16 Iunie 21

Noi, creştinii, nu avem obligaţia de a ţine întru toate învăţăturile şi poruncile Vechiului Testament pentru următoarele motive ...

Sectarul: Orice creştin este obligat de a ţine în întregime toate poruncile Vechiului Testament, căci Mântuitorul n-a venit să strice Legea şi Proorocii, ci ca să le împlinească (Matei 5, 17). Deci Legea a rămas în continuare să fie respectată. 
Preotul: Noi, creştinii, nu avem obligaţia de a ţine întru toate învăţăturile şi poruncile Vechiului Testament pentru următoarele motive:

1. Vechiul Testament a fost înlocuit cu cel nou, deoarece Hristos este sfârşitul Legii spre îndreptarea celui ce crede (Rom. 10, 4). 
2. Legea Veche a fost numai până la Ioan Botezătorul (Matei 11, 13). 
3. Legea Veche a ţinut loc numai de pedagog, până ce a venit credinţa cea în Hristos (Gal. 3, 24-25). 
4. Aşezarea Noului Aşezământ a fost anunţată chiar din Vechiul Testament (Vezi la Ier. 31, 33). 
5. Noul Testament a învechit pe cel dintâi (Vechi) (Vezi Evrei 8, 13). 
6. Noul Testament a schimbat pe cel Vechi (Evrei 7, 12). 
7. Noul Testament a fost inaugurat prin sângele lui Hristos (Matei 27, 24-29). 
8. Noul Testament a desfiinţat jertfele Vechiului Testament prin jertfa unică a lui Hristos (Evrei 7, 27; 9, 25, 28; 10, 10, 12 ş.a.). 
9. Noul Testament a desfiinţat jertfele Vechiului Testament, rânduiala mâncărurilor curate şi necurate, sâmbetele 458 CĂLĂUZĂ ÎN CREDINŢA ORTODOX şi sărbătorile Vechiului Testament, precum şi lunile noi (Col. 2, 16, 17). 
10. Noul Testament a desfiinţat dreptatea cea din Legea Veche, deoarece prin aceasta nimeni nu a putut dobândi dreptatea cea adevărată (Rom. 10, 4, 5, 8). 
11. Desfiinţând îndreptarea cea prin faptele Legii Vechi, Noul Testament a adus adevărata îndreptare prin credinţa cea in Hristos Iisus (Rom. cap. 10). 
12. Noul Testament ne-a eliberat de sub poruncile cele nefolositoare ale Legii Vechi (Gal. 3,5). 
13. Noul Testament prin poruncile Evangheliei lui Hristos a şters zapisul ce ne era potrivnic (Col. 2, 14; Efes. 2, 14-15), pironindu-l pe Cruce. 
14. Noul Testament prin Evanghelia sa descoperă dreptatea de la Dumnezeu, care vine din credinţă spre credinţă (Avac. 2, 4; Rom. 1, 17). 
15. Noul Testament a desfiinţat tăierea împrejur a Legii Vechi, înlocuind-o cu Botezul creştin (Col. 2, 13). 

Deci înţelege, omule, rătăcirea în care eşti, şi nu mai susţine că noi, creştinii, avem obligaţia de a ţine în întregime toate poruncile şi învăţăturile Vechiului Testament

Extras din: Arhimandritul Cleopa Ilie - Călăuză în Credința Ortodoxă - Ediţia a IV- a revizuită şi adăugită de Arhimandrit Ioanichie Bălan - EDITURA EPISCOPIEI ROMANULUI 2000 / foto: doxologia.ro
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe