08 Decembrie 22

Sfânta Spovedanie, Taina Luminii care ne dăruiește învierea din moartea păcatului

Predica la duminica a XX-a după Rusalii – învierea fiului văduvei din Nain

Scumpi și iubiți credincioși, în Sfânta Pericopă Evanghelică din duminica a XX-a după Rusalii, ni se istorisește minunea învierii tânărului din Nain, una dintre cele trei învieri înfăptuite de către Mântuitorul Hristos despre care ne vorbește Sfânta Scriptură. Pentru început, doresc să mă refer la Cuvântul care i-a redat tânărului viața, care i-a oferit învierea și anume, la ceea ce a spus Iisus: ”tinere, ție îți zic scoală-te”! Este Cuvântul dătător de biruință asupra morții, Cuvântul care l-a făcut pe cel care fusese mort să se scoale, să vorbească și să fie dat înapoi maicii sale. Această înviere înfăptuită de către Mântuitorul Hristos a însemnat ridicarea efectivă din moarte a unui tânăr, la fel cum noi suntem izbăviți din moartea păcatului prin Sfânta Taină a Mărturisirii, dacă ne spovedim sincer, cu credință și smerenie după ce ne-am îmbrăcat mintea și sufletul și trupul în haina rugăciunii.

Iubiți credincioși, în ultima vreme, tot felul de personaje dubioase aflate într-o permanentă gâlceavă cu înțelepciunea, și care sunt alergice la credința adevărată și la buna intenție minimală, care să le dea înțelegerea firească a lucrurilor, astfel de personaje spuneam, atacă fără scrupule, fără menajamente și fără nicio urmă de logică elementară Biserica Ortodoxă și Sfintele Taine ale acesteia. După ce anterior, pe parcursul restricțiilor a fost atacată foarte puternic Taina Sfintei Euharistii, Sfânta Împărtășanie, iar după aceea, a fost supusă ofensivei regizate de către cel rău Sfânta Taină a Botezului, acum ținta este Taina Spovedaniei, pentru că diavolul nu are niciun interes ca omul întunecat de păcate și patimi de tot soiul, prin mărturisirea din-naintea scaunului Sfintei Mărturisiri, să-I dea voie lui Dumnezeu să prefacă bezna în lumină în cazul oricărei persoane care se spovedește sincer și care nu ascunde niciun păcat. Personajele cu percepții total deformate și reprezentări complet eronate, a căror exprimare în multe cazuri poate fi încadrată cel mult în sfera de cuprindere a analfabetismului funcțional, aceste persoane spuneam, rupând lucrurile din context, dând o proprie interpretare Sfintei Scripturi, și dorind să prefacă minciuna în adevăr, îi îndeamnă pe oameni să nu se spovedească, pretextând că Sfânta Taină a Mărturisirii ar ascunde interese obscure sau ar avea alte scopuri, imaginate doar de către mințile îmbolnăvite de păcat ale atacatorilor de acest tip, care prin liberă alegere optează să îi slujească vicleniei celui rău. Spovedania ascunde un singur lucru într-o manieră definitivă și irevocabilă, adică prin trecerea în uitare a tot ceea ce s-a mărturisit ascunde pentru totdeauna păcatele penitentului de ancheta și investigațiile diavolului. Părintele monah vrednic de pomenire Nicolae Steinhard spunea atât de convingător că: ”diavolul umblă cu un condei în mână cu care scrie pe tăbliță păcatele oamenilor, dar dacă aceștia se spovedesc, curgându-le lacrimi de pocăință din ochii sufletului, vine Hristos ca un boier și într-o manieră boierească, generoasă, șterge tot ceea ce a notat creatorul răului, adică diavolul”. Iată ce împlinire aduce spovedania făcută cum trebuie, care îl înviază pe om din moartea păcatului. Orice spovedanie este o nouă înviere, o permanentă ridicare și o fericită trezire din somnul nepăsării și al ignoranței. Este bine cunoscut temeiul scripturistic al Sfintei Mărturisiri fiindcă Domnul, după ce a suflat asupra lor, le-a spus Sfinților Apostoli: ”luați Duh Sfânt, tot ce veți lega pe pământ va fi legat și în cer și tot ce veți dezlega pe pământ, va fi dezlegat și în cer”. În Biserica cea Una, în Sfânta Biserică Ortodoxă evident că pe linie apostolică prin Sfânta Taină a Hirotoniei și prin hirotesia întru duhovnic, se transmite acest dar fără de preț al legării și dezlegării păcatelor, păcate dezlegate de fapt de Mântuitorul Hristos prin intermediul duhovnicului. În realitate, aceasta îi deranjează pe cei care pretind că pot fi iertați de Dumnezeu indiferent de ceea ce faci, doar dacă Îi ceri aceasta, privind poate la un tablou, la pereți bine văruiți sau la cerul înstelat. Culmea este că unii dintre cei care susțin astfel de lucruri aberante, din fericire puțini la număr, se mai dau și ortodocși, dar evident că Dumnezeu știe ce este în sufletul fiecăruia. Oricum, noi ne rugăm ca toți să se întoarcă acasă, iar cei care au rătăcit să redescopere și să retrăiască adevărul ortodoxiei, care ne spune că păcatele se dezleagă de către Însuși Hristos prin intermediul duhovnicului la Taina Sfintei Spovedanii.

Dragi credincioși, doresc totodată să mulțumesc Sfântului Sinod al Bisericii noastre pentru faptul că, în cadrul ultimei ședințe a reactualizat regulile canonice deja existente privitoare la Taina Sfintei Spovedanii. Sublinierea explicită a faptului că regula generală și foarte clară este aceea că spovedania se desfășoară în biserică înaintea icoanei Mântuitorului Hristos sau în mod excepțional într-un spațiu adiacent al bisericii, tot înaintea unei astfel de icoane, o astfel de precizare are în vedere faptul că atât duhovnicul cât și penitentul trebuie, aflându-se în fața icoanei Mântuitorului, să aibă conștiința trează și să Îl simtă pe Hristos în inima lor pentru ca Taina Mărturisirii să aibă loc așa cum se cuvine. Evident că în cazul unui bolnav nedeplasabil dar care dorește să se spovedească sau în cazul altor situații cu totul speciale, atunci când este chemat, având binecuvântarea ierarhului locului, duhovnicul poate merge acasă la cel bolnav, pentru că biserica nu își poate permite să lase pe niciun om care dorește să se spovedească cu păcatele nedezlegate. Păcatele spovedite nu mai fac parte din recuzita îngerilor căzuți, pe care aceștia ar dori s-o folosească în lupta cu îngerii luminii, luptă a cărei miză este mai valoroasă decât toată lumea, fiindcă după cum spune însuși Mântuitorul Hristos, fiecare suflet are o valoare mai mare decât o lume întreagă. Totodată, în decizia Sfântului Sinod se reactualizează și alte reguli, una dintre ele fiind aceea care spune că preotul duhovnic trebuie mai întâi să asculte și după aceea să întrebe iar întrebările să fie formulate cu delicatețe, fără a da senzația sau fără a da impresia unei intervenții agresive, ci având ca unic scop ajutarea penitentului în a-și mărturisi cât mai clar și cât mai sincer păcatele. Iubiți prieteni, faptul că este necesară delicatețea în formularea întrebărilor care să ajute la o spovedanie sinceră și completă, această delicatețe spuneam, nu trebuie să însemne în niciun caz neutilizarea de către duhovnic a dreptului și a obligației de a întreba, pentru că omul credincios trebuie ajutat să aibă toate păcatele dezlegate, spovedania cu rest, cu omisiuni voite, marcată de indiferență și nepăsare nu este de fapt spovedanie ci poate atrage o mai mare osândă. De aceea, se recomandă folosirea îndreptarelor de spovedanie, părintele Ilie Cleopa scriind, se știe, un foarte bun îndreptar de spovedanie iar exemplele în acest sens, bineînțeles că pot continua. Penitentul trebuie să fie convins de faptul că Sfânta Taină a Spovedaniei este misterul cel mai binecuvântat și că totul rămâne între cel care se spovedește și Hristos, fiindcă mărturisirea este mireasma sublimă a sincerității, pe care omul I-o oferă lui Dumnezeu pentru ca Acesta să prefacă totul în lumina iertării și a desăvârșirii.

În același timp, m-am bucurat să observ în decizia Sfântului Sinod reiterarea faptului că duhovnicul trebuie să aibă o viață matură, că trebuie să aibă la rândul său duhovnic la care să se spovedească în mod constant și că, manifestând o maximă bună-cuviință, trebuie să evite orice fel de cuvânt nepotrivit, glumă inoportună sau diferite gesturi care ar putea sminti chiar și în cea mai mică manieră. Fiind licențiat și având și un masterat în științe juridice, ambele absolvite înainte de a efectua studiile teologice, am învățat că pe parcursul oricărei cercetări trebuie respectată prezumția de nevinovăție a celui supus respectivelor investigații. De aceea, fără a mă referi la niciun caz particular și nici la anumite evenimente recent întâmplate, pentru că orice judecată a comportamentului omului îi aparține lui Dumnezeu, fără a mă referi deci la nicio speță individuală, afirm cu toată convingerea că buna-cuviință, bunul simț duhovnicesc, smerenia și conștientizarea că tot ceea ce deține omul ca talanți sunt daruri oferite de către Dumnezeu, toate acestea trebuie să însemne elementele care să caracterizeze comportamentul oricărui preot și al oricărui părinte duhovnic. Biserica Ortodoxă nu a fost, nu este și nu va fi niciodată un mediu al vedetismelor de niciun fel, ci dimpotrivă, este cadrul cel mai profund de manifestare a smereniei și a conștientizării că tot ceea ce avem este primit de la Bunul Dumnezeu. De aceea, fiecare duhovnic trebuie să știe că orice comportament nepotrivit afectează întreaga biserică, iar Trupul Tainic al lui Hristos, poporul binecredincios nu trebuie să sufere din pricina niciunei porniri care să ducă la decădere sau a exceselor de personalitate ale unuia ori ale altuia. Superficialitatea sau ”impresia artistică” ori dorința de a ieși în evidență nu își găsesc niciun fel de sălaș în învățătura de credință ortodoxă ba dimpotrivă, aparțin concepției seculariste a acestei lumi, prin care se dorește ca oamenii să se afle în permanență într-o competiție foarte dură, care să cultive mândria și slava deșartă. Prin urmare, fiecare preot duhovnic trebuie să îți conștientizeze statutul de adevărat părinte ocrotitor și să fie garant înaintea lui Dumnezeu în privința celui căruia îi îndreaptă pașii pe calea luminii.

Dragi credincioși, este evident faptul că solidaritatea trebuie să reprezinte o trăsătură esențială a comportamentului specific în relațiile interumane din interiorul Dreptei Credințe. Este însă imperios necesar să precizăm faptul că în biserică trebuie să manifestăm solidaritate în ceea ce privește apărarea și mărturisirea credinței și să spunem, de exemplu, că niciodată creștinilor dreptmăritori nu trebuie să le mai fie interzis accesul la slujbele bisericii; să spune că niciodată nu trebuie ca această lume să le ceară binecredincioșilor să nu se mai împărtășească din aceiași Sfântă Linguriță, adică de la însăși Maica Domnului și în același timp să spunem că niciodată nu trebuie să li se mai interzică credincioșilor să sărute Sfintele Icoane și raclele cu Sfintele Moaște, pentru că acestea sunt aducătoare de sănătate și vindecare. Totodată, solidaritatea noastră trebuie să capete contur atunci când este obligatoriu să susținem că avortul nu poate fi socotit un drept, pentru că este ucidere, eutanasia de asemenea, iar simultan cu aceasta, solidaritatea noastră trebuie să fie foarte bine consolidată în a spune că singura căsătorie adevărată și validă este aceea dintre un bărbat și o femeie; că orice copil are o mamă și un tată și nu părinte unu și părinte doi și că Dumnezeu bărbat și femeie l-a făcut pe om și nicidecum nu pot fi concepute alte născociri ale imaginației aflate sub sceptrul păcatului într-o lume din ce în ce mai supusă minciunii și mai îndepărtată de adevăr. Iubiți credincioși, trebuie evident să fim solidari cu omul păcătos, dar numai din dorința de a-l ajuta să se ridice și în niciun caz să nu susținem păcatul sau căderea. Nu îl osândim pe păcătos, dar trebuie să osândim păcatele și căderile de tot felul. Slujitorii și credincioșii care își respectă vocația sunt datori să îl ajute pe păcătos să se ridice și să învieze din moartea păcatului, dar trebuie să se opună cu toată puterea pornirilor păcătoase și patimilor de tot felul cu care diavolul vine să îi asuprească pe oameni.

Dragi credincioși, fiindcă în acest cuvânt am dorit să mă opresc în special asupra Tainei Sfintei Spovedanii care ne readuce la viața adevărată, voiesc să exprim în concluzie doar trei gânduri scurte privitoare la Evanghelia din duminica a XX-a după Rusalii, care ne prezintă minunea învierii tânărului din Nain, singurul fiu al maicii sale care era văduvă. În primul rând, trebuie precizat faptul că Domnul Hristos, Biruitorul morții, a mers în cetatea numită Nain care se traduce cetatea fericirii, orășel care era în acel moment îndoliat pentru că pe poarta cetății era scos acest tânăr mort, singurul copil al unei mame văduve. La poarta cetății Nain s-au întâlnit viața și moartea, Iisus aflându-se în fruntea unei mulțimi ce avea drept cuvânt de ordine viața, iar mama îndoliată și norodul din oraș care o însoțea, erau copleșiți de moarte. Creatorului vieții I s-a făcut milă de această mamă îndurerată, și după ce i-a șters lacrimile care curgeau din ochii sufletului prin cuvântul ”nu mai plânge”, adevărat cuvânt de mângâiere și alinare a suferinței, Iisus s-a atins de coșciug, cortegiul funerar s-a oprit și Domnul a spus: ”tinere, ție îți zic scoală-te! ”. Înviindu-l deci pe acest tânăr, Iisus l-a dat maicii sale, provocându-i evident o nemărginită bucurie. În al doilea rând, este extrem de folositor să învățăm din comportamentul Domnului Hristos că binele se face ca urmare a liberei alegeri, din proprie inițiativă și prin voință asumată și determinată. Mântuitorul a mers fără să fie chemat și l-a înviat pe acest tânăr din Nain așa cum a mers și în părțile Tirului și ale Sidonului, întâlnind-o pe femeia canaaneancă și vindecându-i fiica de la distanță numai prin cuvânt, sau cum a mers tot din proprie inițiativă în ținutul gherghesenilor și le-a redat demonizaților, pe care i-a vindecat, viața normală înviindu-i și pe ei din moartea chinurilor cumplite la care diavolul i-a supus până la momentul tămăduirii. Așadar și noi urmând exemplul lui Mesia trebuie să nu așteptăm o invitație specială pentru a ajuta un om, ci să hotărâm să sprijinim o persoană cu dizabilități, o văduvă săracă, un copil orfan sau defavorizat, în general o persoană aflată în nevoie din proprie inițiativă și fără să ne dorim ca omul, oricum împovărat de necazuri, să fie nevoit să cerșească sprijinul nostru, pentru că, dacă am proceda așa, adică dacă ne-am dori să fim rugați să ajutăm, îl mai umilim și noi încă o dată pe cel oricum apăsat de suferință. Nu în ultimul rând, este foarte bine să observăm că prin atingerea de sicriu, spărgând tiparele vremii, Domnul ne învață faptul că trebuie să cinstim trupurile celor adormiți și de aceea, să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca niciodată să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat în timpul restricțiilor, când prin măsuri aberante dovedite ulterior a fi chiar împotriva protocoalelor europene și internaționale, trupurile celor adormiți fără haine pe ele, au fost puse în saci de plastic și după aceea în groapă. Cei adormiți trebuie să fie înmormântați creștinește, iar acolo unde s-au comis abuzuri, familia și rudele sfătuite de preoți, de duhovnici trebuie să le repare acum. Este foarte important să știm că pe parcursul acestei vieți trupul, ca templu al Duhului Sfânt, lucrează împreună cu sufletul pentru mântuire și de aceea sfinții, care au pus de primul loc sănătatea și desăvârșirea sufletului și a trupului, i-au dat voie harului dumnezeiesc să lucreze din belșug și, ca urmare a acestui lucru, Biserica venerează sau cinstește cu mare bucurie și evlavie atâtea sfinte moaște făcătoare de minuni.

În finalul acestui cuvânt, să Îl rugăm pe Mântuitorul Hristos ca precum pe tânărul din cetatea Nain, pe care l-a înviat efectiv din moarte, să ne învieze și pe noi din moartea păcatului, iar dacă vom avea o spovedanie sinceră și curată, Îi oferim Domnului bucuria de a ne învia în lumina care nu se stinge niciodată.

Protos. Dr. Sofian Costea.

Căutări recente:

Map of Goa Progressive Music (18.03.11) 1996-2007 инструкция по эксплуатации ноутбук es ari anjelina jolis surati AV-Comparatives The Seamstress (2009) Online Fourplay unblock Երգեր Seabiscuit Заправка картриджей hp в Санкт-Пете производственная инструкция мойщика 133BPM Records собейт Pick Up Records/Lizard Яблонского Caro Ornamental Ведьмаку Win32 API CODEX descarca The River Why (2010) http://www.allshares.ge/download.ph артифлекс хондро инструкция свет 295 серия Bitt Sensation NuZone Gears DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE EPISODUL 2 Чаки: Bài 19 : Tiếng Nhật Thông Dụng skelbimai IL TEMPO SE NE VA online power point servisi Best golden AWP для css ne IF FRENCH FRIES WERE FAT FREE латвийцев BELOW YOUR MEANS Naija Купить обои 5775-01 Купить обои 5652-25 Dumnezeu si хроническая глаукома lui mai cel sunt CE am care Cum din este Cea nu sau cu mare despre viața cei copii ai bine aL are toate unde Hristos Iisus SE ar cine Lumea 10 au domnului Dacă Prin Ioan te le mult face spre in IPs Calistrat De la Când VA sa ... pe Un
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe