09 Decembrie 22

OTRAVA INVIDIEI

    Al treilea pãcat, care se întâlneste destul de des la copii, este invidia. Si fatã de combaterea acestui defect, pãrintii trebuie sã arate un interes deosebit, încã de la început.

    Pentru omul invidios este de nesuportat fericirea celui de lângã el. Inima sa tresare de tristele, când confratele lui este fericit, si dimpotrivã simte o mare bucurie si satisfactie, atunci când acesta este încercat de suferintã. Îmi doresc, iubitii mei, sã nu se gãseascã printre voi un astfel de om.

    Trebuie asadar, sã rãspundem la întrebarea: Ce trebuie sã facã pãrintii, ca sã nu se dezvolte în inimile copiilor lor gelozia si invidia?

Notati-vã urmãtoarele cinci reguli:

Prima regulã: Sã înãbusiti din timp orice aparitie a invidiei.

    Acest defect se manifestã si el în felurite moduri, în sufletul copilului. Le vom urmãri cu ajutorul unor exemple, deoarece numai câteva sfaturi generale, nu sunt de ajuns în acest caz.

    Dacã spre exemplu, la masã, copilul se grãbeste sã îsi întindã farfuria, deoarece se teme cã pânã când îi vine rândul, mâncarea cea mai bunã va fi deja împãrtitã celorlalti; dacã mãnâncã repede, aruncând în jur priviri nelinistite, ca sã apuce sã cearã si a doua portie; dacã se uitã supãrat la farfuriile celorlalti, comparând portiile; dacã face comparatie între rechizitele scolare, îmbrãcãmintea sau jucãriile pe care i le-ati dãruit, cu cele ale celorlalti frati, ca sã vadã cine a primit cele mai multe sau mai frumoase; toate acestea deci, constituie diverse manifestãri ale invidiei, care trebuiesc imediat anihilate, indiferent de perioada în care au apãrut.

    Mai mult, în cazul în care copilul nu acceptã ceva ce i-ati dãruit, deoarece si fratele lui a primit exact acelasi lucru, aceasta dovedeste cã invidia a prins rãdãcini adânci în caracterul lui. Pentru toate aceste manifestãri copilul trebuie sfãtuit cu întelepciune, iar în cazul repetãrii, trebuie pedepsit cu asprime.

    O altã formã de invidie, întâlnitã foarte des la copii, este concretizatã prin purtarea rãutãcioasã. Si aceasta apare în diferite contexte.

    Astfel, în cazul în care copilul zâmbeste rãutãcios, când vede cã fratele sãu este pedepsit, trebuie sã primeascã si el îndatã, aceeasi pedeapsã. Dacã se vorbesc de rãu unul pe celãlalt, trebuie din nou pedepsiti cu asprime. Chiar si atunci când îl pârãsc pe fratele sau pe colegul lor, pentru o faptã rea sãvârsitã, având însã ca unic scop pedepsirea acestuia, trebuie sã i se facã observatie pentru rãutatea sa. În general este bine ca acuzatiile copiilor sã fie acceptate, numai în cazul în care mama, tata sau profesorul, iau însãrcinat pe acestia, sã aibã grijã de cei mai mici de cât ei. Însã si în aceste situatii copiii trebuie sfãtuiti, astfel încât sã nu facã observatiile respective cu rãutate, ci, asemenea bunului Iosif, numai în scopul prevenirii pãcatului.

A doua regulã: Nu provocati voi însivã aparitia invidiei în inimile copiilor vostri.

    Aceasta se întâmplã des mai ales atunci când pãrintii fac diferente între copiii lor, nutrind o simpatie mai mare fatã de unul dintre ei. Pentru pãrintii crestini acest comportament este total gresit si inacceptabil. Au obligatia sã îi iubeascã pe toti copii lor la fel si sã se comporte în acelasi mod cu fiecare. Altfel, cu sigurantã vor genera ei însisi sentimentul invidiei, în inimile acelor copii, care se vor considera nedreptãtiti.

    Fie cã e vorba de mâncare, fie de îmbrãcãminte, fie de cadouri, nici unul dintre copii nu trebuie tratat în mod special, ci toti sã se bucure în mod egal de toate aceste bunuri.

    Acelasi echilibru trebuie sã existe si atunci când este vorba despre lãudarea sau criticarea, mângâierea sau asprimea, rãsplata sau pedepsirea copiilor: sã nu îi iertãm copilului mic o faptã rea, pentru care cei mari ar fi fost imediat pedepsiti.

    Una dintre anecdote spune: odatã a fost întrebatã o mamã, care avea nouã copii, pe care dintre ei îl iubeste cel mai mult. Aceea a rãspuns: "pe acela care este plecat departe, pânã în momentul când se întoarce. Si pe acela care este bolnav, pânã când se face bine".

    Câte consecinte nefericite poate provoca tratarea diferentiatã a copiilor, o vedem si în cazul fratilor lui Iosif. Iubirea deosebitã a tatãlui sãu Iacov, fatã de el, a împietrit atât de mult inima celorlalti frati, încât, au hotãrât sã îl vândã ca sclav egiptenilor, dupã ce le trecuse prin gând chiar sã îl si ucidã!

A treia regulã: Nu îi învãtati pe copii sã fie invidiosi prin chiar exemplul vostru.

    Atunci când copii aud pe mama sau pe tatãl lor, cã vorbesc tot timpul cu invidie si rãutate falã de apropiatii sau rudele lor, criticându-i pe unii, fie pentru cã sunt mai bogati decât dânsii, fie pentru cã au o pozitie socialã mai bunã, ori altele ca acestea, este evident cã în inima lor nevinovatã va începe sã prindã rãdãcini pãcatul invidiei.

A patra regulã: Învãtati-i pe copiii vostri sã urascã si sã condamne invidia, ca pe un pãcat care îi provoacã o mare tristete lui Dumnezeu.

    Invidia este un defect dezgustãtor, un sentiment orb care nu produce nimic pozitiv în viata omului, ci dimpotrivã îi oferã numai amãrãciune si îi otrãveste-întreaga viatã. Copiii trebuie ajutati sã înteleagã aceasta, precum si faptul cã în fata lui Dumnezeu, invidia este unul dintre cele mai mari pãcate. Trebuie sã le explicati cã invidia provine de la diavol. El a împrãstiat-o în întreaga lume. El a fost primul care, invidios pe fericirea de care se bucurau în rai Adam si Eva, a pus la cale cãderea lor.

    Descrieti-le apoi copiilor cât de mult rãu a adus invidia în lume: din invidie diavolul i-a corupt spre pãcat pe proto-pãrintii nostri. Din invidie Cain l-a omorât pe fratele sãu Abel. Din invidie fratii lui Iosif l-au vândut pe acesta egiptenilor. Din invidie, în sfârsit, fariseii L-au condamnat pe Mântuitorul la moarte prin rãstignire! Si alte exemple pe care le întâlniti în Sfânta Scripturã.

    Explicati-le cã cel care este invidios, nu face altceva decât sã îl imite pe diavol si de aceea va primi aceeasi pedeapsã pentru faptele sale.

    Cea mai cuprinzãtoare caracterizare a invidiei o întâlnim în cuvintele înteleptului Solomon care spune: "Iar prin pizma (invidia) diavolului moartea a intrat în lume si cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoascã" (Întelepciunea lui Solomon 2,24).
 
OKIAN.ro

Regula a cincea: Cultivati în sufletelor copiilor vostri, încã de la vârsta prunciei, virtutea opusã invidiei, bunãvointa, purtarea deschisã fatã de toti oamenii si în general iubirea fatã de aproapele, care este indicatã si de cuvintele Domnului: " Toate câte voiti sã vã facã vouã oamenii, asemenea si voi faceti lor, cã aceasta este Legea ,si proorocii" (Matei 7,12).

    Pãrintii trebuie atât prin cuvântul, cât si prin faptele lor sã le inspire copiilor lor iubirea sincerã si lucrãtoare cãtre aproapele. Copii trebuie sã îi ajute pe aceia care au nevoie de sprijinul lor. Sã fie îngãduitori fatã de slãbiciunile altora. Sã fie sãritori si buni. Trebuie sã urmeze cuvintelor Sfântului apostol Pavel care ne îndeamnã: " Bucurati-vã cu cei ce se bucurã; plângeti cu cei ce plâng" (Romani 12,15). Sã învete, în sfârsit, sã fie întelegãtori fatã de defectele celorlalti si sã îi îndrepte cu blândete.

    Domnul dã poruncii de a îl iubi pe aproapele nostru, aceeasi valoare, pe care o conferã si poruncii de a-L iubi pe Dumnezeu. E1 a definit-o ca fiind virtutea dupã care vor fi recunoscuti ucenicii Sãi, zicând: "Intru aceasta vor cunoaste toti cã sunteti ucenicii Mei, dacã veti avea dragoste unii fatã de altii" (Ioan 13,35)

    V-am arãtat asadar, iubiti pãrinti, modurile principale prin care sã învingeti si sã scoateti din inimile copiilor vostri invidia si rãutatea. Ati vãzut cât de orb este acest sentiment, cã el nu oferã nimic pozitiv vietii omului, ci doar îi otrãveste viata. Ati vãzut ce pãcat îngrozitor este, de vreme ce se opune poruncii de bazã a crestinismului: "Sã iubesti pe aproapele tãu ca pe tine însuti" (Matei 22,39). V-ati dat seama cã invidia este un pãcat diavolesc, deoarece provine de la cel viclean si îl face pe om sã se asemene acestuia.

    De aceea, pãrintilor, pãziti-vã de invidie voi însivã si pãziti-i si pe copiii vostri. Luptati cu hotãrâre cu orice manifestare a invidiei, care apare în sufletul, lor si nu provocati voi însivã, printr-un comportament preferential, invidia între copiii vostri. Arãtati-le prin cuvântul si exemplul vostru cât de mult îl întristãm pe Dumnezeu prin acest pãcat.

    Cultivati, în sfârsit, în sufletele lor curate si deschise, virtutea bunãtãtii, ca sã devinã si ei fii ai Tatãlui celui ceresc, care "face sã rãsarã soarele si peste cei rãi si peste cei buni ,si trimite ploaie peste cei drepti si peste cei nedrepti" (Matei 5,45).
 
Din "CALAUZIRI PENTRU CRESTEREA SI EDUCAREA
ORTODOXA A COPIILOR
DE IRINEU - EPISCOP DE ECATERINBURG SI IRBITK
"

   Foto: pixabay.com 
 
 
Taguri: INVIDIEI, Otrava

Căutări recente:

Map of Goa Progressive Music (18.03.11) 1996-2007 инструкция по эксплуатации ноутбук es ari anjelina jolis surati AV-Comparatives The Seamstress (2009) Online Fourplay unblock Երգեր Seabiscuit Заправка картриджей hp в Санкт-Пете производственная инструкция мойщика 133BPM Records собейт Pick Up Records/Lizard Яблонского Caro Ornamental Ведьмаку Win32 API CODEX descarca The River Why (2010) http://www.allshares.ge/download.ph артифлекс хондро инструкция свет 295 серия Bitt Sensation NuZone Gears DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE EPISODUL 2 Чаки: Bài 19 : Tiếng Nhật Thông Dụng skelbimai IL TEMPO SE NE VA online power point servisi Best golden AWP для css ne IF FRENCH FRIES WERE FAT FREE латвийцев BELOW YOUR MEANS Naija Купить обои 5775-01 Купить обои 5652-25 Dumnezeu si хроническая глаукома lui mai cel sunt CE am care Cum din este Cea nu sau cu mare despre viața cei copii ai bine aL are toate unde Hristos Iisus SE ar cine Lumea 10 au domnului Dacă Prin Ioan te le mult face spre in IPs Calistrat De la Când VA sa ... pe Un
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe