19 Octombrie 20

Lupta contra linguriței de la Sfânta Împărtașanie reprezintă de fapt lupta contra lui Hristos

   Problema majora a dușmanilor lui Hristos nu reprezintă lingurița, fiind demonstrat istoric că nimeni nu a luat vre-o boală din Trupul și Sângele Mântuitorului sau de pe lingurița de la Împărtășanie, problema este însuși Hristos!
   Din vremea prigoanei asupra proorocilor, de la întâiul mucenic Stefan până la prigonitorul Dioclețian sau Nero, sau de la prigoana musulmană contra creștinilor până la miile de creștini omorâți anual in Africa din zilele noastre pentru singura vină că sunt creștini ... Biserica Creștină a fost prigonită constant. Nu vă mințiți singuri, vor veni vremuri din ce în ce mai grele. Singurul lucru care a avansat în lume cu adevărat este tehnologia, această tehnologie care se îndreaptă contra noastră din pricina mândriei omului. Omul a rămas la fel de primitiv în trăirea cea adevărata a comuniunii frățești dintre oameni ... țările construiesc arme, sisteme de război din ce în ce mai complicate, se cheltuie miliarde de euro pentru trimiterea multor sateliți în spațiu, asta în timp ce sunt milioane de oameni pe planetă care mor de foame din pricina ignoranței și mândriei omenești. Nu vă mințiți, nu Dumnezeu îngăduie asta...Domnul ne-a dat putere, inteligență, rațiune pentru a nu se ajunge aici, dar noi refuzăm totul pentru cursa aceasta nebună de a avea mai mult, și mai mult, mult mai mult din toate.
   Calea este Hristos, calea este drumul către Biserica lui Dumnezeu, Ortodoxia. Acolo aflăm că existăm și pentru ce existăm pe acest pământ. Iubirea lui Hristos nu este obligație, nu reprezintă silă, nu ne îngreunează...iubirea lui Hristos este lină, usoară, înălțătoare, e ca o adiere lină de vânt care aduce miresmele florilor din Rai pe obrazul tău într-o dimineață însorită. Esența mântuirii stă în împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului, în botez, în nașterea unui nou om care nu mai trăiește pentru el, ci pentru Hristos, prin semenii lui.

   Rămâneți alături de Hristos, de Biserică, de duhovnicii voștri ... cheia este unitatea Bisericii lui Hristos!

P.S. „Problema linguriței nu este adusă în prim plan în anul 2020. Lupta aceasta este de ani de zile. Acum s-a găsit doar scuza. Vă las mai jos câteva fotografii cu datele acestor titluri.” - scrie pe un site social jurnalistul Cornelius Florin, prezentând poze ale unor articole care atacau folosirea linguriței la Sfânta Împărtășanie încă de acum 10, 7 sau 5 ani. Vezi pozele aici.

Sfânta Evanghelie după Matei | Capitolul 5
Predica de pe munte. Fericirile. Adevărata împlinire a Legii.

    1 Văzând mulţimile, Iisus S-a suit în munte, şi aşezându-se, ucenicii Lui au venit la El.
    2 Şi deschizându-şi gura, îi învăţa zicând:
    3 Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor.
    4 Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
    5 Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.
    6 Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.
    7 Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.
    8 Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
    9 Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
    10 Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor.
    11 Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea.
    12 Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi.
    13 Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni.
    14 Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă.
    15 Nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă.
    16 Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.
    17 Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc.
    18 Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate.
    19 Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, şi va învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăţia cerurilor; iar cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va chema în împărăţia cerurilor.
    20 Căci zic vouă: Că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor.
    21 Aţi auzit că s-a zis celor de demult: "Să nu ucizi"; iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă.
    22 Eu însă vă spun vouă: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă; şi cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului.
    23 Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
    24 Lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău.
    25 Împacă-te cu pârâşul tău degrabă, până eşti cu el pe cale, ca nu cumva pârâşul să te dea judecătorului, şi judecătorul slujitorului şi să fii aruncat în temniţă.
    26 Adevărat grăiesc ţie: Nu vei ieşi de acolo, până ce nu vei fi dat cel de pe urmă ban.
    27 Aţi auzit că s-a zis celor de demult: "Să nu săvârşeşti adulter".
    28 Eu însă vă spun vouă: Că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui.
    29 Iar dacă ochiul tău cel drept te sminteşte pe tine, scoate-l şi aruncă-l de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din mădularele tale, decât tot trupul să fie aruncat în gheenă.
    30 Şi dacă mâna ta cea dreaptă te sminteşte pe tine, taie-o şi o aruncă de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din mădularele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în gheenă.
    31 S-a zis iarăşi: "Cine va lăsa pe femeia sa, să-i dea carte de despărţire".
    32 Eu însă vă spun vouă: Că oricine va lăsa pe femeia sa, în afară de pricină de desfrânare, o face să săvârşească adulter, şi cine va lua pe cea lăsată săvârşeşte adulter.
    33 Aţi auzit ce s-a zis celor de demult: "Să nu juri strâmb, ci să ţii înaintea Domnului jurămintele tale".
    34 Eu însă vă spun vouă: Să nu vă juraţi nicidecum nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu,
    35 Nici pe pământ, fiindcă este aşternut al picioarelor Lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este cetate a marelui Împărat,
    36 Nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poţi să faci un fir de păr alb sau negru.
    37 Ci cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este.
    38 Aţi auzit că s-a zis: "Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte".
    39 Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.
    40 Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa.
    41 Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două.
    42 Celui care cere de la tine, dă-i; şi de la cel ce voieşte să se împrumute de la tine, nu întoarce faţa ta.
    43 Aţi auzit că s-a zis: "Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău".
    44 Iar Eu zic vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc,
    45 Ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.
    46 Căci dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Au nu fac şi vameşii acelaşi lucru?
    47 Şi dacă îmbrăţişaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Au nu fac şi neamurile acelaşi lucru?
    48 Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este.
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe