29 Septembrie 20

Societatea despre creștinul practicant

   Domnule, pentru societatea vădit bolnavă toți creștinii ar trebui să sufere de „prostie cronică”, „habotnicie acută” și „impasibilitate debordantă”. Problema maximă intervine când creștinul se dovedește că nu este așa....aici intervin atacurile mai mult sau mai puțin subtile din partea dușmanilor Bisericii, culmea, botezați ortodox...din acest moment creștinul devine o adevărată țintă pentru lumea iubitoare de desfrâu, fel de fel de viciuri sau limbaj obscen...
   Se întâmplă ca societatea în care trăim să fie mai ignorantă comparativ cu omenirea de acum sute sau chiar mii de ani. Poate veni asta ca un șoc, dar hai să ne gândim puțin. Acum mii de ani nu exista internet, nu exista nici pe departe ce există astăzi ca și informare, cu toate acestea dezinformați, manipulați, nu informați. Astăzi avem internet, televiziuni, radio, poștă etc dar suntem mult mai puțin informați ...
   Biserica niciodată nu a îndemnat omul ca să fie prost, ci deștept, informat, Biblia este despre studiu, nu despre cum să învățăm să fim ignoranți. Nicolae Steinhardt a sintetizat foarte bine faptul că un creștin trebuie să fie deștept, nu prost, spunând că „nicăieri şi niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proşti.”
   Subiectul acestui articol poate fi reprezentat de două citate din Sfânta Scriptură, unul este „Aţi auzit că s-a zis: "Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte". Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.” și altul este „De ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce au auzit ce le-am vorbit. Iată aceştia ştiu ce am spus Eu. Şi zicând El acestea, unul din slujitorii care erau de faţă, I-a dat lui Iisus o palmă, zicând: Aşa răspunzi Tu arhiereului? Iisus i-a răspuns: Dacă am vorbit rău, dovedeşte ce este rău, iar dacă am vorbit bine, de ce Mă baţi?” Acestea sunt cuvintele Mântuitorului, cuvinte care puse unul lângă altul sunt foarte greu de înțeles.
   Primul citat ne prezintă un fragment din predica de pe munte a Mântuitorului redactată de Sfântul Apostol Matei, acest fragment la prima vedere este clar, dar să știți că nu este deloc atât de simplu de înțeles. Cuvintele Mântuitorului se referă în primul rând la eroism, la netulburare, numai un suflet netulburat poate sta pe loc si, mai mult, sa intoarca si celelalt obraz. Această netulburare poate fi ca o confirmare a credinței, o mărturisire a credinței prin iubirea creștinului pentru vrajmașul său, ori asta nu poate reprezenta decât izbânda, victoria creștinului asupra potrivnicul după cum spune troparul „biruință binecredincioșilor creștini asupra potrivnicului dăruiește”.
   Al doilea citat reprezintă o frântură dintr-un dialog purtat de Mântuitorul, Iisus Hristos fiind pălmuit întreabă „Dacă am vorbit rău, dovedeşte ce este rău, iar dacă am vorbit bine, de ce Mă baţi?”, ori această întrebare pare a fi în contradicție cu primul citat, așa este? Ei bine, nu este așa. Adevărul este că netulburarea Mântuitorului era perfectă, Domnul fiind exemplu ideal al trăirii Duhului Sfânt în orice împrejurare.

   „Când Hristos ne spune "celui ce voiește să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa (...) pe cel ce-ți ia haina, nu-l împiedica să-ți ia și cămașa", ne îndeamnă să renunțăm până și la drepturile noastre, pentru a păzi dragostea și iertarea. Mântuitorul ne cere să iertăm din toată inima, dând cu mult mai mult decât ni se cere, indiferent dacă avem dreptate sau suntem privilegiati de anumite drepturi sociale.” - crestinortodox.ro

   Vă înjură cineva? Răspundeți înteligent, cu blândețe ...
   Vă batjocorește cineva? Fiți destept, nu deveniți preș ...
   Vă urăște cineva? Iubiți, iubiți mult și arătați asta ...
 
Foto credit: Doxologia.ro
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe