16 Iunie 21

ORTODOXIA NU SUSȚINE FATALITATEA

Despre copiii morți nebotezați
Argumente:
1. Învățatura despre destinul postum al pruncilor nebotezați că ar fi în iad este de PROVENIENȚĂ  APUSEANĂ:
- Tertulian credea că sufletul, la orice vârstă ar muri omul, "rămâne în cele mai de jos ale pământului până la ziua judecății".
- Fer. Augustin spune că cei nebotezați care nu s-au spălat de păcatul strămoșesc nu au fost scoși din robia întunericului și sunt sortiți focului veșnic;
- Toma de Aquino spune că pruncii morți nebotezați se află la un loc în care sunt lipsiți cu totul de slava lui Dumnezeu;
- Sinodul din Lyon (1274) și apoi cel din Florența (1439): "Cât privește sufletele celor care la moarte au păcate de neiertat sau au doar păcatul strămoșesc (și pruncii nebotezați), ele se duc îndată în iad, pentru a primi acolo pedepse...".

2. Perspectiva PĂRINȚILOR  RĂSĂRITENI este cu totul diferită:
- ideea unei pedepsiri a pruncilor le este cu totul străină;
- Atenagora: pruncii care nu au făcut nici bine nici rău, nu vor fi judecați;
- Sfântul Grigorie de Nasianz despre copiii care nu au primit Botezul: "aceștia nu vor fi lipsiți de vederea slavei, nici pedepsiți de Cel ce este judecător drept".
- Sfântul Atanasie Sinaitul (sec VIII): "copiii să nu fie pedepsiți cu moartea pentru vina părinților (cf. Deut. 24, 26; 2 Regi 14, 6)... credem că acești copii nu vor merge în gheenă".
- Sfântul Clement Alexandrinul pruncii nebotezați sunt încredințați Îngerilor păzitori care-i cresc (în cunoaștere) până la vârsta la care ar fi ajuns (100 de ani) dacă ar fi să viețuiască pe pământ;
- Sfântul Grigorie de Nyssa: "pe pruncii care nu au cunoscut răutatea nimic nu-i împiedică să se împărtășească de fericirea legată de viața care este proprie și rânduită firesc celor care au simțurile sufletului curate". Și iarăși: "Cât privește viața în care nădăjduim și pe care cuvântul nostru a definit-o drept cunoaștere și împărtășire de Dumnezeu, sufletul (pruncului mort înainte de vreme) ajunge să înțeleagă la început atât pe cât este în stare să primească, pentru ca să ajungă apoi, la timpul potrivit, la o hrană vârtoasă, pe măsură ce poate primi în el o învățătură tot mai deplină și mai bogată". Regăsim aici tema atât de dragă Sfântului Grigorie de Nyssa, a epectazei.
_________________________________
* un text de Dumitru Florin Jurca via părintele Dimitrie Ivașco / foto: pixabay.com
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe