19 Septembrie 20

Doxologia creaţiei - Sfântul Altar se umple de îngeri în timpul Sfintei Liturghii

   In muntele Sinai, în sfântul Vârf, se săvârşea Sfânta Liturghie a Sfântului  Iacob, în ziua Cincizecimii. Mulţi monahi se adunaseră să cinstească sărbătoarea. In  timpul când preotul a spus „Cântare de biruinţă, cântând...", s-a auzit un vuiet la care au  răspuns toţi munţii cu un sunet şi un vuiet strigând: „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot!".  Vuietul şi sunetul acesta s-au menţinut pentru o jumătate de oră. Nu au auzit însă toţi, ci  cei care aveau urechi să asculte imnul îngerilor. 
 
(referinţă: Limonariul cel Vechi, Evkratas Ioannis şi Sofronie Sofistul, Sot. Shinas, Voios, 1953) 

   Într-un articol de pe Doxologia.ro aflăm cum Sfântul Altar se umple de îngeri în timpul Sfintei Liturghii:

   În vremea heruvicului, fericitul liturghisitor de multe ori nu se afla singur în altar, ci era înconjurat de îngeri care slavosloveau pe Dumnezeu, înveseleau atmosfera şi participau şi ei la Sfânta Liturghie. Stăteau atât de aproape de el, încât îl atingeau cu aripile, iar el privea la chipurile lor tinereşti.

   Odată, atunci când a făcut Vohodul Mare, o călugăriţă ce era de faţă l-a văzut că merge prin aer, că intră în altar fără să păşească pe duşumea. S-a pierdut cu firea şi şi-a făcut cruce, deoarece era pentru prima dată când a văzut o minune. Atunci când s-a terminat Liturghia şi călugăriţa s-a dus să ia binecuvântare ca să plece, Părintele Iacov îi spuse cu naivitate:

   ‒ Astăzi Liturghia a fost altfel.

   Auzind acestea, monahia a prins curaj şi a început să-i descrie cum l-a văzut la Vohodul cel Mare. Dar Stareţul a apucat mai înainte şi i-a spus să tacă, să nu spună nimănui nimic.

   Mai târziu i-a explicat unui diacon îndatoririle sale. Şi ca să-l facă mai atent, i-a vorbit cu o adâncă evlavie despre experienţele şi vedeniile lui:

   ‒ Ah, părintele meu, dacă aţi vedea ce se petrece în timpul heruvicului, când preotul citeşte rugăciunea, aţi fugi cu toţii... Îngerii urcă şi coboară nevăzut şi de multe ori simt aripile lor cum mă lovesc peste umeri.
 
(Stelian Papadopulos, Fericitul stareţ Iacov Ţalikis, stareţul Mănăstirii Cuviosului David, traducere de Ieromonah Ştefan Nuțescu, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2004, pp. 120-121)
Foto credit: Doxologia.ro
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe