24 Octombrie 20

Acasă » Invatatura de Credinta
1 2 3 ... 67 68 »

„După marcarea izotopică şi alte bezne venite din spaţiul rusesc, încă o tîmpenie crează valuri în spaţiul virtual: crucea "masonică".”

 • 17 Octombrie 20
 • 200
"Doamne, armă împotriva diavolului Crucea Ta ne-ai dat nouă".
Să fie limpede: Nu există cruce masonică sau diabolică. 
Dracul fuge de cruce cum doar cei ce nu se roagă nu ştiu. 
Cum să afirmi despre o cruce că ar fi masonică? Doar lipsa de rugăciune şi de educaţie a dus la această imensă blasfemie la adresa Sfintei Cruci. O simplă căutare pe internet poate scoate la iveală miile de reprezentări ale Sfintei Cr ... Detalii... »


Mândria deghizată în smerenie

 • 30 Septembrie 20
 • 130
   Foamea şi setea de dreptatea lui Dumnezeu sunt martorii sărăciei duhului; plânsul arată smerenia, e glasul ei. Lipsa plânsului, saturarea cu sine însuşi şi desfătarea de propria stare părut duhovnicească dau în vileag mândria inimii.
   Teme-te că pentru plăcerea deşartă, amăgitoa­re, vei moşteni nenorocirea veşnică, făgăduită de Dumnezeu pentru cei ce se satură acum în chip samavolnic, împotriva voii lui Dumnezeu ... Detalii... »


Ce dovedește din partea lui Dumnezeu această Descoperire (Descoperirea dumnezeiască)?

 • 11 Septembrie 20
 • 96
   Descoperirea dumnezeiască arată necuprinsa iubire a lui Dumnezeu pentru oameni. „Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” ( In 3, 16). Dumnezeu este iubire (I In 4, 8), iubire nesfârșită, un „ocean de iubire” după cum zic Sfinții Părinți. Prin ea Dumnezeu revarsă lumina și căldura Lui cele mai presus de fire asupra între ... Detalii... »


Ce reprezintă Descoperirea dumnezeiască? Catehism Ortodox

 • 11 Septembrie 20
 • 120
   Descoperirea (sau Revelația) dumnezeiască este împărtășirea de înțelegere și de comuniune, adevărată hrană de Sus pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor pentru ca aceștia, cunoscându-L, primind prin propria lor voie liberă voia și lucrarea Lui în viața lor, să-L urmeze după vrednicie, să-I împlinească voia și prin aceasta să se mântuiască. Este deci șansa de a trăi viața pe care Însuși Dumnezeu o dăruiește omului, o viață minunată, plină ... Detalii... »


Cum a dat Dumnezeu acest adevăr? (adevărul mântuirii)

 • 08 Septembrie 20
 • 130
   Acest adevăr l-a dat Dumnezeu prin descoperire dumnezeiască. Îl reîmprospătează neîncetat conștiințelor noastre prin prezența Duhului Sfânt în lume, lucrător prin viața și prin sfintele Taine ale Bisericii. Duhul Sfânt ne amintește toate pe care ni le-a încredințat Hristos, după cum ne-a asigurat El Însuși. 
 


De la cine are Biserica adevărul (necesar) mântuirii?

 • 08 Septembrie 20
 • 249
   Biserica transmite acest adevăr încredințat ei de Mântuitorul Iisus Hristos Însuși : „mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă”. Adevărul vieții întru Dumnezeu a fost vestit mai dinainte prin patriarhii, drepții și proorocii Vechiului Testament care au avut o viață și cugetare sfinte, și apoi în mod desăvârșit ... Detalii... »


Ce este Biserica? Răspunde părintele Răzvan Ionescu

 • 07 Septembrie 20
 • 123
   În limbajul curent numim „biserică” clădirea, adică locașul de cult în care se desfășoară slujbele. Însă Biserica este întâi de toate comunitatea credincioșilor care constituie Trupul lui Hristos (al cărui membre suntem noi cei botezați și al cărui cap este Însuși Iisus Hristos, omul-Dumnezeu). Clădirea „biserică” își datorează istoric numele prin faptul că aici se aduna pentru rugăciune Biserica – trupu ... Detalii... »


Ce înseamnă „mântuire” ?

 • 07 Septembrie 20
 • 126
   Mântuirea înseamnă sfințirea (îndumnezeirea) omului. Înseamnă participarea prin transformarea sa profundă la viața pe care Dumnezeu o dăruiește prin eliberarea din robia păcatului și a morții și dobândirea vieții de veci în Hristos. Căpătarea unor proprietăți dumnezeiești. Ea ne-a fost făcută cu putință prin întruparea, jertfa, învierea și înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer. Ne-o însușim prin harul dumnezeiesc cu care sun ... Detalii... »


Ce trebuie să facem în calitatea noastră de creștini ?

 • 06 Septembrie 20
 • 123
   În Biserică nu „trebuie” ceva, ci tot ceea ce facem este pentru că vrem să ne împlinim în viața noastră, să fim cu adevărat fericiți (a se vedea Fericirile rostite pe munte de către Hristos). Avem deci îndatoriri în calitate de exigențe ale unei căi pe care o asumăm dacă vrem : „cel ce vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze Mie” (Mc 8, 34). Cei care însă nu o asumă nu ... Detalii... »


Ce înseamnă „duhovnicesc” ?

 • 06 Septembrie 20
 • 129
   Toată viața creștină se centrează în jurul simțirii și trăirii în duh. Duh-ovnicia nu este atât o știință a duhului, cât un savoir-vivre prin neîncetata descoperire lăuntrică că adevărații închinători sunt cei în Duh și în Adevăr. Adevărul este Hristos și Duhul Adevărului este Duhul Sfânt. Este tragică viața omului care se încăpățânează cu obstinație să aplice filtrul logicii sale la orice realitate a lumii considerând că în acest ch ... Detalii... »


Este creștinismul o învățătură ?

 • 05 Septembrie 20
 • 120
   Creștinismul este infinit mai profund decât un set de învățături morale. Nu orice morală aduce har. Creștinismul nu poate fi redus nici la un set de precepte și de informații de ordin religios despre Dumnezeu. Creștinismul este o înviere duhovnicească pe care fiecare este chemat să o trăiască începând cu propriul botez. Viața duhovnicească spre care suntem chemați prin trăirea creștină este în fapt o viață de taină, mistică, o viață ... Detalii... »


Ce folos avem prin citirea Catehismului ortodox?

 • 04 Septembrie 20
 • 215
   Rolul unui catehism ortodox este să ne descopere autentic învățătura creștină. Două mii de ani de predanie bisericească ne arată însă cât de anevoie este să porți către oameni Taina Fiului lui Dumnezeu venit prin Întrupare în mijlocul nostru pentru a ne face părtași vieții dumnezeiești. Aceasta întrucât disponibilitatea noastră lăuntrică, de primire spre înțelegere a unor fapte (istorice, sau mai curând de irumpere a veșniciei în int ... Detalii... »


Articolul lunii
Retele Sociale
 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • Comentarii
 • Apreciate
 • Vizualizari
Citate Ortodoxe