05 Octombrie 22

Maica Domnului, Maica Luminii, călăuza ortodocșilor, taina maternității și model de asumare a Crucii în duhul celei mai profunde smerenii

Predică la Praznicul Împărătesc al Adormirii Maicii Domnului  

Scumpi și iubiți credincioși, iubiți prieteni,

          Mintea omului, pentru că este alterată de multe întinăciuni și fiindcă nu urmărește tot timpul ținta Luminii de care este chemată cu stăruință, o astfel de minte întinată spuneam, nu este capabilă să cugete așa cum ar trebui cu profunzimea necesară referitor la ceea ce înseamnă Maica Domnului, Mama lui Dumnezeu din veci ca Fiu al Omului, atât pentru fiecare credincios în parte,  cât și pentru Biserica noastră dreptmăritoare în general. Mântuitorul Hristos spune atât de sugestiv: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața”. Maica Domnului este lumina rugăciunii de mijlocire, care ne călăuzește pe acest drum al mântuirii. Este evident că acum, la Praznicul Împărătesc al Adormirii Maicii Domnului trebuie să reflectăm pe marginea a ceea ce înseamnă Preacurata Fecioară Maria în existența fiecăruia dintre noi.
          La Maica Domnului ar trebui să ne gândim în fiecare clipă, în fiecare moment pentru că ea este  „neadormită în rugăciuni”, după cum ne spune Biserica, și totodată este cea în a cărei milostivire se sălășluiesc deopotrivă lacrimile și zâmbetele, bucuriile și tristețile, speranțele și idealurile fiecărui creștin dreptmăritor. Maica Domnului ne oferă pe parcursul anului bisericesc destule ocazii de a ne gândi mai adânc la cea ce înseamnă ea pentru fiecare dintre noi.
          Pururea Fecioara este în centrul atenției noastre duhovnicești în fiecare clipă, dar evident că la Nașterea sa prăznuită la 8 septembrie, la prăznuirea Acoperământului său pe 1 octombrie, la Intrarea sa în Biserică pe 21 noiembrie, la Soborul său pe 26 decembrie, la Buna Vestire pe 25 martie și, bineînțeles, la Adormirea sa pe 15 august, în toate aceste momente cugetul și inima noastră reflectează mult mai intens la cea ce înseamnă Născătoarea de Dumnezeu în procesul mântuirii fiecărui om care știe să o cinstească.
         Maica Domnului este inima cerului și a lumii care știe să o supravenereze, este „mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii” și totodată are zugrăvită în sufletul nostru cea mai dulce și frumoasă icoană pictată din cuvânt, care ne spune: „pe Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, Mărita Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim”. Câtă frumusețe și cât sublim descoperim în această icoană zugrăvită din cuvânt, care ne arată că Maica Domnului reprezintă apogeul sfințeniei, un munte de desăvârșire, o culme a smereniei și cea mai fidelă reprezentare a delicateții și rafinamentului specific feminine, toate acestea făcând din Preacurata Fecioară modelul autentic de urmat pentru femeia creștină. Putem spune fără teama de a greși că Maica Domnului ca prototip al femeii creștine este zâmbetul lui Dumnezeu revărsat peste întreaga creație.
         Totodată trebuie să remarcăm că la „plinirea vremii”, această fecioară din neamul lui David a primit darul inestimabil de a-L purta în pântece pe Împăratul Luminii și de a-L naște ca Fiu al Omului pe cel care a fost răstignit pe Cruce, a murit și a înviat pentru a ne răscumpăra nouă păcatele. Deși s-a născut cu păcatul originar cu care se naște fiecare om, din pricina neascultării protopărinților Adam și Eva, Maica Domnului și-a îmbrăcat în sfințenie haina copilăriei pentru că vreme de 12 ani, de la 3 la 15 ani, s-a școlit la academia duhovnicească a cuvântului lui Dumnezeu, academie duhovnicească finanțată cu Lumină și împodobită cu Dragoste nemărginită de către Sfânta Treime. Aflată la vârsta adolescenței, Maica Domnului a primit Vestea Cea Bună de la Dumnezeu prin Arhanghelul Gavriil și anume vestea că trebuie să poarte în trupul său responsabilitatea mântuirii oamenilor și să devină Născătoarea Luminii, care duce la desăvârșire. Având doar o interogație simplă, numai cu scop de întărire atunci când a primit vestea că se va afla însărcinată de la Duhul Sfânt, Maica Domnului a spus „fie mie după Cuvântul Tău”.
Iată cea mai frumoasă sinteză a smereniei, a supunerii necondiționate la Cuvântul Domnului. Acesta este cu adevărat modelul ascultării desăvârșite pe care numai Maica Luminii putea să îl pună în valoare atât de convingător. Și nouă creștinilor ortodocși ar trebui să ne răsune permanent în minte și în inimă această expresie sfântă  „fie mie după Cuvântul Tău”, ori de câte ori auzim ceea ce ne spune Domnul Hristos în Sfintele Evanghelii. Maica Domnului nu s-a contrazis cu planul lui Dumnezeu, nu a adresat interpelări, nu a fost în opoziție față de purtarea de grijă a Sfintei Treimi pentru mântuirea noastră.  
         Ea este ofranda cea mai frumoasă pe care umanitatea a putut să i-o ofere lui Dumnezeu, pe care Domnul a ales-o dintre noi oamenii, iar Sfânta Treime ne-a împodobit pentru acest dar cu prezența în lume a Logosului Întrupat, a Mântuitorului Hristos, care a venit să ne împace cu Tatăl și să ne ofere veșnicia fericită. Părintele Arsenie Papacioc spunea că „Maica Domnului se supără pe cei care nu Îi cer nimic”, iar părintele Constantin Galeriu afirma despre un om extrem de apăsat care a spus înaintea icoanei Mântuitorului Hristos: „dacă Tu nu mă ajuți, te spun mamei Tale”. Iată încrederea cu care trebuie să ne adresăm noi Maicii Domnului știind că în Biserica Ortodoxă nu există Mariologie fără Hristologie și că Maica Domnului, fiind atât de legată de Fiul Său și Dumnezeul nostru, are mare putere înaintea Sa. Preacurata Fecioară nu îl refuză pe niciun om atunci când acesta o roagă să îl ajute și totodată nu întâmpină niciun refuz din partea lui Iisus pentru că Dumnezeu din veci știe să își iubească și să își respecte mama cea care l-a născut ca Fiu al omului. Întrupându-se de la Duhul Sfânt, Domnul și-a asumat această responsabilitate de a primi rugăciunile de mijlocire ale Maicii Sale, care este avocatul apărării noastre înaintea lui Hristos. Biserica ne spune că după mutarea sa cu trupul la cer, Maica Domnului șade de-a dreapta Fiului Său și a Dumnezeului nostru, iar de-a stânga este Sfântul Ioan Botezătorul. Așadar Iisus stă de-a dreapta Tatălui, iar avocatul care pledează pentru mântuirea noastră este de-a dreapta lui Mesia.
          Născătoarea de Dumnezeu a probat milostivirea desăvârșită la nunta din Cana Galileii la care a participat alături de Fiul Său și Dumnezeul nostru, de ucenicii Acestuia și evident alături de ceilalți invitați. La un moment dat, mirii, nașii, familiile mirilor, rudele apropiate, cu toții au fost puși într-o situație de-a dreptul stânjenitoare, fiindcă vinul s-a isprăvit. Și atunci ca și acum, bârfa pusă de către oameni la ordinea zilei ar fi avut în centrul dezbaterilor răuvoitoare și a discuțiilor pline de ironie, sărăcia și modestia din perspectivă materială a celor care organizau nunta. Aici Maica Domnului a demonstrat ce înseamnă să aperi cu fapta demnitatea umană. Pentru a opri din fașă judecarea personajelor principale din cadrul nunții, maica Luminii L-a rugat pe Iisus să prefacă apa în vin. Atenție la forma rugăminții, pentru ca Iisus să  împlinească minunea, este suficient ca Maica Domnului să facă doar o constatare zicându-i Fiului Său: „nu mai au vin”.  
          Cu alte cuvinte, chiar dacă nu acum este vremea minunilor, chiar dacă nu aici era în plan să se realizeze prima minune, Maica Domnului Îi spune Fiului Său: nu-i lăsa pe aceștia să fie batjocoriți sau ironizați de oamenii care vor râde de sărăcia lor. Ajută-i să aibă ocrotită pe mai departe demnitatea cu care alături de Tatăl și de Duhul l-ai împodobit pe fiecare om la momentul zidirii. Mântuitorul Hristos chiar dacă a precizat că nu aici trebuia să facă prima minune, a fost determinat de către Maica Sa și Mama noastră doar printr-o constatare și printr-o privire plină de dragoste să Își schimbe hotărârea. Așadar, apa s-a prefăcut în vin și vinul a fost la infinit mai gustos decât cel care fusese pus la început pe masă. Ceea ce trebuie remarcat este că Maica Domnului înainte de săvârșirea minunii, având totală încredere în ceea ce avea să facă Domnul Hristos, le-a spus celor prezenți ceea ce ne spune și nouă în permanență: „faceți tot ce vă va spune El”. În fiecare moment, Născătoarea de Dumnezeu așa ne îndeamnă și pe noi adică, să facem tot ceea ce ne cere Iisus. Ce vrea Domnul de la noi? Să-L iubim pe El din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul, din toată virtutea și cu toată puterea și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Iată cea mai frumoasă interdependență și anume aceea dintre iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Sfântul Ioan Evanghelistul Îl numește pe bună dreptate mincinos pe cel care pretinde că Îl iubește pe Dumnezeu, dar care nu-și iubește aproapele. Așadar, Evanghelia Maicii Domnului este aceasta: „faceți tot ce vă va spune El”. De aceea, dacă ne înscriem pe drumul trasat de Cuvântul Domnului trebuie să știm că Mama noastră din cer, întocmai precum cei pentru care s-a rugat la nunta din Cana Galileii, se va ruga și pentru noi. Trebuie însă ca și oamenii să audă în biserica inimii glasul Maicii Domnului, care îi îndeamnă să împlinească sfintele cuvinte ale Mântuitorului.
        Maica Domnului este și Maica mamelor de călugări și călugărițe și le îndeamnă pe acestea să se bucure pentru alegerea fiilor și a fiicelor lor pentru că îi slujesc cu toții Mântuitorului Hristos. Preacurata fecioară îi spune cu glas de maică, având o iubire desăvârșită, fiecărei femei care se gândește să săvârșească păcatul cumplit al uciderii, al avortului, să nu săvârșească această crimă și să aducă pe lume câți copii îi dăruiește Dumnezeu, pentru că femeia se mântuiește prin naștere de prunci. Totodată Născătoarea de Dumnezeu îl îndeamnă pe bărbatul căsătorit să-și iubească soția precum Hristos a iubit Biserica și în același timp îi cere soției și mamei să aducă întreaga familie la biserică și implicit la credința adevărată. Mijlocitoarea noastră plânge ori de câte ori vede un copil abandonat sau când vede cum familiile se destramă ori când constată adversitatea și îndărătnicia oamenilor față de Cuvântul lui Hristos. Este evident faptul că Maica Domnului suspină și lăcrimează îndelung atunci când vede că o lume din ce în ce mai fără Dumnezeu vrea să spună în loc de mamă și tată, părinte unu și părinte doi și atunci când observă că se intenționează și în multe locuri se implementează legiferarea păcatelor. Întocmai precum durerea pe care a resimțit-o când L-a văzut pe Fiul Său pe Cruce, răstignindu-se împreună cu El, Maica Domnului suferă o durere cumplită atunci când aude că oamenii sfidează prin minciună Adevărul Zidirii și pretind în mod aberant că ar trebui recunoscute născociri ale minților îmbolnăvite de păcat conform cărora bărbații se pot crede femei sau invers. Preacurata Fecioară vrea ca Adevărul scripturistic, singurul valid și incontestabil, Acela care ne spune că Dumnezeu bărbat și femeie l-a făcut pe om, să reprezinte unica raportare a omului la Zidire pentru că aceasta este în Duhul Adevărului. Familia creștină, autentică și singura căsătorie adevărată, aceea dintre un bărbat și o femeie, reprezintă pentru Maica Domnului retrăirea momentelor din Cana Galileii, unde Domnul Hristos a prefăcut apa în vinul belșugului, al dărniciei, al generozității și al bucuriei. Praznicul Împărătesc al Adormirii Maici Domnului ne înfățișează grija cu care Mântuitorul Hristos o învăluie pe Maica Sa și Mama noastră, luându-i sufletul pe brațele Sale în nimb de lumină și mutând-o cu trupul la cer. Trupul celei care a născut pe Cuvântul Întrupat ca Fiu al omului nu putea fi lăsat de către Iisus să putrezească în pământ. Niciun mormânt din această lume nu poate să țină în interiorul său Lumina și Viața. Lumina sparge orice formă a întunericului, iar Viața biruiește moartea pentru că noi avem un Dumnezeu al celor vii, iar Maica Sa luptă pentru veșnicia noastră fericită. Cea despre care Biserica ne spune: „întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare, mutatute-ai la viață, ceea ce ești Maica Vieții și cu rugăciunile Tale izbăvești din moarte sufletele noastre”, cea despre care Biserica ne spune toate acestea, este deopotrivă Maica Luminii pentru că, L-a născut pe Dumnezeu din Veci ca Fiu al omului, este călăuza creștinilor ortodocși pentru că le arată calea spre Fiul Său, este taina maternității pentru că a născut rămânând fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere, dar este și model de asumare a Crucii în duhul celei mai profunde smerenii pentru că a știut să se răstignească la nivel sufletesc alături de Fiul Său aflat pe Cruce ca să ne mântuiască.
         Cine nu o recunoaște pe Maica Domnului înseamnă că nu Îl recunoaște nici pe Fiul Său și Dumnezeul nostru pentru că nu ai cum să Îl iubești pe Hristos dacă nu Îi iubești Mama. Toate sectele care nu o recunosc pe Maica Domnului, care nu îi cinstesc pe sfinți, care nu recunosc Sfânta Cruce sunt grupări schismatice rupte de Biserică, care nu mai doresc să facă parte din Trupul tainic al lui Hristos și care în loc să îi slujească lui Dumnezeu, slujesc vicleniei celui rău. Să rămânem așadar pe calea dreaptă având-o pe Maica Domnului cea Pururea Fecioară, purtătoare a nădejdilor și năzuințelor noastre, mereu rugătoare pentru noi și revărsând în permanență dragostea de mamă peste fiecare credincios. Maica Domnului se roagă pentru ca tot omul să vină la credința adevărată și să urmeze cuvântul Fiului Său.
Fie ca Preacurata Fecioară mama lui Dumnezeu Cuvântul, dar și Mama noastră a fiecăruia să ocupe prin alegerea noastră liberă alături de Fiul Său inima noastră, fiindcă ea ne iubește mai mult decât mama după trup, care, deși ne oferă toată dragostea, ne poate iubi cu limitele omenești. Maica Domnului revarsă asupra celor care o cinstesc așa cum se cuvine iubirea cerească pentru că, șezând de-a dreapta lui Iisus, n.e scaldă și pe noi în dragostea care izvorăște din bolta nemuririi.          
      S-o rugăm pe Preacurata Fecioară să Îl roage pe Fiul Său și Dumnezeul nostru să prefacă întunericul din viața noastră în Lumină, să ne scalde în Adevăr și Dragoste Dumnezeiască și să ne urce pe muntele credinței al cărui vârf este desăvârșirea.  

Protos Dr. Sofian Costea

Căutări recente:

Map of Goa Progressive Music (18.03.11) 1996-2007 инструкция по эксплуатации ноутбук es ari anjelina jolis surati AV-Comparatives The Seamstress (2009) Online Fourplay unblock Երգեր Seabiscuit Заправка картриджей hp в Санкт-Пете производственная инструкция мойщика 133BPM Records собейт Pick Up Records/Lizard Яблонского Caro Ornamental Ведьмаку Win32 API CODEX descarca The River Why (2010) http://www.allshares.ge/download.ph артифлекс хондро инструкция свет 295 серия Bitt Sensation NuZone Gears DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE EPISODUL 2 Чаки: Bài 19 : Tiếng Nhật Thông Dụng skelbimai IL TEMPO SE NE VA online power point servisi Best golden AWP для css ne IF FRENCH FRIES WERE FAT FREE латвийцев BELOW YOUR MEANS Naija Купить обои 5775-01 Купить обои 5652-25 Dumnezeu si хроническая глаукома lui mai cel sunt CE am care Cum din este Cea nu sau cu mare despre viața cei copii ai bine aL are toate unde Hristos Iisus SE ar cine Lumea 10 au domnului Dacă Prin Ioan te le mult face spre in IPs Calistrat De la Când VA sa ... pe Un
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe