01 Decembrie 22

Acasă » Sfântul și Marele Sinod din Creta
1 2 3 »

Este adevărat că biserica ortodoxă recunoaște, prin documentele sinodului din Creta, alte genuri decât cel «femeiesc» și «bărbătesc»?

 • 02 Decembrie 17
 • 534
    Categoric, nu. Într-un mod cu totul lipsit de onestitate, s-a adus în discuție faptul că documentele din Creta și, în special, documentul Misiunea Bisericii în lumea contemporană, ar legitima „teoria genului”. Teoria genului afirmă că sexul unei persoane nu este determinat de sexul biologic și că fiecare om poate decide dacă este bărbat sau femeie, printr-o simplă alegere. Cu alte cuvinte, dacă un bărbat consideră că est ... Detalii... »


Au participat toate bisericile la sfântul și Marele sinod din Creta?

 • 28 Noiembrie 17
 • 641
    La Sinaxele Întâistătătorilor din martie 2014 și ianuarie 2016 și-au anunțat participarea la Sfântul și Marele Sinod toate Bisericile Ortodoxe Autocefale, care au primit, ulterior, invitație din partea Patriarhiei Ecumenice.Din motive diverse, cu puțin timp înainte de întrunirea episcopilor ortodocși în Creta, patru Biserici Autocefale (Antiohia, Rusia, Georgia și Bulgaria) au anunțat că nu pot participa la Sinodul din Creta, în pri ... Detalii... »


Cum au fost primite de sinoadele bisericilor locale documentele sfântului și Marelui sinod?

 • 23 Noiembrie 17
 • 533
    În două etape: mai întâi, prin aprobarea lor de către delegațiile prezente la sinod, iar în al doilea rând, prin transmiterea documentelor aprobate către clerul și credincioșii tuturor eparhiilor.
    Credincioșii Bisericilor Ortodoxe participante la Sinodul din Creta au primit, în general, bine documentele Sinodului. Au existat și anumiți credincioși care au manifestat reticență față de unele documente ale Sino ... Detalii... »


Ce importanță mai are postul astăzi?

 • 19 Noiembrie 17
 • 601
    Postul este de mare folos duhovnicesc.„Este o realitate faptul că, astăzi, fie din nepăsare, fie din cauza condițiilor de viață, oricare ar fi acestea, mulți credincioşi nu respectă toate hotărârile cu privire la post. Toate aceste cazuri de nerespectare a sfintelor rânduieli privind postul, fie generale, fie individuale, trebuie însă abordate de Biserică cu grijă pastorală, întrucât Dumnezeu nu voieşte moartea păcătosului, ci ... Detalii... »


Prin stabilirea unui număr precis de episcopi participanți, s-a încălcat în vreun fel organizarea sinodală a bisericii?

 • 19 Noiembrie 17
 • 487
    Nicidecum. În Tradiția canonică a Bisericii nu există o cerință expresă privind numărul participanților la un Sinod, pentru ca acesta să fie canonic. Numărul episcopilor participanți la Sinoadele Ecumenice diferă foarte mult de la un sinod la altul. Așadar, nu putem vorbi de o regulă a participării tuturor episcopilor la un Sinod,pentru ca acesta să fie canonic sau valid. Un astfel de criteriu ar fi dus la imposibilitatea organizări ... Detalii... »


A fost aprobată sintagma „unitatea pierdută a creștinilor” la Sinodul din Creta?

 • 18 Noiembrie 17
 • 1054
    În versiunea presinodală a articolului 5 din documentul Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine s-a folosit expresia „unitatea pierdută a creştinilor”, pentru a arăta scopul participării Bisericii Ortodoxe la dialogurile bilaterale și la Mișcarea ecumenică. Această expresie a născut controverse, fiind amendată de referatele mai multor Biserici autocefale. S-a socotit că, din punct de vedere eclesiologic, ... Detalii... »


Cum se cuvine să se comporte un creștin ortodox față de cei care îl abordează cu învinuiri nedrepte privind sinodul din Creta?

 • 14 Noiembrie 17
 • 596
    Să păstreze dreapta învățătură și să rămână în comuniune cu Biserica Ortodoxă, care păstrează adevărul nealterat al învățăturilor primite de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, propovăduite de Sfinții Apostoli, statornicite prin Sinoadele Ecumenice sub inspirația Duhului Sfânt și mărturisite de către Părinții Bisericii. Totodată, creștinul ortodox va cere sfatul duhovnicului care se află în comuniune cu ierarhul său asupra nelămuri ... Detalii... »


Se justifică existența unor tendințe schismatice în interiorul bisericii ortodoxe după sfântul și Marele sinod din Creta?

 • 13 Noiembrie 17
 • 570
    Nicidecum. În urma Sfântului și Marelui Sinod s-au lansat, în spațiul public, numeroase acuzații nefondate, cu privire la participarea delegației Bisericii Ortodoxe Române și cu privire la documentele semnate în cadrul Sfântului și Marelui Sinod, principala acuză fiind aceea că ierarhii ar fi semnat documente „eretice” și ar fi trădat astfel credința ortodoxă.
    De cealaltă parte, s-a afirmat, însă ... Detalii... »


A aprobat sfântul și Marele sinod Declarația de la Toronto(1950)?

 • 12 Noiembrie 17
 • 728
    Nu, deoarece nu a fost cazul, ci doar s-a făcut o referire la acest document, pentru a exprima poziția ortodoxă față de dialogul ecumenic. În cuprinsul documentului Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine, în articolul 19, este folosită o referire la Declarația de la Toronto(1950), unul dintre documentele de început ale „Consiliului Mondial al Bisericilor”, precizând faptul că acest Consiliu nu și-a prop ... Detalii... »


A aprobat sinodul din Creta căsătoriile între persoane de același sex?

 • 08 Noiembrie 17
 • 527
    Categoric, nu. Doar persoanele potrivnice Bisericii ar putea susține o astfel de idee cu totul străină de învățătura creștin-ortodoxă. Biserica Ortodoxă nu va susține niciodată asemenea practici. În acest sens, Biserica Ortodoxă Română a binecuvântat de curând inițiativa cetățenească demarată de Coaliția pentru Familie, prin care se dorește ocrotirea familiei naturale, întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie.  ... Detalii... »


Care sunt pericolele ce trebuie evitate azi?

 • 07 Noiembrie 17
 • 638
    Sinodul din Creta precizează că„Biserica este îngrijorată de impunerea asupra omenirii a unui mod de viață din ce în ce mai consumist, lipsit de orice suport al valorilor morale creștine. În acest sens, consumismul tinde să ducă popoarele la pierderea rădăcinilor lor spirituale, a memoriei lor istorice și la uitarea tradițiilor.(…) Biserica previne pe credincioșii ei de pericolul manipulării conștiințelor prin mass-medi ... Detalii... »


Cum a fost percepută implicarea delegației române și a patriarhului bisericii noastre la sinodul din Creta?

 • 06 Noiembrie 17
 • 602
    Toți participanții la sinod au fost plăcut impresionați de pregătirea teologică a membrilor delegației române, precum și de abordarea pastorală a documentelor dezbătute. Prezentăm câteva dintre cele mai reprezentative mărturii.
Mitropolitul Ierotheos Vlachos: „Mai întâi, Patriarhia Română s-a pregătit foarte bine pentru Sinod şi a făcut propuneri importante de corectare a textelor, mai ales pentru docume ... Detalii... »


1-12 13-24 25-25
-->
Articolul lunii
Retele Sociale
 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
Citate Ortodoxe