09 Decembrie 22

Răspuns pentru un saducheu al zilelor noastre - Daniel Balaș

Prietene, nu are nimeni nimic cu tine, așa cum te victimizezi tu în videoclipurile pe care le faci. Dar nu putem sta cu mâinile în sân în timp ce tu propovăduiești erezia reîncarnării, care este total altceva decât ceea ce au propovăduit Domnul Hristos, apostolii, proorocii și toți sfinții. Hai să vedem ce spune Biblia din care tu extragi doar ce-ți convine:

"Nu vă miraţi de aceasta; căci vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, și vor ieşi, cei ce au făcut cele bune spre învierea vieţii şi cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii." - (Ioan 5, 28-29)
Vezi? Tu spui că nu este iad, că nu este înviere, dar Hristos spune că toți vor învia (același trup, același suflet), unii spre viața veșnică, iar unii spre osânda veșnică. De cine să ascultăm? Sufletul este nemuritor, acesta despărțindu-se de trup la moartea omului și întorcându-se la Dumnezeu care l-a dat.
Părintele Arsenie Boca expune foarte frumos acest drum al sufletului în cartea sa - “Cărarea Împărăției”:
"Adică, după trup suntem făpturi pământeşti, iar după duh făpturi cereşti, care însă petrecem vremelnic în corturi pământești - (2 Corinteni 5, 1). De la Dumnezeu ieşim (1 Ioan 5, 19), petrecem pe pământ o vreme şi iarăşi la Dumnezeu ne-ntoarcem. Fericit cine se-ntoarce şi ajunge iar Acasă, rotunjind ocolul. Aceasta e cărarea. Unii însă nu se mai întorc..."
Profetul Iezechiel, expune foarte clar învierea morților: "Proorocit-am deci cum mi se poruncise. şi când am proorocit, iată s-a făcut un vuiet şi o mişcare şi oasele au început să se apropie, fiecare os la încheietura sa. Şi am privit şi eu şi iată erau pe ele vine şi crescuse carne şi pielea le acoperea pe deasupra, iar duh nu era în ele.
Atunci mi-a zis Domnul: "Fiul omului, prooroceşte duhului, prooroceşte şi spune duhului: Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Duhule, vino din cele patru vânturi şi suflă peste morţii aceştia şi vor învia!" Deci am proorocit eu, cum mi se poruncise, şi a intrat în ei duhul şi au, înviat şi mulţime multă foarte de oameni s-au ridicat pe picioarele lor." - (Iezechiel 37: 1-10)
Cum poți tu să spui tu că sufletul se reîncarnează?! În ce anume se reîncarnează? Asta e o nălucire a diavolului, prietene. Ca să nu mai credem în Înviere și să păcătuim în voie, pentru că oricum ne vom "transforma în altceva". Dar ce spune apostolul Pavel în epistola întâi către Corinteni, capitolul 15, ai citit? Îți reamintesc eu:
12. Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este înviere a morţilor?
13. Dacă nu este înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat.
14. Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră.
15. Ne aflăm încă şi martori mincinoşi ai lui Dumnezeu, pentru că am mărturisit împotriva lui Dumnezeu că a înviat pe Hristos, pe Care nu L-a înviat, dacă deci morţii nu înviază.
16. Căci dacă morţii nu înviază, nici Hristos n-a înviat.
17. Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credinţa voastră, sunteţi încă în păcatele voastre;
18. Şi atunci şi cei ce au adormit în Hristos au pierit.
19. Iar dacă nădăjduim în Hristos numai în viaţa aceasta, suntem mai de plâns decât toţi oamenii.
20. Dar acum Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a învierii) celor adormiţi.
21. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor.
22. Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia.”
Reîncarnarea este teoria rătăcită potrivită căreia sufletul, după moartea trupească, intră în alt trup omenesc sau de animal și străbate astfel un ciclu nesfârșit de morți și renașteri. Dar uite ce spune Sfântul Paisie Aghioritul despre problema reîncarnării:
"Metempsihoza (n.n. reîncarnarea) le convine oamenilor, și mai ales ateilor și necredincioșilor. Este viclenia cea mai mare a diavolului. Diavolul îi ține într-o viață de păcat cu gândul că sufletul vine și revine în această lume.”Ei, dacă de data aceasta nu reușești – le spune diavolul – vei reveni în viață și vei reuși a doua oară.
Și dacă iarăși nu reușești, vei veni, vei reveni, vei evolua…”. De aceea unii ca aceștia și spun: „Nu-i nimic dacă fac și acest păcat”, și nu le pasă; trăiesc fără luare aminte, nu se pocăiesc. Vezi cum îi orbește diavolul și cum îi prinde în iad!
Nu am văzut o viclenie și o artă mai mare a diavolului ca aceasta, pentru ca să-i adune pe oameni în iad! Și dacă diavolul te prinde bine o dată, oare te va mai lăsa să te întorci înapoi?" - extras din Cuviosul Paisie Aghioritul, lucrarea: “Nevoință Duhovnicească”
Am mai observat că vorbești deseori despre iubire, pace, bunătate și alte cele. Lucru bun, de altfel, însă binele fără Dumnezeu nu există. Căci exact asta vrea diavolul: binele fără Dumnezeu, fără Biserică, ci un bine închipuit, lumesc, binele umanist, bine care de fapt nu există.
Spuneai într-un videoclip recent de-al tău așa: "Eu când am avut dușmănie pe cineva l-am făcut de a vorbit singur noaptea în somn." Mă întreb oare unde este dragostea, bunătatea și iertarea pe care le propovăduiești?
Mai spuneai în celelalte videoclipuri că de fapt curvia ar fi inventată de preoți ca să sperie oamenii și că nu e nimic în neregulă că doi oameni "se iubesc".
Chiar tu ai mărturisit că ai avut o prietenă/iubită pe când erai la seminar cu care făceai asta și că te-a "speriat" un călugăr care ți-a spus că vei merge în iad dacă nu te vei pocăi de acest păcat.
Oare chiar te-a speriat? Sau ți-a expus adevărul fără perdea ca tu să-ți vii în fire? Crezi că preoții n-au de lucru acasă și se apucă ei să sperie oamenii, așa de nebuni prin Biserici? Dar hai să vedem încă odată ce spune Biblia, dacă pe preoți și pe călugări nu-i crezi:
"Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârşi omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuieşte în însuşi trupul său." - (1 Corinteni 6, 18)
"Cinstită să fie nunta întru toate şi patul nespurcat. Iar pe desfrânaţi îi va judeca Dumnezeu." - (Evrei 13, 4)
"Iar faptele trupului sunt cunoscute, şi ele sunt: adulter, desfrânare, necurăţie, destrăbălare, închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri şi cele asemenea acestora, pe care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am şi spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu." - (Galateni 5: 19-21)
"Drept aceea, omorâţi mădularele voastre, cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este închinare la idoli" - (Coloseni 3, 5)
Apostolul Pavel expune cel mai clar în Scriptură problema căsătoriei și a feririi de desfrânare în 1 Corinteni, capitolul 7:
1. Cât despre cele ce mi-aţi scris, bine este pentru om să nu se atingă de femeie.
2. Dar din cauza desfrânării, fiecare să-şi aibă femeia sa şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul său.
3. Bărbatul să-i dea femeii iubirea datorată, asemenea şi femeia bărbatului.
4. Femeia nu este stăpână pe trupul său, ci bărbatul; asemenea nici bărbatul nu este stăpân pe trupul său, ci femeia.
5. Să nu vă lipsiţi unul de altul, decât cu bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea, şi iarăşi să fiţi împreună, ca să nu vă ispitească satana, din pricina neînfrânării voastre."

Dumnezeu așteaptă întoarcerea ta, Daniele! Noi creștinii, nu-ți dorim răul așa cum te plângi tu prin videoclipuri, “că ai lovit cuibul de viespi și acum te înțeapă toată lumea că ai expus "adevărul". Nu ai expus nimic decât rătăcire și erezie.
La fel precum ereticii din vechime (sauducheii care nu credeau în inviere), faci și tu astăzi, un spectacol ieftin că "ai ieșit din sistem" și că ai spus lucrurilor "pe nume". Mai bine rămâneai "în sistem" și încercai să îndrepți lucrurile după putere.
Până la urmă oameni suntem cu toții, și peste tot sunt nereguli: în Biserică, în spitale, în poliție, în parlament, în societate.
Ce ar fi să nu mai mergem la spitale sau la poliție pentru că sunt oameni corupți?!... Exact așa faci tu acum. Dumnezeu să te lumineze și pe tine și pe cei care i-ai smintit!

Sursă: Profețiile Sfinților Părinți.

Căutări recente:

Map of Goa Progressive Music (18.03.11) 1996-2007 инструкция по эксплуатации ноутбук es ari anjelina jolis surati AV-Comparatives The Seamstress (2009) Online Fourplay unblock Երգեր Seabiscuit Заправка картриджей hp в Санкт-Пете производственная инструкция мойщика 133BPM Records собейт Pick Up Records/Lizard Яблонского Caro Ornamental Ведьмаку Win32 API CODEX descarca The River Why (2010) http://www.allshares.ge/download.ph артифлекс хондро инструкция свет 295 серия Bitt Sensation NuZone Gears DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE EPISODUL 2 Чаки: Bài 19 : Tiếng Nhật Thông Dụng skelbimai IL TEMPO SE NE VA online power point servisi Best golden AWP для css ne IF FRENCH FRIES WERE FAT FREE латвийцев BELOW YOUR MEANS Naija Купить обои 5775-01 Купить обои 5652-25 Dumnezeu si хроническая глаукома lui mai cel sunt CE am care Cum din este Cea nu sau cu mare despre viața cei copii ai bine aL are toate unde Hristos Iisus SE ar cine Lumea 10 au domnului Dacă Prin Ioan te le mult face spre in IPs Calistrat De la Când VA sa ... pe Un
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe