03 Octombrie 22

Întru această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, despre milostenia făcută din osteneala dreaptă, nu din jafuri.

    Zis-a Domnul: „Faceti-vă prieteni cu bogătiile nedrepte, ca să intrati în casele cele veşnice.” şi zicând aşa: „din bogătiile nedrepte”, a arătat că, adică, îndreptarea ta să se facă în vremea de acum. Ceea ce, adică, rău ai câştigat, să împărti bine. Adunată-i din nedreptate, acum, căindu-te, să risipeşti cele adunate. Că nu aceasta este fapta bună, ca să dai, din acelea, o parte, ci, a se lipsi de toate acelea, este lucru bun. De vreme ce, cea mai grea fărădelege este ca, adică, de la unul a apuca şi altuia a da. Iar de faci milostenie din nedreptate, apoi să miluieşti pe aceia pe care i-ai asuprit. Că nu cel ce miluieşte pe multi este milostiv, ci acela ce nici pe unul nu asupreşte, nici îi face nedreptate, pentru că cei ce nu se depărtează de la nedreptăti şi aduc daruri lui Dumnezeu, aceia neprimiti sunt. Căci scris este: „Jertfele celor fără de lege, urâte sunt lui Dumnezeu.”. Mai bine este a nu câştiga o avere ca aceea, decât a o da lui Dumnezeu cu fătărnicie.
 

    Iar, pentru cei ce nu fac milostenie la săraci, zice Proorocul: „Cela ce-şi astupă urechile sale, ca să nu audă pe săraci, şi el însuşi, oarecând va striga şi nu-l va auzi nimeni”. Drept aceea, se cade a pune în minte mila şi judecata, adică, să câştigăm după dreptate şi să împărtim milostenie, după cum este scris, ca prin aceasta să ne apropiem de Dumnezeu. Deci, întru aceasta, să se cerceteze cu dinadinsul fiecare pe sine şi să se socotească: oare, dintru ale sale osteneli are bogăŃia din care voieşte să aducă daruri lui Dumnezeu, ori, poate a făcut silă celor neputincioşi, sau a jefuit pe cei de sub stăpânirea lui? Că, măcar de eşti şi stăpânilor, să nu faci silă, nici să jefuieşti, ci, de ti se va întâmpla Ńie şi să ai stăpânire, să arăti, mai ales, dreptatea ta. Iar, de vei lua de la săraci şi vei da la alti săraci, apoi mai bine este Ńie să nu jefuieşti cele străine, nici să faci cu ele milostenie, ca să nu-ti faci jertfa ta urâtă, apucând a o aduce din nedreptate? Ci, cu ceea ce voieşti să miluieşti pe alt sărac, mai bine să-l miluieşti pe cel căruia i-ai făcut nedreptate. Că Dumnezeu nu primeşte jafuri şi apucături. Pentru că milostenie din nedreptate nu se face, nici din blestem nu vine binecuvântare, nici din lacrimi, veselie. Drept aceea, rogu-vă pe voi, în tot locul să vă socotiti şi să vă păziti pe voi şi să vă siliti a face poruncile Domnului, ca să aflati odihnă sufletelor voastre. 

Sursa: Călăuză în Istoria Vietilor Sfintilor Ortodoxiei / Cunoaştere, trăire şi mărturisire a Ortodoxiei
Foto: Facebook.com

Căutări recente:

Map of Goa Progressive Music (18.03.11) 1996-2007 инструкция по эксплуатации ноутбук es ari anjelina jolis surati AV-Comparatives The Seamstress (2009) Online Fourplay unblock Երգեր Seabiscuit Заправка картриджей hp в Санкт-Пете производственная инструкция мойщика 133BPM Records собейт Pick Up Records/Lizard Яблонского Caro Ornamental Ведьмаку Win32 API CODEX descarca The River Why (2010) http://www.allshares.ge/download.ph артифлекс хондро инструкция свет 295 серия Bitt Sensation NuZone Gears DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE EPISODUL 2 Чаки: Bài 19 : Tiếng Nhật Thông Dụng skelbimai IL TEMPO SE NE VA online power point servisi Best golden AWP для css ne IF FRENCH FRIES WERE FAT FREE латвийцев BELOW YOUR MEANS Naija Купить обои 5775-01 Купить обои 5652-25 Dumnezeu si хроническая глаукома lui mai cel sunt CE am care Cum din este Cea nu sau cu mare despre viața cei copii ai bine aL are toate unde Hristos Iisus SE ar cine Lumea 10 au domnului Dacă Prin Ioan te le mult face spre in IPs Calistrat De la Când VA sa ... pe Un
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
Citate Ortodoxe