27 Noiembrie 22

Acasă » Sfinții Părinți
1 2 3 ... 12 13 »

În starea noastră de cădere suntem incapabili să judecăm, în mod correct, pe fratele nostru.

 • 11 Mai 22
 • 281
Străduiţi-vă să nu acuzaţi niciodată pe altul, ci rugaţi-vă pentru el. A judeca pe cineva pentru lipsurile pe care le are, înseamnă să nu-ţi vezi propriile tale defecte.
În starea noastră de cădere suntem incapabili să judecăm, în mod correct, pe fratele nostru. Să nu fiţi atât de siguri că fratele vostru se înşeală. Nu-l judecaţi.
Este preferabil să nu judecăm. A trăi în frica de Dumnezeu înseamnă a-ţi fi teamă să judeci pe altul înt ... Detalii... »


Dacă ai căzut în slava deşartă sau te înalţi deasupra fratelui, ai pierdut harul...

 • 30 Martie 22
 • 275
"Dacă faci reproşuri fratelui sau îl judeci sau îl întristezi, ţi-ai pierdut pacea.
Dacă ai căzut în slava deşartă sau te înalţi deasupra fratelui, ai pierdut harul.
Dacă-ţi vine un gând desfrânat şi nu-l depărtezi de îndată, sufletul tău pierde iubirea lui Dumnezeu şi îndrăzneala în rugăciune.
Dacă iubești puterea sau banii, nu vei cunoaște niciodată iubirea lui Dumnezeu.
Dacă-ţi împlineşti voia proprie, eşti biruit ... Detalii... »


Discuția dintre Sfântul Antonie cel mare și un diavol

 • 06 Februarie 22
 • 581
Sfântul Antonie a fost chemat de episcopul său să vină din pustie spre oraș. Trecând el pe lângă o cetate înconjurată de zid și având el puterea de a vedea duhurile necurate, datorită vieții lui dumnezeiești, l-a văzut pe diavol în chip de demon. Acesta dormea pe zidul cetății, la poartă, și sforăia.
Atunci îl întreabă: Ce faci, necuratule?
Iar el îi răspunde: Păzesc cetatea.
Și cum păzesti cetatea, că tu dormi!
Nici o gri ... Detalii... »


Despre Sfântul Apostol Andrei - ocrotitorul României

 • 30 Noiembrie 21
 • 532
Sfântul Apostol Andrei sa născut în Betsaida Galileia, localitate situată pe țărmul Lacului Ghenizaret, în nordul Țării Sfinte. Din Sfânta Scriptură aflăm că era fratele lui Simon Petru. Amândoi au fost pescari, asemeni tatălui lor.
Sfântul Andrei, înainte de a deveni ucenic al lui Hristos, a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Dorința de aL urma pe Hristos se naște în el, în momentul în care Sfântul Ioan rostește cuvintele: „I ... Detalii... »


Spunea Sfântul Antonie cel Mare în primele veacuri creștine cam așa ...

 • 28 Septembrie 21
 • 604
„Va veni vremea ca oamenii să înnebunească şi când vor vedea pe cineva că nu înnebuneşte se vor scula asupra lui, zicându-i că el este nebun, pentru că nu este asemenea lor”.
Se pare că se împlinește in zilele noastre !
____________________
Sfantul Antonie cel Mare (născut  251, Kome, Egipt - decedat  356), a fost călugăr, ascet și eremit egiptean, întemeietor al monahismului, alături de Sfântul Pahomie cel ... Detalii... »


5 septembrie: Sfinții Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul

 • 04 Septembrie 21
 • 543
Preot în Ierusalim pe vremea împărăției lui Irod, în timp ce urma să tămâieze în biserică, Sfântul Zaharia a rămas fără grai după ce i s-a arătat îngerul Domnului. Sfântul Gavriil i-a spus atunci că soția lui, Elisabeta, a fost dezlegată de sterpiciune și va naște un fiu mare cu duhul, Ioan. Dar pentru că nu a crezut cele auzite – pentru că atât el, cât și soția lui erau în vârstă –, Sfântul Zaharia a rămas mut până la plinirea proroc ... Detalii... »


9 august: SFÂNTUL APOSTOL MATIA

 • 09 August 21
 • 568
 Sfântul Apostol Matia era cu neamul din Betleem, din seminţia lui Iuda. El a învăţat în Ierusalim din copilărie Scripturile şi înţelegerea Legii, de la Sfântul Simeon primitorul de Dumnezeu, de care a fost povăţuit şi la toată fapta bună, trăind cu dumnezeiască plăcere şi umblând pe căile cele drepte ale poruncilor Domnului. Iar când Domnul nostru Iisus Hristos, după 30 de ani ai naşterii Sale din Preasfânta Fecioară, a fost botezat în Iord ... Detalii... »


8 februarie: Sfântul Proroc Zaharia

 • 07 Februarie 21
 • 338
   Zaharia se tâlcuiește pomenire a lui Dumnezeu. El era din neamul lui Israil și din seminția lui Levi, fiu al lui Varahie și s-a născut în Galaad. A venit din pământul haldeilor, fiind bătrân, și, când se afla acolo, a prorocit multe poporului israelitean și a făcut multe semne, spre dovadă. Acesta a zis lui Iosedec că va naște un fiu și că va fi preot al Domnului în Ierusalim. El a binecuvântat și pe Salatiil, pentru fiul său, zicând ... Detalii... »


30 ianuarie: Soborul Sfinţilor Părinţilor noştri şi marilor dascăli şi ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur

 • 30 Ianuarie 21
 • 300
Alcătuită de Ioan, episcopul Evhaitei

   Pricina praznicului acestuia a fost în acest chip: în zilele împărăţiei lui Alexios I Comnenul (1081-1118), care a luat împărăţia după Nichifor Botaniates (1078-1081), s-a făcut împărţire şi prigonire între bărbaţii cei pricopsiţi în învăţături şi îmbunătăţiţi. Căci unii cinsteau mai mult pe marele Vasile, zicînd despre dînsul că este înalt la cuvinte, ca unul ce a cercetat ... Detalii... »


25 ianuarie: Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului

 • 25 Ianuarie 21
 • 421
   Patria Sfântului Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu (Teologul), era a doua parte a Capadociei, cetatea Nazianz, de unde se numeşte şi Nazianz. Părinţii lui erau de bun neam şi cinstiţi, tatăl său avea acelaşi nume de Grigorie, iar maica lui se numea Nona. Însă tatăl său era mai înainte în necredinţă, fiind născut de părinţi necredincioşi, din tată elin şi din maică evreică, şi amândurora le urmă în parte, atât cu rătăcirea elinească, ... Detalii... »


22 ianuarie: Sfântul Apostol Timotei

 • 22 Ianuarie 21
 • 343
   Originar din latura Licaoniei, Sfântul Apostol Timotei a fost fiul unui bărbat necredincios, elin, și care era foarte rău. Copilul însă nu l-a moștenit pe tatăl său în păgânătate, ci a plecat urechea la cele povestite de mama și bunica lui, care erau evreice și sfinte. Astfel, atunci când Sfântul Apostol Pavel a ajuns în cetatea în care se afla tânărul, tămăduind un om șchiop din naștere, l-a primit în dar pe Sfântul Timotei de la ma ... Detalii... »


9 decembrie: Zămislirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de către Sfânta Ana

 • 09 Decembrie 20
 • 358
   Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, vrînd să-Şi pregătească biserică însufleţită şi casă sfîntă spre sălăşluire Lui, trimiţînd pe îngerii Lui către drepţii Ioachim şi Ana - din care a voit să iasă Maica Sa cea după trup - mai înainte a vestit zămislirea celei neroditoare, ca să adeverească naşterea Fecioarei.
   Sfînta Fecioară Maria s-a zămislit şi s-a născut, nu după cum zic unii, de şapte luni sau fără de băr ... Detalii... »


-->
Articolul lunii
Retele Sociale
 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • Comentarii
 • Apreciate
 • Vizualizari
Citate Ortodoxe