03 Octombrie 22

SECULARIZAREA AVERILOR MĂNĂSTIREȘTI DE CĂTRE STAT A AVUT CA SCOP DISTRUGEREA ORTODOXIEI ÎN ÎNTREGIMEA EI

    A fost mai mult decât doar o lovitură, intenționat mortală, dată Bisericii Ortodoxe din România și prin asta și Poporului Român.
    Atacul asupra Bisericii Ortodoxe a Românilor reapare cu atât mai vicios cu ocazia marilor sărbători ortodoxe. Constatăm că mafia internațională reia în moduri mincinoase subiectul secularizării averii mănăstirești din 1863 și îl prezintă ca fiind, chipurile, o acţiune bună pentru Popor.
    Avem însă obligaţia să aducem adevărul în atenția publicului prin oricât de modeste mijloace avem la moment. Dați şi voi „Share” să ajutăm la contracararea propagandei antiromânești. Ar merita postat ca şi comentariu/replică la orice text anti-creştin şi anti-românesc.
 

    Secularizarea averilor Bisericii Ortodoxe s-a făcut, în Principatele Române, în trei paşi:
    UNU: În 1835, impunerea de către ocupantul rus a Regulamentului Organic a avut o clauză mai puţin cunoscută, aceea de confiscare/secularizare a moşiilor aflate în proprietatea mitropoliilor şi episcopiilor şi transformarea episcopilor şi preoţilor în salariaţi ai incipientului Stat Român.
    În grija mitropoliilor se afla finanţarea celor două Academii Domneşti din Bucureşti şi Iaşi, Academii care au beneficiat de cele mai strălucite minţi ale Răsăritului Ortodox în secolele XVII-XIX şi care au dăruit Principatelor Române şi întregului Răsărit ortodox o pleiadă de mari intelectuali creştini. Nu întâmplător Universitatea din Bucureşti s-a construit pe temelia vechii Academii Domneşti ctitorită de Matei Basarab la jumătatea veacului al XVII-lea, cu singura deosebire că în noul format regele Carol I a demolat până în temelii Biserica Sf. Sava în jurul căreia funcţiona în vechime Mănăstirea Sf. Sava şi Academia Domnească.
DOI: În luna mai 1859, Alexandru Ioan Cuza a secularizat averile mănăstirilor româneşti neînchinate, mănăstiri în care vieţuiau atunci mai mult de 10.000 de călugări şi maici. În aceste mănăstiri se tipăreau cărţi de cult, dar şi abecedare, calendare, manuale şcolare, etc (nu degeaba marele istoric Nicolae Iorga a spus că adevăraţii ctitori ai limbii române aşa cum o vorbim astăzi sunt călugării traducători şi tipografi de la Mănăstirea Neamţ). Aceste mănăstiri construiseră primele spitale şi şcoli din Principate.
    Una dintre cele mai vechi bolniţe a fost cea construită la Mănăstirea Tismana la începutul veacului al XVI-lea. Bolniţele mănăstireşti au fost extinse în secolele XVII şi XVIII în Bucureşti (Mănăstirea Colţea, Aşezământul     Brâncovenesc, Sf. Pantelimon, etc) şi Iaşi (Sf. Spiridon) şi aşa au apărut primele spitale de pe actualul teritoriu românesc.
    Confiscarea marilor averi ale mănăstirilor româneşti a dus la ca în spitalele şi bolniţele existente să se ajungă la haos instituţional şi degradare generalizată. Aceeaşi situaţie s-a petrecut şi în Academiile Domneşti, care au trebuit reformate la scurtă vreme după aducerea regelui Carol I.
TREI: În luna decembrie 1863 s-a hotărât secularizarea averilor mănăstirilor închinate, administrate, în cea mai mare parte a lor, de către monahi greci.
    Mănăstirile închinate au susţinut existenţa Sfântului Mormânt, a Muntelui Sinai, a Muntelui Athos şi a altor locuri şi locaşuri de importanţă strategică pentru întreaga Creştinătate. Românii se pot mândri că prin jertfa a zeci de generaţii de români a fost cu putinţă salvarea şi propăşirea întregii Biserici Ortodoxe şi s-a evitat apostazia şi distrugerea moştenirii rămase de la Sfinţii Apostoli ai Mântuitorului Hristos.
    Uzufructul realizat din exploatarea averilor mănăstirești era destinat astfel: circa 10% era destinat obiectivelor esențiale ale Ortodoxiei aflate sub oprimare islamică menționate mai sus, circa 50% către domn, respectiv stat, și restul de circa 40% pentru întreţinerea Bisericii și a comunităților înconjurătoare, adică în beneficiul Poporului Român.
    În urma secularizărilor, Statul şi-a asumat obligaţia de a face plăți către Biserică în compensaţie pentru preluarea cu forţa a pământurilor şi averii mobile Bisericii. E vorba de o suprafaţă de 25% din teritoriul celor trei Principate româneşti (11% ale mănăstirilor administrate de monahi greci şi 14% ale mănăstirilor administrate de monahi români), AVERE CARE FUSESE DONATĂ ÎN SUTE DE ANI ANTERIORI de către familiile evlavioase ale voievozilor, boierilor, ale celor mai înstăriţi sau chiar mai puțin înstăriți dintre români. Era știut că Biserică era locul cel mai bun de a depune o parte din propria bunăstare pentru asigurarea viitorului Poporului Român.
    Aşa cum orice instanţă din lume declară inviolabil cauzele oricărui testament autentificat al unui decedat, firesc ar fi ca şi Statul Român să respecte clauzele donării acestor averi către legatarii testamentari. Încălcarea clauzelor unui testament de către o terţă persoană constituie un delict foarte grav în faţa oricărei instanţe din Lume.
CONCLUZIE
    Dacă Biserica Ortodoxă ar deţine astăzi averea ce i s-a donat, implicarea ei socială ar putea fi mai mare decât chiar a Statului Român. În compensaţie pentru uriaşa avere confiscată, Statul s-a angajat să acopere necesarul de salarii al clericilor şi monahilor din Biserică şi să finanţeze activitatea filantropică şi educativă a Bisericii. Deşi aceasta a fost înţelegerea iniţială, la scurtă vreme după secularizarea din decembrie 1863, Statul Român a început să calce clauzele pe care el însuşi se angajase să le respecte. Aceste abuzuri au continuat nestingherite (decât foarte rar, cu câteva excepţii cvasinecunoscute) în toată perioada 1863 până în prezent..
Jefuirea Bisericii Ortodoxe din România a fost intenționată să fie o lovitură mortală dată Ortodoxiei în întregul ei.
    De 157 de ani Statul Român, înfiinţat de străini la 1859, beneficiază de averea Bisericii dar nu a dat înapoi decât o nesemnificativă fărâmă din ce a luat. În schimb a dat pământurile în arendă avantajoasă tot la străini, le-a înstrăinat tot străinilor prin diverse privatizări sau le-a fărâmiţat ţăranilor fără să le dea mijloace de lucru, motiv pentru care aceștia au fost obligaţi să le vândă și să fie exploatat crunt de străini. Situația s-a înrăutățit atât de mult pentru Poporul Român încât s-a ajuns la situația unică în Principatele Române a răscoalelor din 1888 și 1907 și mișcările patriotice iniţiate de Eminescu și cei ce i-au urmat în aceeași direcție.
Poporul Român nu a donat nimic vreodată către stat, cu atât mai puţin pământuri. Poporul a donat pământurile către Biserică. Statul le-a luat cu forţa, după care Biserica şi Poporul Român au trăit din ce în ce mai rău, până în prezent, când suntem ameninţaţi cu extincţia.
    Ținta străinilor, atei materialiști organizaţi la nivel mondial în ceea ce putem corect numi drept o mafie internațională, este eliminarea de pe fața Pământului a Bisericii lui Hristos a cărei expresie de cea mai mare puritate este cea a Poporului Român, motiv pentru care, așa cum au făcut cu Imperiul Roman de Răsărit (numit și Bizantin), urmăresc distrugerea suportului său cel mai important, Poporul Român. NU s-a putut distruge una fără distrugerea celeilalte, întrucât de 2,000 de ani sunt legate indisolubil.
    Atacul asupra Bisericii Ortodoxe durează de 2,000 de ani și are ca scop evident, exterminarea concepției despre dragoste de oameni, dragoste de Dumnezeu, adevăr, despre echitate, comuniune și armonie din sistemele sociale și înlocuirea acestora cu un sistem de valori antiuman autodistructiv bazat pe ură, competiție, materialism, individualism, ateism și minciună, doar prin instaurarea cărora mafia internațională poate realiza și menține exploatarea omului de către om prin care își obține o poziție privilegiată și parazitară în societate.
    Atacul asupra Poporului Român cam tot de vreo 2,000 de ani, primii 300 de ani fiind în mod suspect șterși din istorie în mod organizat. Formele cele mai agresive și directe de atac se manifestă de vreo 350 de ani, dar cel mai vicios atac se desfăşoară în ultimii 157 prin intermediul instrumentului juridic numit Statul "Român”, instrument de exploatare eminamente antiromânesc. Statul a fost instituit de mafia internaţională și i s-a dat o falsă identitate etnică românească pentru înșelarea Poporului Român care îl acceptă ca fiind al lui doar pentru că poartă un nume românesc. Mafia internațională a utilizat Statul pentru a acționa împotriva Poporului Român spre distrugerea lui, a Bisericii Ortodoxe Române şi a Bisericii Ortodoxe în întregimea ei dar și pentru a proteja mafia internațională de reacțiile de apărare ale Poporului Român, care au fost dintre cele mai efective dintre toate celelalte popoare atacate în moduri similare. Acţiunile întreprinse Statul "Român" în aceste scopuri sunt cuprinse sumar mai jos:

1) Secularizarea averilor mănăstirești cum am arătat mai sus;
2) Distrugerea Poporului Român prin sărăcirea cauzată de exploatare nemiloasă camuflată în spatele sistemului financiar discriminatoriu antiromânesc și a diversiunii sistemelor politice de multiple forme aparent contradictorii susținută de mass media în întregime antiromânească;
3) Distrugerea Poporului Român prin implicare în războaie de exterminare din care Poporul Român nu a avut nimic de câştigat; Aici e de arătat ca 1) independența a fost proclamată în 1877, implicarea în război a fost pentru salvarea armatei ruse la cererea lor disperată, iar antiromânul Carol I a refuzat să ceară Basarabia înapoi de la ruși; 2) reîntregirea statală de la 1918 a fost înfăptuită de Armata Română ÎMPOTRIVA conducerii Statului Român, armata condusă de patrioţi autentici a alungat pe ruși din est, pe germani în vest, a ocupat Budapesta și s-a retras doar după ce ni s-a garantat reîntregirea; 3) conducerea străină a statului a cauzat implicarea în al doilea război mondial, uciderea patrioților români, a deschis poarta pentru ocuparea tării de armata URSS, a doua etapă de ucidere a patrioților români, toate prin cruntă înşelare și trădare;
4) Distrugerea Poporului Român prin sărăcire impusă după ocuparea ce către armata URSS;
5) Distrugerea Poporului Român prin sărăcire impusă clandestin în perioada 1976 -1989 de către mafia internațională care deținea parțial control clandestin asupra Statului Român;
6) Distrugerea Poporului Român prin sărăcire absolută impusă prin Legea 15/1990 prin care, fără ca Poporul Român să știe, a fost jefuit de întreaga sa avere strămoșească; Înainte de Legea 15/1990, absolut tot ce se afla în perimetrul granițelor avea statut legal de proprietate obştească a Poporului Român iar Statul avea statut legal de administrator al averii obștești. La 1989, mafia internațională a preluat încă o dată integral, controlul asupra Statului Român prin asasinarea a 1,100 de români de către agenții lor adânc infiltrați în țară de zeci și zeci de ani, cu false identități românești. Prin Legea 15/1990, averea strămoșească a fost trecută din proprietatea Poporului Român în cea a Statului Român care a trecut-o mia departe în proprietatea conducătorilor mafiei internaționale; Firimiturile care au mai ajuns şi pe la Poporul Român sunt preluate sau distruse prin justiție sau prin distribuție discriminatorie antiromânească a banilor în Stat. Calitatea de proprietar privat este o iluzie indusă de mass media. Proprietar este cel care nu plăteşte pentru lucrul folosit. În Statul Român, proprietarii plătesc impozite adevăratului proprietar care este în fapt... Statul. Ia nu plătiţi impozitele şi veți afla imediat cine este proprietarul efectiv asupra lucrului pe care aveți prejudecata că ați fi proprietar.
7) Prin Legea 15/1990, POPORUL ROMÂN A FOST JEFUIT ÎN ÎNTREGIME DE AVEREA STRĂMOȘEASCĂ FĂRĂ SĂ PRIMEASCĂ NIMIC ÎN CONTRAPARTIDĂ. A fost cel mai mare jaf din istoria multimilenară a Poporului Român.
8) Cel mai important aspect al luptei mafiei internaţionale atât împotriva Ortodoxiei cât și a Poporului Român a fost și rămâne asasinarea fizică și compromiterea morală a celor care au făcut ceva concret pentru apărarea Ortodoxiei și a Poporului Român, au luat măsuri de consolidare, apărare şi contraatac. Prin acest procedeu au eliminat conducătorii care puteau să lumineze și – sau să conducă Poporul în a avea reacție efectivă împotriva invadatorului ilegal. În timp ce conducătorii lor se ascund în spatele sistemului politic compus din străini şi infractori români şi al mass mediei şi a propagandei antiromâneşti, conducătorii Poporului Român sunt uciși și compromişi de peste 300 de ani, începând cu Constantin Brâncoveanu.
O armată de spioni străini cu false identităţi româneşti infiltrați printre români de zeci şi chiar sute de ani, ne acuză tot pe noi, Poporul Român şi Biserica Ortodoxă, de tot răul pe care ei ni l-au făcut și continuă să ni-l facă.
Planurile lor nu sunt realiste. Nu au reuşit în 2,000 de ani când au avut posibilitatea de a scunde adevărul. În prezent, datorita internetului nu mai pot opri adevărul să ajungă la popoare și ca efect practic, nici nu mai au nici o şansă să își implementeze planurile distructive.
Pe de altă parte, popoarele Lumii abia de acum încolo au o şansă, chiar mai mult, o certitudine. Dar să nu spunem hop până nu sărim.

Hristos a inviat!
 
Un articol scris de Adrian Grigoriu

Căutări recente:

Map of Goa Progressive Music (18.03.11) 1996-2007 инструкция по эксплуатации ноутбук es ari anjelina jolis surati AV-Comparatives The Seamstress (2009) Online Fourplay unblock Երգեր Seabiscuit Заправка картриджей hp в Санкт-Пете производственная инструкция мойщика 133BPM Records собейт Pick Up Records/Lizard Яблонского Caro Ornamental Ведьмаку Win32 API CODEX descarca The River Why (2010) http://www.allshares.ge/download.ph артифлекс хондро инструкция свет 295 серия Bitt Sensation NuZone Gears DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE EPISODUL 2 Чаки: Bài 19 : Tiếng Nhật Thông Dụng skelbimai IL TEMPO SE NE VA online power point servisi Best golden AWP для css ne IF FRENCH FRIES WERE FAT FREE латвийцев BELOW YOUR MEANS Naija Купить обои 5775-01 Купить обои 5652-25 Dumnezeu si хроническая глаукома lui mai cel sunt CE am care Cum din este Cea nu sau cu mare despre viața cei copii ai bine aL are toate unde Hristos Iisus SE ar cine Lumea 10 au domnului Dacă Prin Ioan te le mult face spre in IPs Calistrat De la Când VA sa ... pe Un
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
Citate Ortodoxe