03 Octombrie 22

DEFINIȚIA CREDINȚEI SINODULUI VII ECUMENIC DE LA NICEEA

    Sfântul şi Marele Sinod Ecumenic cel întrunit, prin harul lui Dumnezeu şi decretul evlavioşilor şi de-Hristos-iubitorilor împăraţilor noştri Constantin şi Irina, mama lui, pentru a doua oară în strălucita metropolă a eparhiei Bithyniei, Niceea, în sfânta lui Dumnezeu biserică cea supranumită Sofia, urmând Predaniei Bisericii Soborniceşti, a definit cele orânduite mai jos. Dăruindu-ne lumina cunoştinţei Lui şi izbăvindu-ne El însuşi din întunericul nebuniei idoleşti, Hristos Dumnezeul nostru, luându-şi Mireasă Sfânta Lui Biserică Universală, „neavând pată sau zbârcitură” (Efeseni 5, 27), a făgăduit să o păzească şi a afirmat răspicat acest lucru Sfinţilor Lui Ucenici: „Iată Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacului” (Matei 28, 20). Dar această făgăduinţă a dat-o nu numai lor, ci şi nouă, celor ce am crezut în numele Lui. Unii însă, nesocotind acest dar, ca unii îndemnaţi de înşelătorul vrăjmaş, s-au ridicat împotriva raţiunii celei drepte şi împotrivindu-se Predaniei Bisericii Universale, au păcătuit împotriva înţelegerii Adevărului şi, după cum zice proverbul „au ră tăcit oiştile plugurilor lor şi au cules în mîini lipsă de rod”, pentru că au cutezat să defaime bună podoaba potrivită cu Dumnezeu a aşezămintelor celor sfinte - zicându-şi preoţi, fără a şi fi însă; despre care Dumnezeu prin profeţi strigă: „Păstori mulţi au stricat via Mea, călcat-au în picioare partea Mea” (Ieremia 12, 10). Căci urmând unor bărbaţi nelegiuiţi, încrezându-se în cugetele lor, au învinuit Sfânta Lui Biserică unită cu Hristos - Dumnezeu şi, nemaideosebind între ceea ce e sacru şi profan, au numit icoana Domnului şi a Sfinţilor Lui cu un nume asemănător dat statuilor idolilor sataniceşti. De aceea, Stăpânul Dumnezeu, nemairăbdând să vadă (via) supuşilor Lui stricată de o asemenea vătămare brutală, ne-a convocat prin bunăvoinţa Sa pe noi, întâistătătorii preoţii de pretutindeni cu zelul şi porunca dumnezeiască a lui Constantin şi a Irinei, preacredincioşii noştri împăraţi, pentru ca dumnezeiasca Predanie a Bisericii Universale să-şi reprimească autoritatea printr-un vot comun. Cercetând, aşadar, şi examinând cu toată exactitatea şi urmând scopului Adevărului, nu suprimăm nimic, nu adăugăm nimic, ci păzim nemicşorate toate cele ale Bisericii Universale. Şi, urmând Sfintelor Şase Sinoade Ecumenice, şi mai întâi celui întrunit în strălucita metropolă a Niceei şi celui (ţinut) după el în de-Dumnezeu-păzita cetate împărătească (a Constantinopolei), credem...
 

Extras din: Sfântul TEODOR STUDITUL / „IISUS HRISTOS PROTOTIP AL ICOANEI SALE” - tratatele contra iconomahilor -   
Traducere de Diac. Ioan I. Ică jr. Tipărită la Editura Deisis, Mănăstirea Ioan Botezătorul, Alba Iulia, 1994 / Ediţie electronică / APOLOGETICUM 2006

Căutări recente:

Map of Goa Progressive Music (18.03.11) 1996-2007 инструкция по эксплуатации ноутбук es ari anjelina jolis surati AV-Comparatives The Seamstress (2009) Online Fourplay unblock Երգեր Seabiscuit Заправка картриджей hp в Санкт-Пете производственная инструкция мойщика 133BPM Records собейт Pick Up Records/Lizard Яблонского Caro Ornamental Ведьмаку Win32 API CODEX descarca The River Why (2010) http://www.allshares.ge/download.ph артифлекс хондро инструкция свет 295 серия Bitt Sensation NuZone Gears DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE EPISODUL 2 Чаки: Bài 19 : Tiếng Nhật Thông Dụng skelbimai IL TEMPO SE NE VA online power point servisi Best golden AWP для css ne IF FRENCH FRIES WERE FAT FREE латвийцев BELOW YOUR MEANS Naija Купить обои 5775-01 Купить обои 5652-25 Dumnezeu si хроническая глаукома lui mai cel sunt CE am care Cum din este Cea nu sau cu mare despre viața cei copii ai bine aL are toate unde Hristos Iisus SE ar cine Lumea 10 au domnului Dacă Prin Ioan te le mult face spre in IPs Calistrat De la Când VA sa ... pe Un
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
Citate Ortodoxe