27 Octombrie 20

„Vorbire în limbi” la Cinzecime? Aceasta este diferența dintre vorbirea „unora” în limbi față de adevărata vorbire în limbi BIBLICĂ

   Astăzi a luat ființă prima comunitate creștin-botezată, astăzi Sfinții Apostoli au primit harul preoției direct de la Domnul, Duhul Sfânt pogorându-se în chip de limbi de foc peste Sfinții Apostoli, apostoli strânși în zi de duminică pentru a cinsti noua zi de odihnă a Domnului, ziua în care Mantuitorul a și înviat.
   În aceste condiții excepționale, „sosind ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vînt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei.” (Fapte 2, 1-3)
   „Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfînt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbaţi cucernici, din toate neamurile care sînt sub cer. Şi iscîndu-se vuietul acela, s-a adunat mulţimea şi s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau zicînd: Iată, nu sînt aceştia care vorbesc toţi galileieni? Şi cum auzim noi fiecare limba noastră, în care ne-am născut? Parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în Asia, în Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei cea de lîngă Cirene, şi romani în treacăt, iudei şi prozeliţi, Cretani şi arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu!” (Fapte 2, 4-11)
   Înțelegem clar cuvintele Sfintei Scripturi că Sfinții Apostoli NU vorbeau ca cei din clipul de mai jos, în nici un caz, apostolii vorbeau fiecare în limba sa și toți cei prezenți acolo, în marea zi a sărbătorii din acele zile, cu toate că fiecare dintre cei de acolo vorbeau în limbi diferite, auzeau toți în limba lor măririle lui Dumnezeu. Ori ceea ce vedem mai jos, bolboroseala respectivă nu poate fi decât o născocile diavolească pentru a-și bate joc de oameni, pentru a-i depărta de adevărata Biserică a lui Hristos și pentru a râde de minunile lui Dumnezeu.
   Sfântul Apostol Pavel în „Epistola întâia către Corinteni”, capitolul 13 spune „despre proorocii - se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta”, acest DAR al limbilor, „vorbirea în limbi” a fost necesar ca Biserica să se mărească, adică să se împrăștie cuvântul lui Dumnezeu, învățătura Bisericii în toată lumea ... ori în acele timpuri nu exista nici o limbă de circulație internațională, iar acest dar al Duhului Sfânt a fost lucrarea Domnului pentru nașterea Bisericii. Astfel, Apostolii vorbind în limba lor natală, fiecare dintre cei prezenți, indiferent de limba pe care o vorbeau fiecare, înțelegea cuvintele auzite de la apostoli în limba maternă.
   Aceasta adevărată vorbire în limbi a încetat, după cuvintele Apostolului Pavel, aici referindu-ne strict la lucrarea Bisericii din primii ani ai propovăduirii cuvântului dreptei credințe ... însă, după cum explică foarte frumos Sfinții Părinți, Duhul Sfânt este precum o adiere de vânt, și acest Dar, după relatările părinților îmbunătățiți, mai poate fi întâlnit la anumiți Sfinți în viață... dar acestea sunt situații cu totul excepționale și cu o adevărată importanță. Una din aceste relatări, țin minte că am citit-o acum ceva ani în urmă, prezenta întâlnirea dintre marele duhovnic al României, părintele Arhimandrit Ilie Cleopa cu viitorul Sfânt al Athosului, Sfântul Paisie Aghioritul. Din relatările celor prezenți la această întâlnirea deosebită, întâlnire de trup și suflet, avem relatarea lui Athanasie Rakovalis, ucenic al Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul, din anul 2015: „În conferința pe care a sus­ținut-o în 5 martie 2015 la Bucu­rești, Athanasie Rakovalis, ucenic din Grecia al cuviosului, referindu-se la întâlnirea dintre Sfântul Paisie și părintele Cleopa, spunea că după dialogul moderat de translator, Cuviosul Paisie l-a luat pe părintele Cleopa în chilia sa, unde au discutat vreme de două ceasuri numai ei doi fără ca Sfântul Paisie să știe altă limbă în afară de greacă, iar părintele Cleopa nu ştia altă limbă în afară de română. Cum s-au înțeles e mai presus de înțelegerea noastră! De­sigur, ușor de înțeles pentru trăitorii și vorbitorii duhovnicești.
   Dacă oamenii cu viață sfântă se înțeleg altfel decât noi încă din lumea aceasta, cu atât mai mult în Împărăția lui Dumnezeu mijlocesc pentru mântuirea noastră. Oamenii duhovnicești devin prieteni imediat după cum se văd în lumea aceasta, pentru că sunt deja prieteni și casnici ai lui Dumnezeu prin viața lor de rugăciune și smerenie în duhul isihiei.” (ziarullumina.ro)

P.S. Această întâmplare deosebită dintre părintele românilor, Ilie Cleopa și Sfântul Paisie Aghioritul s-a întâmplat în DEPLINĂ smerenie, nu cu mândrie, nu cu fast, nu cu laudă...ci în tihnă, smerit...aceasta este Duhul Bisericii!

Fraților, nu dați crezare oricărui duh din afara Bisericii ...


Recomandare:
- "Vorbirea in limbi"
- Limbile bolborosite de penticostali nu pot fi insuflate de Duhul Sfant pentru urmatoarele motive
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe