24 Noiembrie 20

SFATUL DRACILOR

   Un sfânt părinte s-a rugat mult lui Dumnezeu să-i descopere cum înşeală dracii pe oameni. După mulţi ani de rugăciune, Dumnezeu s-a arătat lui, zicând: „La miezul nopţii mergi în pustie, îţi iei Sfânta Cruce şi Biblia cu tine şi aştepţi. Dar roagă-te şi fii tare, că o să vezi lucruri
înfricoşătoare!”.
   Şi aşa a făcut părintele. A mers până la locul acela şi a aşteptat. Deodată, la miezul nopţii, apare un tron de smoală, plin de şerpi şi foc. Pe el, Lucifer, urât la chip şi schimonosit, cu o coroană de şerpi pe cap. A bătut de două ori din palme şi deodată au apărut în jurul lui o mulţime de diavoli urâţi şi negri. Şi a zis Satana:
   -Cine găseşte o metodă iscusită să înşele mai mulţi oameni, îi dau tronul meu 3 minute. Şi s-a făcut linişte, gândindu-se fiecare la ce metodă să folosească pentru ispitirea creştinilor. S-a ridicat unul şi a zis:
   -Întunecimea Ta, am găsit eu o metodă bună.
   -Care ţi-e numele?
   -Aghiuţă. Eu am să merg pe Pământ şi am să spun oamenilor să vină şi la Biserică dar şi la cârciumă, nunţi cu lăutari , meciuri, televizor. Să şi postească dar să şi fumeze , să mai bea o ţuică că sunt şi ei oameni şi trebuie să-şi trăiască viaţa asta. Să facă şi ale lui Dumnezeu dar nici cu dracul să nu se strice. Pe mulţi i-am înşelat cu metoda asta! Satana:
   -I-ai înşelat pe cei mai proşti ca tine! Că Hristos spune „Matei 6,24. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona.”I-ai păcălit tu o vreme dar apoi vine îngerul şi le spune „Măi omule nu poţi umbla pe două cărări. Ori cu dracul ori cu Dumnezeu!”, se spovedeşte la popa şi ne face de batjocură. Şi a poruncit să fie bătut să se înveţe minte.
   -Mai are cineva vreo soluţie?
   -Eu, întunecimea Ta!
   -Tu cine eşti?
   -Eu sunt Scărăbuţă. Şi am o soluţie mai bună ca a lui Aghiuţă. Voi merge pe pământ şi voi spune oamenilor că nu există Dumnezeu şi că totul s-a făcut singur. Devenind atei, oamenii nu vor mai merge la biserică, nu se vor mai ruga şi astfel vor fi ai noştri. Sau că există Dumnezeu dar că nu există iad şi rai. Aici e iadul dacă n-ai bani, aici e raiul dacă ai ce mânca, ce bea, bani şi averi multe, cinste de la oameni! Îi voi face să se distreze, să chefuiască, crezând că cu moartea se sfârşeşte totul. Şi aşa vor fi ai noştri.
   -Măi tâmpitule, eşti mai prost decât cel dintâi. Şi tu i-ai înşelat pe cei mai proşti ca tine!
   -De ce, întunecimea Ta? au întrebat cu toţii.
   -Pentru că Hristos are pe pământ preoţi, Biserică şi Dumnezeu se mărturiseşte peste tot. Vei câştiga oameni la ateism, dar până la urmă se vor convinge de Dumnezeu. Toată Scriptura mărturiseşte că e Dumnezeu, e drac, e rai, e iad în veşnicie şi că cine nu crede e nebun. Apoi a mai pus Dumnezeu în om şi conştiinţa care îl mustră tare pentru păcate, uneori aşa de tare că îi dă deznădejde chiar de nu îl vede nimeni când păcătuieşte şi asta nu poate fi ceva al materiei, dovedeşte existenţa sufletului şi toate celelalte. Şi a poruncit să fie bătut să se înveţe minte.
   -Mai are cineva vreo soluţie?. Nimeni dintre draci na mai avut curajul să iasă ca nu cumva, în loc să fie lăudat şi să se mândrească pe tron 3 minute, să primească bătaie şi trimitere în fundul iadului. După multă tăcere şi groază iese totuşi unul mai ghebos şi mai învechit în răutăţi.
   -Eu, întunecimea Ta!
   -Tu cine eşti?
   -Eu sunt Sarsailă.
   -Ce ai de spus, ca să nu o iei pe spinare?!
   -Nici tu nu şti ce ştiu eu, eu am un meşteşug de-i duc pe oameni la iad cum cad fulgii de zăpadă iarna! Eu atât îi spun omului: „Este Dumnezeu, este drac, este înger, este muncă veşnică pentru păcate, este răsplată veşnică pentru fapta bună, trebuie să te laşi cu totul de păcat ca să te ierte Dumnezeu şi să fi cu totul cu El... dar mai ai vreme! Eşti prost? Chiar de azi începi fapta bună? Ce te costă dacă o începi de mâine? Că Dumnezeu e atât de bun şi pe atâţia i-a iertat pe patul de moarte, n-o să te ierte pe tine dacă mai amâni doar o zi? Te vei spovedi şi gata te va primi ca pe fiul risipitor şi tâlharul cel bun care atât a zis <<pomeneşte-mă Doamne când vei veni întru împărăţia Ta>>” Dumnezeu le porunceşte în Scripturi: Astăzi de veţi auzi glasul Lui, să nu vă învârtoşaţi inimile voastre. Dumnezeu le porunceşte azi, iar noi le spunem: „mâine, poimâine, la bătrâneţe! Dă-mi mie ziua de azi şi tu ia-o pe cea de mâine!” Şi aşa este păcatul la om, cum ai lua un cui mare şi cu un ciocan începi a-l bate într-un lemn de stejar uscat. Dacă-i dai un ciocan, două, trei, cuiul îl poţi scoate uşor. Dacă-l baţi pe jumătate, este mai greu, iar dacă îl baţi de tot, trebuie să crăpi lemnul! Aşa-i cu păcatul! Se bate în om prin obişnuinţă. Şi după ce-l învăţ cu lenevia şi cu păcatul, stau deoparte şi râd. Singur se duce la păcat. Dar mi-e greu până îl învăţ să amâne fapta bună şi pocăinţa pe mâine - până se învaţă cu păcatul.
   Atunci Satana s-a sculat de pe tron şi a bătut din palme:
   -Atenţiune, asta-i cea mai bună, a lui Sarsailă: să-l învăţăm pe om să amâne fapta bună de pe azi pe mâine şi să facă mai întâi păcatul! Că pe urmă se învaţă cu păcatul şi fapta bună nu o mai face. Deci s-a dat Satana jos de pe tron şi l-a suit pe Sarsailă, i-a dat coroană cea cu balauri şi a spus:
   -Atenţiune, toate gloatele să-i cîntăm : „Mulţi ani trăiască!”
 
Extras din: Părintele Vasile Ioana corector, Fratele Traian Bădărău culegător - VIAŢA CREŞTINULUI ÎN PILDE ŞI ISTORIOARE - reproducerea ediţiei din 1993 de la Editura ProArcadia / foto: pixabay.com
Taguri: DRACILOR, Sfatul
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe