24 Octombrie 20

Părintele Savatie Baștovoi: Toți sîntem egali în fața Euharistiei (Împărtășaniei) - și preoți, și credincioși.

de Savatie Baștovoi, Facebook

   Nu mai sîntem în Vechiul Testament unde doar preotul întra în Sfînta Sfintelor și doar preotul avea voie să mănînce măruntaiele animalului adus spre ardere de tot. Catapeteasma templului s-a sfîșiat în clipele cînd Mielul Hristos și-a dat Duhul Său nevinovat pe Cruce. Prin sfîșierea catapetesmei s-a pus capăt despărțirii dintre preot și popor și de aceea noi toți mîncăm și bem din același potir, și preoții, și poporul. Preotul nu mănîncă și nu bea nimic în plus decît poporul, după cum tîlcuiește patriarhul Ioan Gură de Aur cele legate de Împărtășanie, folosind simbolul sfîșierii catapetesmei ca moment al împreunării desăvîrșite dintre preot și popor.

   Nu se cădea ca nici un preot, nici un patriarh să accepte săvîrșirea Euharistiei separat de popor. Singurul răspuns către autorități ar fi fost acesta: noi sau ne împărtășim toți, sau nu ne împărtășim nici unul și declarăm măsurile aplicate nouă drept închidere a bisericilor și asuprire desăvîrșită a credinței noastre. Hîrtiile venite de la armată și poliție trebuiau comunicate poporului de către ierarhi fără împreună semnarea lor de către Sinod sau vreun ierarh, ca simple informații venite de la autorități, nu ca hotărîri bisericești. Nu poate ierarhul, nici preotul să anunțe că liturghia se face fără împărtășire. Postul de Euharistie, strîmtorarea este pentru toți, nu doar pentru popor. Sau mîncăm și ne bucurăm toți, sau postim și ne tînguim toți.

   Numai o biserică unită în duhul iubirii și a jertfei, o biserică în care păstorii își pun sufletul pentru oile lor este o biserică despre care s-a zis că va dăinui pînă la sfîrșitul veacurilor și porțile iadului nu o vor sfărîma. Fiți una, ca în ecteniile noastre de la liturghie, ca în dorința lui Hristos. Împreună în rai - împreună în iad.

Hristos a înviat, dragii mei!
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe