29 Septembrie 20

Sfantul Iustin Popovici despre ecumenism si schisma (+1979)

    "Conform gîndirii unitare a Pãrintilor si a Sinoadelor, Biserica este nu numai una, ci si unica... Biserica este una si unica, pentru cã ea este trupul Unuia si Unicului Hristos. Unde nu este Dumnezeul-Om, acolo nu existã Bisericã, iar unde nu existã Bisericã, acolo nici Euharistia nu existã. În afara acestei identitãti, adicã a Bisericii si a Euharistiei, se aflã erezia, falsa bisericã si antibiserica. Biserica, prin dumnezeiasca Euharistie, este unitate soborniceascã si unirea lui Hristos cu credinciosii si a credinciosilor cu Hristos. Si în Euharistie si în Bisericã, Dumnezeul-Om Hristos este Unul si, de asemenea, este "toate si întru toti." (Col. 3:11). 
    Din unica si nedespãrtita Bisericã a lui Hristos, în diferite timpuri, s-au desprins si s-au tãiat ereticii si schismaticii, care au si încetat sã fie mãdulare ale Bisericii. Unii ca acestia au fost... romano-catolicii si protestantii si unitii si toatã cealaltã legiune ereticã si schismaticã. Ecumenismul e numele de obste pentru toate pseudo-crestinismele, pentru pseudo-bisericile Europei Apusene. În el se aflã cu inima lor toate umanismele europene cu papismul în frunte, iar toate aceste pseudo-crestinisme, toate aceste pseudo-biserici nu sunt nimic altceva decît erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obste este acela de "pan-erezie" (erezie universalã). De ce? Fiindcã în cursul istoriei, felurite erezii tãgãduiau sau denaturau anumite însusiri ale Dumnezeului-Om Hristos, în timp ce ereziile acestea europene îndepãrteazã pe Dumnezeul-Om în întregime si pun în locul Lui pe omul european. În aceastã privintã nu e nici o deosebire esentialã între papism, protestantism, ecumenism si celelalte secte, al cãror nume este "legiune".
    "Prin dogma despre infailibilitatea papei, papa a fost de fapt declarat drept Bisericã si el, un om, a luat locul Dumnezeului-Om. Acesta e triumful final al umanismului, dar este în acelasi timp si "moartea a doua" a papismului iar prin el si cu el, a oricãrui umanism. Totusi, înaintea Adevãratei Biserici a lui Hristos care de la arãtarea Dumnezeului-Om Hristos existã în lumea noastrã pãmînteascã ca Trup divino-uman, dogma despre infailibilitatea papei este nu numai erezie, ci o panerezie, fiindcã nici o erezie nu s-a ridicat atît de radical si atît de integral împotriva Dumnezeului-Om Hristos si a Bisericii Lui, asa cum a fãcut papismul prin dogma despre infailibilitatea papei – om.     Nu existã nici o îndoialã cã dogma aceasta este erezia ereziilor, chinul chinurilor, o rãzvrãtire nemaivãzutã împotriva Dumnezeului-Om Hristos. Dogma aceasta este, vai, cea mai îngrozitoare surghiunire a Domnului nostru Iisus Hristos de pe pãmînt, o nouã trãdare a lui Hristos, o nouã rãstignire a Domnului – numai cã nu pe crucea cea de lemn, ci pe crucea de aur a umanismului papist. Si toate acestea sunt iad, iad, iad pentru sãrmana fiintã pãmînteascã ce se numeste om. Acolo unde Îl înlocuiesc pe Dumnezeul-Om Hristos cu omul, fie si cu cel numit infailibil, acolo se desparte trupul de Cap. Si dupã cum din aceastã pricinã Biserica dispare de acolo, tot asa se pierde si ierarhia apostoleascã divino-umanã si succesiunea apostolicã sacramentalã." (Biserica Ortodoxã si ecumenismul, 2002) 
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe