17 Ianuarie 21

În ce constă folosul cunoașterii de sine?

- Vă voi da în cele ce urmează câteva aforisme patristice, și nădăjduiesc că răspunsul vă va fi limpede.

„Cine s-a învrednicit a se vedea pe sine este mai mare decât cel ce s-a învrednicit a vedea îngeri.” (Cuviosul Isaac Sirul)

„Cunoaște-te pe sineți că ești muritor și stricăcios”. (Cuviosul Simeon Noul Teolog)

„Cel mai bine se cunoaște pe sine cel ce socoate despre sine că nu este nimic.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)

„Păzirea de sine, luarea-aminte la sine și la dreapta socotință: aceste trei fapte bune sunt povățuitoare ale sufletului.” (Cuviosul Avă Pimen)

„Fără cea mai mare luare-aminte la sine nu este cu putință a spori în vreo faptă bună”. (Sfântul Ignatie Briancianinov)

„Pune semn, și intră mereu în sineți, și vezi ce patimi, pe cât bagi tu de seamă, au slăbit față de tine, care au fost nimicite și te-au părăsit cu desăvârșire, care au prins să amuțească în urma însănătoșirii sufletului tău, iar nu numai în urma îndepărtării a ceea ce le stârnea, și pe care te-ai deprins a le birui cu înțelegerea ta, iar nu numai cu lipirea de pricinile patimii”. (Cuviosul Serafim de Sarov)

„Trebuie să mă pricep a face deosebire între mine însumi și vrăjmașul care se ascunde în mine„. ( Sfântul Teofan Zăvorâtul)
 
Extras din: Psihiatria Ortodoxă în întrebpri și răspunsuri - Dr. Dmitri Avdeev / Editura Sophia
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe