03 Octombrie 22

RESPECTAȚI SIMȚĂMINTELE CREDINCIOȘILOR ȘI STĂRUIȚI ÎN TREZVIE, MODUL DE GÂNDIRE AL CREȘTINULUI

Declaraţia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse

    În ultimul timp, în Rusia şi într-o serie de alte ţări ale Federaţiei Ruse, se fac demersuri în ce priveşte organizarea colectării de informaţii despre cetăţeni, informaţii care vor fi depozitate în sistemele computerizate ale statului. Acest lucru este explicat prin necesitatea punerii în ordine a plăţii impozitelor, precum şi prin dorinţa de înlesnire a  relaţiilor financiare dintre cetăţeni şi structurile administrative.
    Printre altele, cetăţenilor din anumite regiuni au început să li se elibereze imediat carduri electronice, cu ajutorul cărora se vor realiza plăţi către organele administrative locale şi care va deveni baza pentru extinderea ajutorului social şi medical, cu privire la returnarea banilor pe care cetăţenii i-au dat statului sub formă de impozite. Ştirea a suscitat nelinişte printre credincioşii ortodocşi. Aceştia se temeau de controlul total al autorităţilor asupra vieţii private şi sociale a omului, precum şi de lipsa oricărui fel de control social al informaţiilor care se pot găsi pe aceste carduri.
    Fiecărei persoane aflată în câmpul muncii i se va atribui, la cererea sa, un cod fiscal individual. Mulţi creştini, care cinstesc cu sfinţenie numele primit la Sfântul Botez, socotesc că este nedemn să ceară statului să le dea un «nume nou» sub forma de număr.
    O altă chestiune la fel de importantă cu care ni se adresează credincioşii este problema simbolisticii folosită la înregistrarea cetăţenilor. În unele documente se află sau se va afla un cod de bare - cifre sub formă de linii de diferite grosimi. Fiecare dintre aceste coduri conţine în sine trei linii separate (izolate) care coincid grafic cu simbolul corespunzător numărului „6”. În felul acesta, în codul de bare, prin decizia creatorilor sistemului internaţional de marcare a lui, conţine numărul 666 pomenit în cartea Apocalipsei Sfântului Ioan Teologul, ca fiind numărul antihristului (Apocalipsa 13, 16-18), şi din aceasta cauză este folosit de sectele sataniste, spre ofensarea Bisericii şi a creştinilor.
 

    Mulţi experţi în computere ne încredinţează că: nu a existat nici o nevoie pentru folosirea etichetelor pentru cifra “6”, în linii separate. Din aceasta se poate trage concluzia: în mod conştient sau inconştient, oamenii care au elaborat sistemul global al codurilor de bare cu largă aplicare astăzi în statistici, comerţ, evidenţa mişcării mărfurilor si în multe alte sfere au ales un simbol ofensator şi pricinuitor de tulburare pentru creştini, care, cel puţin, pare o batjocură obraznică. Îngrijorarea cauzată de această problemă a fost exprimată de multe comunităţi ortodoxe din lume, printre care şi de către Biserica Ortodoxă Greacă. Cercetând întreaga complexitate a problemei, Sfântul Sinod, în pofida acestui lucru, se adresează păstorilor şi turmei cu apelul de a păzi trezvia creştină, chipul de cugetare ortodox.
    Tulburarea pe care o pricinuieşte în rândul vostru acţiunile autorităţilor statului este împărtăşită cu voi şi de ierarhia bisericească, căci, până la urmă, este vorba de apărarea drepturilor credincioşilor de a  vieţui în acord cu propriile convingeri religioase. De asemenea, dorim să facem limpede cunoscut: nu trebuie să ne temem de simboluri şi semne exterioare, căci nici o ispită a vrăjmaşului sufletelor oamenilor nu este în stare să biruiască  harul lui Dumnezeu, care se află din belşug în Sfânta Biserică. Nimeni şi nimic nu poate sa clintească credinţa omului care petrece cu adevărat în Hristos şi care se împărtăşeşte cu Sfintele Taine ale Bisericii. Sfântul Apostol Petru scrie: «Şi cine vă va face vouă rău, dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine? Dar de veţi şi pătimi pentru dreptate, fericiţi veţi fi. Iar de frica lor să nu vă temeţi, nici să vă tulburaţi. Ci pe Domnul, pe Hristos, săL sfinţiţi în inimile voastre şi să fiţi gata totdeauna să răspundeţi oricui vă cere socoteală despre nădejdea voastră». (I Petru 3, 13-15). Unii preoţi au inclus din proprie iniţiativă problema acceptării numărului fiscal în rândul problemelor care se pun la spovedanie, punând refuzul înregistrării fiscale drept condiţie a primirii la Sfânta Împărtăşanie. Celor care încearcă să lege numerele de identificare de pecetea lui antihrist le  reamintim că, în predania Sfinţilor Părinţi, o astfel de pecete este înţeleasă ca semn, care întăreşte (confirmă) lepădarea conştientă de Hristos. Conform cuvintelor lui Ipolit Romanul, această pecete va glăsui: «Ne lepădăm de Ziditorul cerului şi al pământului, mă lepăd de Botez ; mă lepăd de toată slujirea lui Dumnezeu şi sunt de acord cu tine şi cred în tine». La fel spune şi cuviosul Nil Izvorâtorul de Mir: «Pe pecete vor sta scrise următoarele: «Eu sunt al tău» - «Da, tu eşti al meu». În pofida acestei predanii, oamenii, uneori, susţin că acţiunea tehnologică poate, pesemne, să provoace o întorsătură în cele mai ascunse adâncimi ale sufletului omenesc, ducându-l la uitarea lui Hristos. O astfel de superstiţie se deosebeşte de tâlcuirea ortodoxă a Apocalipsei Sfântului Ioan Bogoslovul, conform căreia «semnul fiarei» se pune celor care cred de bunăvoie în ea (fiara) «numai pentru minunile ei mincinoase» (Sfântul Ioan Hristostomul). Nici un semn extern nu tulbură sănătatea duhovnicească a omului dacă nu se face ca urmare a trădării de bunăvoie (conştiente) a lui Hristos şi batjocorirea credinţei.
    Spunând acestea în numele turmei noastre, ne adresăm concomitent autorităţilor, reamintind  toate motivele de îngrijorare si nedumerire menţionate.
    Biserica se raportează cu înţelegere la tendinţele de desăvârşire a modului de colectare a taxelor (impozitelor), deoarece de aceasta depinde în mare măsură bunăstarea oamenilor, mai întâi de toate a celor săraci, bolnavi şi bătrâni. De asemenea, salutăm încercările de înlesnire a accesului cetăţenilor la ajutorul social şi alte beneficii pe care statul i le oferă, căci cunoaştem câte sunt dificultăţile care însoţesc acest acces.
    Pe de altă parte, Sfântul Sinod reaminteşte statului: potrivit dreptului normativ internaţional, şi printre altele – Constituţia Rusiei, strângerea, păstrarea şi utilizarea informaţiei despre viaţa privată a persoanelor fără acordul acestora nu este permisă (art. 24). Răspunzând apelului turmei neliniştite a Bisericii noastre, îi chemam pe cei care deţin puterea să se aplece serios asupra cererii noastre. Ne îngrijorează, printre altele, imposibilitatea accesului cetăţenilor la informaţiile despre ei, care pot fi păstrate în seifuri electronice de către organele fiscale şi de către alte instituţii administrativ-financiare, precum şi posibilitatea ca aceste informaţii să fie folosite în dauna oamenilor.
    Găsim ca fiind important oferireaposibilităţiicredincioşilordeanusedeclaraca posibilităţiicredincioşilordeanusedeclaraca posibilităţii credincioşilor de a nu se declara ca depunători de cereri de eliberare a unui număr fiscal individual.
    Facem apel către autorităţile Rusiei şi ale altor ţări din Federaţia Rusă unde numărul locuitorilor ortodocşi este dominant – să se pună problema refuzului simbolurilor hulitoare din codul de bare, şi schimbarea în sistemul internaţional de tipărire a respectivelor semne.
    Însă, dacă aceasta nu se poate realiza, socotim că este necesar crearea unui limbaj electronic naţional alternativ. Mai există încă o circumstanţă existenţială. Curând, oamenii care nu deţin cod fiscal sau card de plastic se pot afla în situaţia să le fie practic refuzată posibilitatea primirii ajutorului social şi chiar medical. Dacă se va întâmpla aşa ceva, vor apărea toate motivele posibile de suspiciune faţă de principiul egalităţii în drepturi a cetăţenilor şi cu privire la libertatea de conştiinţă – principii pe care le propagă atât de activ civilizaţia modernă.
    Tocmai de aceea noi insistăm pentru necesitatea existenţei unui sistem alternativ de evidenţă a populaţiei şi oferirea aceloraşi servicii sociale, medicale, de asigurare şi alte tipuri de servicii.
    Biserica nu poate să nu-şi ridice glasul în apărarea libertăţilor oamenilor. Căci pentru unitatea duhovnicească a societăţii este de o importanţă excepţională ca credincioşii să nu se simtă cetăţeni de mâna a doua, ca să nu vadă în stat un prigonitor şi batjocoritor al credinţei. Creştinii ortodocşi ale căror autorităţi impun acceptarea documentelor cu număr, care sunt cunoscute prin rautatea lor, nu va aduce pagubă sufletului său. Dar, în acelaşi timp, el va trebui iarăşi, ca şi în vremea prigoanei, să facă diferenţa dificilă dintre Patrie şi stat. Adevărata pocăinţă pentru crimele săvârşite în veacul al XX-lea împotriva credincioşilor se va împlini atunci când statul va respecta permanent simţămintele credincioşilor şi atunci când nu se va implica în chestiunea conştiinţei omului, din nici un motiv: politic, economic, ideologic sau poliţienesc.
    Rugându-ne pentru Rusia şi alte ţări unde se află păstoriţii noştri, nădăjduim că autorităţile nu vor rămâne indiferente în faţa durerii milioanelor de creştini. Iar slujitorilor lui Hristos şi turmei noastre le adresăm cuvintele apostolului Pavel: «Iar Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă dea vouă a gândi la fel unii pentru alţii, după Iisus Hristos» (Rom. 15, 5).

Extras din: Utilizarea documentelor electronice / Pozitii din Biserica ortodoxa in ultimii 20 de ani / Editura Predania

Căutări recente:

Map of Goa Progressive Music (18.03.11) 1996-2007 инструкция по эксплуатации ноутбук es ari anjelina jolis surati AV-Comparatives The Seamstress (2009) Online Fourplay unblock Երգեր Seabiscuit Заправка картриджей hp в Санкт-Пете производственная инструкция мойщика 133BPM Records собейт Pick Up Records/Lizard Яблонского Caro Ornamental Ведьмаку Win32 API CODEX descarca The River Why (2010) http://www.allshares.ge/download.ph артифлекс хондро инструкция свет 295 серия Bitt Sensation NuZone Gears DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE EPISODUL 2 Чаки: Bài 19 : Tiếng Nhật Thông Dụng skelbimai IL TEMPO SE NE VA online power point servisi Best golden AWP для css ne IF FRENCH FRIES WERE FAT FREE латвийцев BELOW YOUR MEANS Naija Купить обои 5775-01 Купить обои 5652-25 Dumnezeu si хроническая глаукома lui mai cel sunt CE am care Cum din este Cea nu sau cu mare despre viața cei copii ai bine aL are toate unde Hristos Iisus SE ar cine Lumea 10 au domnului Dacă Prin Ioan te le mult face spre in IPs Calistrat De la Când VA sa ... pe Un
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
Citate Ortodoxe