24 Ianuarie 21

Acasă » Sfintii Parinti
1 2 3 ... 11 12 »

22 ianuarie: Sfântul Apostol Timotei

 • 22 Ianuarie 21
 • 80
   Originar din latura Licaoniei, Sfântul Apostol Timotei a fost fiul unui bărbat necredincios, elin, și care era foarte rău. Copilul însă nu l-a moștenit pe tatăl său în păgânătate, ci a plecat urechea la cele povestite de mama și bunica lui, care erau evreice și sfinte. Astfel, atunci când Sfântul Apostol Pavel a ajuns în cetatea în care se afla tânărul, tămăduind un om șchiop din naștere, l-a primit în dar pe Sfântul Timotei de la ma ... Detalii... »


9 decembrie: Zămislirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de către Sfânta Ana

 • 09 Decembrie 20
 • 143
   Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, vrînd să-Şi pregătească biserică însufleţită şi casă sfîntă spre sălăşluire Lui, trimiţînd pe îngerii Lui către drepţii Ioachim şi Ana - din care a voit să iasă Maica Sa cea după trup - mai înainte a vestit zămislirea celei neroditoare, ca să adeverească naşterea Fecioarei.
   Sfînta Fecioară Maria s-a zămislit şi s-a născut, nu după cum zic unii, de şapte luni sau fără de băr ... Detalii... »


Sfințenie la kilogram!

 • 20 Noiembrie 20
 • 132
   Astăzi îl cinstim pe Sfântul Grigorie Decapolitul, vindecător în mod particular al celor cu afecțiuni neurologice (epilepsie).
   Acest sfânt, care a trăit la nouă secole după Hristos, a poposit în mânăstirea Bistrița olteană prin râvna și cheltuiala lui Barbu Craiovescu, ban al Craiovei, cel care s-a și călugărit ulterior sub numele de Pahomie. Locul? Mânăstirea Bistrița, evident, ctitorie a sa și a fraților săi - o ... Detalii... »


21 septembrie: Pomenirea Sfântului Apostol Codrat († 130)

 • 21 Septembrie 20
 • 133
   Sfîntul Apostol Codrat era unul din cei şaptezeci de apostoli. El a propovăduit cuvîntul lui Dumnezeu în Atena şi în Magnesia, unde a fost şi episcop şi pe mulţi i-a adus cu învăţăturile sale la lumina dumnezeieştii cunoştinţe şi a fost după cuvîntul lui Sirah: "Ca o stea de dimineaţă în mijlocul norilor". Pentru că norii întunecoşi păgîneşti nedumnezeieşti erau cele străine faţă de lumina dreptei credinţe. Şi şedea poporul ... Detalii... »


20 august: VIAȚA SFÂNTULUI PROOROC SAMUIL

 • 19 August 20
 • 221
   Mai înainte de începerea rânduirii împăraţilor întru Israel, popoarele lui Dumnezeu fiind încă conduse de judecători, era un om din neamul leviţilor cu numele Elcana. El petrecea în cetatea Ramada, de la muntele ce se numeşte Sifa, din partea lui Efrem - cetate care mai pe urmă s-a numit Armatem sau Arimateea, de unde era Iosif, cel ce a îngropat preacuratul trup al Domnului Iisus Hristos, Dumnezeul nostru. Acest om, Elcana, avea dou ... Detalii... »


9 august: Viața SFÂNTULUI APOSTOL MATIA

 • 09 August 20
 • 197
   Sfântul Apostol Matia era cu neamul din Betleem, din seminţia lui Iuda. El a învăţat în Ierusalim din copilărie Scripturile şi înţelegerea Legii, de la Sfântul Simeon primitorul de Dumnezeu, de care a fost povăţuit şi la toată fapta bună, trăind cu dumnezeiască plăcere şi umblând pe căile cele drepte ale poruncilor Domnului. Iar când Domnul nostru Iisus Hristos, după 30 de ani ai naşterii Sale din Preasfânta Fecioară, a fost botezat ... Detalii... »


21 iulie: Viaţa Sfântului Prooroc Iezechiel

 • 20 Iulie 20
 • 216
   Sfîntul Prooroc Iezechiel era dintr-o cetate evreiască, ce se numea Sarira. El era fiul lui Buzi, din seminţia lui Levi, preot al Dumnezeului celui Preaînalt.
   Sfîntul Prooroc Iezechiel a fost robit şi dus în Babilon de Nabucodonosor, împăratul acestei cetăţi, împreună cu Ioachim, împăratul iudeilor, numit Iehonia al II-lea, în a doua robie a Ierusalimului; pentru că Ierusalimul a fost robit de trei ori de către Nab ... Detalii... »


20 iulie: Viaţa şi minunile Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul

 • 19 Iulie 20
 • 267
   Vrînd să începem viaţa Sfîntului Prooroc Ilie Tesviteanul, văzătorul cel slăvit şi învăţătorul poporului celui depărtat de la Dumnezeu, mustrătorul împăraţilor celor fărădelege şi pedepsitorul proorocilor mincinoşi, minunatul făcător de minuni şi rîvnitor către Dumnezeu, cel căruia stihiile s-au supus şi cerul i-a dat ascultare, marelui plăcut al lui Dumnezeu, a celui ce petrece pînă acum în trup şi va să fie, ca o înainte cuvîntare, ... Detalii... »


14 iulie: Pomenirea Sfântului Apostol Acvila, unul din cei şaptezeci

 • 13 Iulie 20
 • 228
    Sfîntul Apostol Acvila, unul din cei şaptezeci de apostoli, a fost ucenicul Sfîntului Apostol Pavel şi a fost pus episcop de acesta. El era de neam iudeu, din părţile Pontului, locuind în Italia cu femeia sa, Priscila, mai înainte de a crede ei în Hristos. Cînd Claudiu Cezarul a poruncit ca toţi iudeii să fugă din Roma, atunci Acvila cu soţia sa au trecut în Corint. Pricina acestei izgoniri a iudeilor din Roma a fost aceasta: începî ... Detalii... »


6 iulie: CUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU SISOE CEL MARE

 • 05 Iulie 20
 • 153
   Cuviosul Sisoe, iubind din tinereţe pe Dumnezeu, a luat asupra sa jugul crucii şi cu osârdie a urmat lui Hristos, petrecând cu postniceşti nevoinţe în pustiile Egiptului, unde, prin smerenie şi prin rugăciuni, în viaţa cea asemenea cu îngerii, biruia taberele vrăjmaşilor celor nevăzuţi. Petrecerea lui era în pustiul muntelui în care s-a nevoit Cuviosul Antonie cel Mare, şi fericitul Sisoe era următor vieţii lui Antonie. El a luat atâ ... Detalii... »


30 iunie: Soborul Sfinţilor, slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli

 • 30 Iunie 20
 • 142
1. Sfîntul Apostol Petru, cel fierbinte rîvnitor după Domnul şi slăvitul mărturisitor al numelui Său cel Sfînt, care a zis: Tu eşti Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu..., a fost frate cu Andrei cel întîi chemat, din Betsaida Galileei, fiul lui Iona, din seminţia lui Simeon. El, fiind chemat de Domnul nostru Iisus Hristos de la mrejele pescăreşti la apostolie şi de la vînarea peştilor la vînarea oamenilor, a cîştigat Biserica în loc de corabie, iar ... Detalii... »


29 iunie: Viaţa, nevoinţele şi pătimirea Sfîntului, slăvitului şi întru tot lăudatului Apostol Pavel

 • 29 Iunie 20
 • 143
   Sfîntul Apostol Pavel, care mai înainte de apostolie se numea Saul, era de neam iudeu din seminţia lui Veniamin. El s-a născut în Tarsul Ciliciei, din părinţi cinstiţi, care mai înainte au petrecut în Roma, apoi s-au mutat în Tarsul Ciliciei cu cinstitul titlu de cetăţeni romani, pentru care Pavel s-a şi numit roman. El era rudenie cu Sfîntul întîiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan. A fost dat de părinţii săi în Ierusalim la învăţătura ... Detalii... »


Articolul lunii
Retele Sociale
 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • Comentarii
 • Apreciate
 • Vizualizari
Citate Ortodoxe