24 Ianuarie 21

Acasă » Martiri crestini
1 2 3 ... 14 15 »

Aflarea Sfintelor Moaște ale Sfântului mare mucenic Efrem cel nou

 • 03 Ianuarie 21
 • 451
Sfântul Efrem cel Nou – Marele Mucenic, Marele Tămăduitor, Grabnicul Ajutător întru toate nevoile și Marele Făcător de minuni – s-a născut în Grecia pe data de 14 septembrie 1384 (de ziua Sfintei Cruci). Sfântul Efrem cel Nou a rămas orfan de tată încă de mic copil, astfel că el împreună cu ceilalți 6 frați ai săi au fost îngrijiți numai de mama sa evlavioasă.
La vârsta de 14 ani, Sfântul Efrem cel Nou a intrat ca monah in Mănăs ... Detalii... »


30 decembrie: Sfânta Muceniță Anisia fecioara

 • 30 Decembrie 20
 • 129
   În vremea împăratului păgân Maximian s-a născut la Tesalonic una dintre cele mai bogate fecioare, Anisia. Crescută în mijlocul țesăturilor fine, al pietrelor scumpe și înconjurată de robi mulți, tânăra se purta ca și cum nimic din toate acestea nu ar fi existat, având mereu în cuget dorința de a-I urma lui Hristos. După moartea părinților ei, așadar, Anisia a vândut averea pe care o moștenise și a împărțit-o săracilor și bolnavilor, ... Detalii... »


28 decembrie: Pătimirea celor douăzeci de mii de Mucenici arşi în biserica din Nicomidia

 • 28 Decembrie 20
 • 111
   Maximian, avînd al doilea an la împărăţie şi pregătindu-se prigoana cea cumplită împotriva creştinilor, sfînta credinţă în Hristos înflorea, cum înfloresc primăvara multe flori; iar rîndunelele şi privighetorile duhovniceşti, păstorii şi învăţătorii Bisericii, cîntau dogmele dreptei-credinţe. Între aceştia, cel mai împodobit cu cuvîntul şi cu viaţa, a fost Sfîntul Chiril, episcopul Bisericii Nicomidiei, care împodobea eparhia sa cu f ... Detalii... »


22 decembrie: Sfânta Mare Muceniță Anastasia

 • 22 Decembrie 20
 • 145
    Anastasia, cea preafrumoasă între femei, s-a născut în vestita cetate a Romei. Ea pe toţi covârşea cu neamul său cel bun, cu frumuseţea cea trupească şi cu cea sufletească, cu obiceiuri bune şi cu blândeţe. Era faţa lui Pretextat, unul din boierii mari de credinţă elin, iar maica ei credea întru Hristos, având numele Fausta. Din copilărie, Anastasia a fost încredinţată de maică-sa spre învăţătura cărţii, unui bărbat preaslăvit întru ... Detalii... »


Pătimirea Sfinţilor Mucenici Mina, Ermoghen şi Evgraf

 • 09 Decembrie 20
 • 119
   După împăraţii Diocleţian şi Maximian, care, neputînd a birui puterea lui Hristos ce se săvîrşea întru sfinţii săi mucenici şi mărturisitori, nici a pierde de pe pămînt sfînta credinţă, pentru care lucru foarte mult se osteneau vărsînd fără cruţare sîngele creştinesc, de bunăvoie şi din multa sa asprime, lăsîndu-şi sceptrul, au luat după dînşii împărăţia: Maxentie în Roma, Constantin - care, după aceea, a crezut în Hristos şi toată l ... Detalii... »


Astăzi este Sfânta Ecaterina, unul dintre cei mai mari sfinţi martiri ai ortodoxiei.

 • 25 Noiembrie 20
 • 160
   Fiind lider în filozofie pentru generaţia sa, a mărturisit credinţa în Fiul lui Dumnezeu în faţa împăratului. 150 dintre consilierii acestuia au devenit creştini. Sfânta Ecaterina şi aceştia au fost executaţi. 
   Ecaterina este modelul studentului creştin fiind totodată ocrotitoarea Facultăţii de Teologie din Bucureşti.
   La mulţi ani tuturor ce poartă numele de Ecaterina, Catrina, Cati, Cătălin ... Detalii... »


7 noiembrie: Pătimirea Sfântului Mucenic Ieron și a celor împreună cu dânsul

 • 06 Noiembrie 20
 • 158
   Slăvitul Ieron avea ca patrie Capadocia şi s-a născut în cetatea Tianiei din maică binecredincioasă şi temătoare de Dumnezeu al cărei nume era Stratonica. În acea vreme împărăţeau păgînii împăraţi Diocleţian şi Maximilian, care arătau către idoli multă rîvnă şi credinţă. Atunci li s-a vestit că toată Armenia şi Capadocia se împotrivesc poruncii lor şi nu se închină idolilor. Iar ei, sfătuindu-se mult, au ales doi bărbaţi vicleni plin ... Detalii... »


30 octombrie: Sfinții Mucenici Zenovie si Zenova, sora lui

 • 30 Octombrie 20
 • 151
   In părţile Ciliciei era o cetate care se numea Egea şi în acea cetate s-au născut aceşti sfinţi mucenici, Zenovie şi sora lui, Zenovia, din părinţi dreptcredincioşi, care i-au crescut în bună învăţătură şi în frică de Dumnezeu. Când ei erau încă tineri, părinţii lor s-au dus către Domnul, lăsându-le multe averi. Atunci Zenovie şi Zenovia, deşi erau tineri cu anii, însă cu înţelepciunea erau bătrâni şi desăvârşiţi în fapte bune; deci, ... Detalii... »


26 octombrie: Pătimirea Sfântului Slăvitului Marelui Mucenic al lui Hristos, Dimitrie

 • 23 Octombrie 20
 • 155
   Sfîntul şi marele mucenic Dimitrie s-a născut în cetatea Solun (Tesalonic), din părinţi de neam bun şi dreptcredincioşi. Tatăl lui era voievod în cetatea Solunului, crezînd în taină în Domnul nostru Iisus Hristos şi slujind Lui. Dar nu îndrăznea să mărturisească preasfînt numele Lui, căci atunci era mare prigoană asupra creştinilor din partea păgînilor împăraţi. Temîndu-se de groaznica prigonire a nelegiuiţilor, ţinea ascuns în sine ... Detalii... »


2 octombrie: Viaţa şi pătimirea Sfântului Sfinţitului Mucenic Ciprian şi a Sfintei Muceniţe Iustina fecioara

 • 01 Octombrie 20
 • 182
   Pe vremea împărăţiei lui Deciu, era în Antiohia Siriei un filozof şi vrăjitor vestit, anume Ciprian, de neam din Cartagina, născut dim părinţi necredincioşi, care a fost dat în copilăria sa spre slujba păgînescului şi necuratului lor zeu, Apolon. În anul al şaptelea al vîrstei sale îl încredinţară la vrăjitori spre învăţătura meşteşugului vrăjitoriei şi a drăceştii înţelepciuni. Iar după zece ani de la naşterea sa a fost trimis de pă ... Detalii... »


30 septembrie: Viaţa şi pătimirea Sfântului Sfinţit Mucenic Grigorie, Episcopul Armeniei celei mari, şi a 37 de fecioare împreună cu dânsul

 • 29 Septembrie 20
 • 183
(Istorisire după Sf. Simion Metafrast, pe scurt)

   Luminătorul Armeniei celei mari, Sfîntul Grigorie, s-a născut din părinţi întunecaţi cu necredinţa, dar luminaţi cu bunul neam şi cu dregătoria. Tatăl lui era un anume Anak, unul din cei mai mari boieri din pămîntul Persiei, de neam Partean, din seminţie împărătească, rudenie a lui Artaban, împăratul perşilor, şi a lui Cursar, fratele împăratului Armeniei. Acela m ... Detalii... »


27 septembrie: Pătimirea Sfântului Mucenic Calistrat şi a celor împreună cu dânsul

 • 27 Septembrie 20
 • 201
Istorisire după Sf. Simeon Metafrast

   Văzînd zavistnicul vrăjmaş turma cea aleasă a lui Hristos din zi în zi înmulţindu-se, s-a sculat asupra ei cu mare mînie, vrînd ca pe toate oile cele cuvîntătoare să le răpească şi să le piardă. Avînd ca unelte la acest lucru pe cei mai împietriţi şi fără de omenie care s-ar putea numi mai bine fiare iar nu oameni: pe Diocleţian (284-305) şi Maximian (286-305), împăraţi păgîni ... Detalii... »


Articolul lunii
Retele Sociale
 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • Comentarii
 • Apreciate
 • Vizualizari
Citate Ortodoxe