09 Decembrie 22

Întrebări adresate de un ortodox celor din cultul neo-protestant

Întrebări pentru neoprotestanţi

    In Biblie scrie : I Timotei 4, 14:,,Nu fi nepasator faţă de harul care este întru tine, care ţi s-a dat prin proorocie, cu punerea miinilor mai-marilor preoţilor."
Fapte 20,28: ,,Drept aceea, luaţi aminte de voi şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câstigat-o cu însuşi sângele Său."
Faptele Apostolilor l4.23: ,,Şi hirotonindu-le preoţi in fiecare biserică, rugâdu-se cu postiri, i-au încredinţat pe ei Domnului în care crezuseră."
Ioan 20, 21-23: ,,Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; Cărora veţi ierta păcatele se vor ierta şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute."
Iacov 5,14 :,,Este cineva bolnav intre voi? Sa cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn in numele Domnului."
 

1 Petru 5:5 ''Tot aşa şi voi, fiilor duhovniceşti, supuneţi-vă preoţilor; şi toţi, unii faţă de alţii, îmbrăcaţi-vă întru smerenie, pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har''.
I Petru 5,1-2: ,,Pe preoţii cei dintre voi îi rog ca unul ce sunt împreună preot şi martor al patimilor lui Hristos si partas al slavei celei ce va să se descopere.
Pastoriţi turma lui Dumnezeu, dată în paza voastră, cercetând-o nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câstig urât, ci din dragoste."
Timotei 5,17:,,Preoţii, care îşi ţin bine dregătoria, să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc cu cuvântul şi cu învăţătura."
I Tim.1,14: ,,Comoara cea buna ce ti s-a incredintat, pazeste-o cu ajutorul Sfântului Duh, care sălăşluieşte întru noi."
I Timotei 5,19; ,,Pâră împotriva preotului să nu primeşti, fără numai de la doi sau de la trei martori."
Faptele Apostolilor l4.23: ,,Şi hirotonindu-le preoţi in fiecare biserică, rugâdu-se cu postiri, i-au încredinţat pe ei Domnului în care crezuseră."
II loan 1.1: ,,Preotul, către aleasa Doamnă (Biserica) şi către fiii ei, pe care eu îi iubesc întru adevăr şi nu numai eu, ci şi toţi care au cunoscut adevărul."
I Timotei 6,20:,,O, Timotei, păzeşte comoara ce ţi s-a încredinţat, depărtându-te de vorbirile desarte şi lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei mincinoase."
Fapte 11,30 :..."Ceea ce au şi făcut, trimiţând preoţilor prin mâna lui Barnaba şi a lui Saul.”
Şi cuvântul lui Dumnezeu creştea, şi se înmulţea foarte numărul ucenicilor în Ierusalim, încă şi mulţime de preoţi erau supuşi credinţei
Timotei 5,22: ,,Nu-ţi pune mâinile degrabă pe nimeni, nici nu te face părtaş la păcatele altora. Păstrează-te curat.”
Fapte 20.17: ,,Şi trimiţând din Milet la Efes, a chemat la sine pe preoţii Bisericii."
Fapte 15,23: ,,Scriind prin mâinile lor acestea: Apostolii şi preoţii şi fraţii, fraţilor dintre neamuri, care sunt în Antiohia şi în Siria şi în Cilicia, salutare! ".
Evrei 7,24: ,,Aici însă, Iisus, prin aceea că rămâne în veac, are o preoţie netrecătoare (veşnică)”
I Timotei 3,6: "Episcopul să nu fie de curând botezat, ca nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda diavolului."

    Mântuitorul Hristos şi Sfinţii Apostoli ne îndeamnă să respectăm aşa cum se cuvine Taina Preoţiei şi respectiv pe preoţii Bisericii chiar şi atunci când prin natura umană unii dintre ei pot deveni vulnerabili în faţa imperfecţiunilor şi greşelilor. Mântuitorul Hristos instituie Taina Preoţiei ca fiind de absolută necesitate pentru mântuirea oamenilor, asumându-şi meritele şi importanţa ei dar şi vulnerabilitatea ei de-a lungul veacurilor, cunoscând dinainte rolul ei până la sfârşitul lumii
Întreb neoprotestanţii : Unde este Taina Preoţiei , Taina Spovedaniei si preoţii voştri ??? 
Unde sunt Episcopii voştri ???


Aştept să răspundă neoprotestanţii dacă au argumente!
 
Intreaba Vasile Balan pe Facebook.
Foto: castigatimp.com

 
 
 

Căutări recente:

Map of Goa Progressive Music (18.03.11) 1996-2007 инструкция по эксплуатации ноутбук es ari anjelina jolis surati AV-Comparatives The Seamstress (2009) Online Fourplay unblock Երգեր Seabiscuit Заправка картриджей hp в Санкт-Пете производственная инструкция мойщика 133BPM Records собейт Pick Up Records/Lizard Яблонского Caro Ornamental Ведьмаку Win32 API CODEX descarca The River Why (2010) http://www.allshares.ge/download.ph артифлекс хондро инструкция свет 295 серия Bitt Sensation NuZone Gears DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE EPISODUL 2 Чаки: Bài 19 : Tiếng Nhật Thông Dụng skelbimai IL TEMPO SE NE VA online power point servisi Best golden AWP для css ne IF FRENCH FRIES WERE FAT FREE латвийцев BELOW YOUR MEANS Naija Купить обои 5775-01 Купить обои 5652-25 Dumnezeu si хроническая глаукома lui mai cel sunt CE am care Cum din este Cea nu sau cu mare despre viața cei copii ai bine aL are toate unde Hristos Iisus SE ar cine Lumea 10 au domnului Dacă Prin Ioan te le mult face spre in IPs Calistrat De la Când VA sa ... pe Un
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe