30 Noiembrie 20

„Să se smerească înaintea lui, și să-i vestească patimile cele rele din inima sa, și să primească tămăduirea duhvonicească.”

   Pentru aceasta, fraților, este de trebuință ca fiecare dintre noi să aibă un părinte duhovnicesc, și să meargă la el cu credință, și să se smerească înaintea lui, și să-i vestească patimile cele rele din inima sa, și să primească tămăduirea duhvonicească. Astfel, scoțând din suflet rădăcinile spinilor și mărăcinilor păcatelor pe care fiecare dintre noi le-a hrănit printr-o viață pătimașă și iubitoare de plăceri, să-și deschidă urechile pentru învățătura Duhului și să creadă celor propovăduite și celor înfățișate de noi spre folosul nostru. Să fie împăcați prin iertarea noastră și prin lauda noastră cu marea cea nesfârșită a iubirii de oameni care a plecat cerurile și S-a pogorât pe Sine și Care a aruncat cuvintele vieții și semințele mântuitoare în inimile celor ce ascultă. Așadar, nimeni dintre voi să nu fie despărțit de acest început al pocăinței. Cum va putea trece mai departe la următoarea treaptă și cum va înainta spre mai bine, dacă nu va trece de începutul a toată virtutea care este pocăința?
     Deci este necesar ca noi toți mai cu osârdie să ne străduim către ea, deoarece tocmai de aceea ni s-a dat nouă de către Sfinții Părinți această perioadă de patruzeci de zile pentru curățirea premergătoare sărbătorii de fiecare an a Nașterii celei după trup a Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos, la care este obiceiul ca aproape toți creștinii să se împărtășească cu Trupul și cu Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și prin aceasta să se unească cu El și cu duhul, și cu trupul, și să fie desăvârșiți prin El în chip dumnezeiesc. Căci dacă fără mărturisirea și pocăința care o însoțește nu va fi vrednic cineva nici de primirea dumnezeieștilor cuvinte, cum atunci va putea cineva primi Sângele lui Hristos și Trupul Lui în el însuși, dacă nu va fi asemenea cu cei care s-au curățit de păcatele lor prin mărturisire și pocăință?
 
Extras din: Sfântul Grigorie Palama (Γρηγόριος Παλαμάς; 1296-1359), Arhiepiscop al Tesalonicului - "Omilia 56", în "Omilii" vol. 3, Editura Anastasia, București, 2007
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe