23 Noiembrie 20

Acasă » Pilde crestin ortodoxe
« 1 2 ... 10 11 12

Nu-ti face sufletul, cuib al ispitei

 • 18 Aprilie 16
 • 1115
Un tânăr se plângea duhovnicului său, spunându-i: 
- "Părinte, sunt necontenit ispitit de poftele trupeşti, şi mare mi-e tulburarea.” 
Ca să-l liniştească, preotul îi zise: 
- "Fiul meu, dacă o pasăre zboară pe deasupra casei tale, n-o poţi opri, şi nici vreun rău nu-ţi poate face. Ci numai dacă vrea să-şi facă cuib la tine, e primejdie şi trebuie s-o alungi. Aşa e şi cu ispitele trupului, dragul meu. Câ ... Detalii... »


Pasarea-musca si vulturul

 • 17 Aprilie 16
 • 4735
    Pasărea-muscă, cea mai mică dintre toate pasările, voia într-o zi să se ridice către soare. Începu să bată din micile ei aripioare, dar sporul ei era neînsemnat. Văzându-şi neputinţa, fu cuprinsă de întristare. Încercă din nou, dar nu izbuti…
Şi cu cât nu putea să se înalţe, cu atât mai tare era cuprinsă de întristare. 
Văzându-i neputinţa, un vultur îi zise: 
- „Dacă vrei să ajungi pe piscurile cele înal ... Detalii... »


Vorbirea cu Dumnezeu

 • 16 Aprilie 16
 • 1752
    O femeie avea un bărbat beţiv. Necontenit îl ruga să se lase de băutură. El făgăduia, dar nu se ţinea de cuvânt. Femeia îi vorbea atunci de Dumnezeu şi de cele sfinte. Omul tot nu se lăsa de băutură. Atunci femeia merse la duhovnic şi-i spuse necazul. Preotul îi zise: 
- "Femeie, bine faci că-i vorbeşti de Dumnezeu şi de cele sfinte. Dar asta nu-i de ajuns. Îţi dau un sfat: vorbeşte mai puţin cu bărbatul tău de Dumne ... Detalii... »


Parabola luminii din sfesnic si a cetatii de pe varful muntelui

 • 15 Aprilie 16
 • 994
    "Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea-şi va pierde gustul, cu ce se va săra?; de nimic nu mai e bună, decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. Voi sunteţi lumina lumii; nu poate să se ascundă cetatea din vârful muntelui; nici aprinde cineva făclie şi o pune sub obroc c, ci în sfeşnic, şi ea le luminează tuturor celor din casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele v ... Detalii... »


Parabola casei cladite pe stanca si a celei cladite pe nisip

 • 15 Aprilie 16
 • 847
    "De aceea, tot cel ce aude aceste cuvinte ale Mele şi le plineşte, i se va asemăna bărbatului înţelept care şi-a clădit casa pe stâncă. Şi a căzut ploaia şi au venit puhoaiele şi au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea, dar ea n'a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. Dar cel ce aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le plineşte, i se va asemăna bărbatului nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip. Şi a căzut ploaia şi ... Detalii... »


Ajutand, scapi de moarte

 • 11 Aprilie 16
 • 1628
     Un cioban era pe-un vârf de munte. Era iarnă şi zăpada era mare. Rătăcindu-se pe-o cărare întroienită, fu cuprins de un somn greu. Dacă adormea, era pierdut.
    Cum stătea în cumpănă, văzu mai încolo, tot pe drumul muntelui, pe un alt cioban, înţepenit şi adormit de ger. Deodată, nici nu-i trecu prin gând să se ducă să-l trezească. Dar peste puţin îl cuprinse o milă frăţească de el şi-şi zise: "Dacă nu mă ... Detalii... »


Tinta alergarii

 • 08 Aprilie 16
 • 922
    Un om credincios şi bogat, când fu aproape de-a muri, zise că dorinţa lui de pe urmă este ca toţi prietenii lui să-l ducă până la groapă. 
    Când muri, într-adevăr toţi prietenii veniră la locuinţa lui ca să-l întovărăşească la locul de veci. 
Când însă alaiul o luă, spre cimitir, iată că se pomi o ploaie mare. 
    La început, toţi prietenii se ţinură bine. Dar cu cât cortegiul ... Detalii... »


increde-te In Dumnezeu!

 • 08 Aprilie 16
 • 1169
Un farmacist fu trezit în mijlocul nopţii de un copil care-i ceru o doctorie. 
Farmacistul i-o făcu şi i-o dete. Copilul plecă în grabă. 
Punând la loc borcanele din care luase medicamentele, băgă de seamă cu groază că, din greşeală, pusese în doctorie o otravă puternică. 
Ieşi după copil, îl strigă, dar totul fu zadarnic. Atunci farmacistul, care era un om credincios, căzu în rugăciune, cerând lui Dumnezeu să împ ... Detalii... »


Bogatia –- razboiul - moartea

 • 08 Aprilie 16
 • 1015
 Un om mergea pe o potecă. Văzu înaintea lui trei azime.
- „Ce să fie?", îşi zise. 
Atunci, se ivi un om bătrân şi-i răspunse:
- "Rupe-le, şi vei vedea.”
Omul le rupse. În una erau câteva fire de grâu, în alta câteva picături de sânge, şi în a treia viermi. 
- "Ce însemnează acestea?"
Bătrânul îi răspunse:
- "Firele de grâu înseamnă bogăţie, sângele război, iar vier ... Detalii... »


Care este intelesul tainic, mistic si dogmatic al Sfintei Liturghii ?

 • 07 Aprilie 16
 • 903
    Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie, in intelesul ei mistic ne pune noua inainte " intreaga comoara dogmatica si morala a Bisericii Ortodoxe " . Primul si cel mai insemnat caracter al Sfintei Liturghii este acela ca jertfa liturgica este cu totul identica cu jertfa de pe Golgota, cu singura deosebire ca jertfa lui Hristos a fost sangeroasa, iar jertfa liturgica este nesangeroasa. Apoi, jertfa de pe Golgota s-a savarsit o sing ... Detalii... »


Puntea de aur

 • 07 Aprilie 16
 • 1202
Odată, o femeie care căuta cu deznădejde pe Dumnezeu, a strigat: 
- "Ce departe stau de Tine! Eu aici, în puterea tuturor păcatelor şi a neputinţelor, iar Tu, acolo, sus, în cerul fără pată... Îndrăzni-voi eu a crede că pot ajunge la Tine peste prăpastia aceasta înfricoşătoare?" 
Şi tânguindu-se, femeia plângea ... 
Atunci, Dumnezeu i-a trimis o vedenie în somn. 
    Din văzduhul pli ... Detalii... »


Al patrulea mag

 • 05 Iunie 15
 • 1111
Al patrulea mag

    Există o poveste veche, care spune că, de fapt, au fost patru magi care doreau să se închine Mântuitorului, la naşterea Sa. Cel de-al patrulea şi-a vândut tot ce avea şi, cu banii obţinuţi, a luat trei pietre scumpe: un safir, un rubin şi o perlă, pe care să le ducă în dar Mântuitorului. Grăbindu-se să ajungă în Babilo ... Detalii... »


1-12 13-24 ... 109-120 121-132 133-144
Articolul lunii
Retele Sociale
 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • Comentarii
 • Apreciate
 • Vizualizari
Citate Ortodoxe