19 Ianuarie 22

Sfântul ierarh Spiridon putea să învie oamenii adormiți prin puterea credinței.

- Se povestește în viața Sfântului, că intrând în casa unui oarecare iubitor de Hristos.
Acolo au venit la dânsul cu o femeie străină, care nu știa să vorbească grecește, aducând pe brațele sale pe fiul său mort, pe care, punându-l lângă picioarele sfântului, plângând și neștiind nimeni limba ei, numai lacrimile adevereau că pentru fiul ei cel mort se roagă de sfânt să-l învieze.
- Iar el, temându-se de slavă deșartă, se lepăda de un lucru așa minunat.
Însă, fiind milostiv, se biruia de amară tânguire a celei ce plângea și a întrebat pe diaconul său Artemidot:
- "Ce facem, frate"?.
Iar diaconul ia răspuns:
- Pentru ce mă întrebi o sfinte părinte?
Ce altceva poți face, decât numai să chemi pe Hristos, dătătorul de viață, care de multe ori a ascultat rugăciunile tale!
- Dacă de împărat S-a îndurat și s-a vindecat, oare vei putea pe săraci și nenorociți să-i treci cu vederea?”.
- Arhiereul, pentru un sfat bun ca acesta, spre mai multă milostivire s-a înduplecat, a lăcrimat și, plecându-și genunchii, s-a rugat cu fierbințeală lui Dumnezeu.
Iar Dumnezeu, Care prin Elisei și prin Ilie a dăruit viața fiului saretencii și fiului sumanitencii, a ascultat și pe Spiridon și a întors duhul de viață în pruncul străinei, care, înviind îndată, a început a plânge.
- Maica lui,  dacă a văzut pe fiul ei viu, îndată, de bucuria cea peste măsură, a căzut moartă.
- Pentru că nu numai durerea cea mare și necazul inimii omoară pe om, ci uneori și bucuria cea peste măsură face același lucru.
- Deci femeia aceasta a murit de bucurie, iar cei ce priveau spre dânsa, după bucuria cea mare pentru învierea pruncului, îndată le-a venit întristare și lacrimi.
- Atunci, iarăși a zis sfântul către diacon:
Ce vom face ore diacone?”.
Iar diaconul  iarăși i-a dat sfatul cel dintâi și Sfântul Spiridon s-a întors iarăși la rugăciune, ridicându-și ochii către cer și mintea înălțându-și către Dumnezeu, se ruga Celui ce dă morților viață și numai cu singura Sa voie toate le preface.
- Apoi a zis către femeia ce zăcea moartă pe pământ:
"Scoală-te și stai pe picioarele tale"!
- Femeia, deșteptându-se ca din somn s-a sculat și și-a luat fiul cu mâinile sale întreg și viu.
- Apoi a poruncit sfântul femeii și celor ce se aflau acolo, să nu spună nimănui de ceea ce au văzut și s-a făcut, iar diaconul Artemidot, după mutarea la viața de veci a sfântului, a povestit aceste slăvite minuni, spre știința tuturor credincioșilor, neascunzând măririle și puterile lui Dumnezeu ce se făcuseră prin marele plăcut al lui Dumnezeu, ierarhul  Spiridon din Trimitunda.
- Cu ale lui sfinte rugăciuni Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluește-ne pre noi robii Tăi!
- Sfârșit și lui Dumnezeu laudă !

Părintele Calistrat Chifan
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe