01 Octombrie 20

De la cine are Biserica adevărul (necesar) mântuirii?

   Biserica transmite acest adevăr încredințat ei de Mântuitorul Iisus Hristos Însuși : „mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă”. Adevărul vieții întru Dumnezeu a fost vestit mai dinainte prin patriarhii, drepții și proorocii Vechiului Testament care au avut o viață și cugetare sfinte, și apoi în mod desăvârșit prin Însuși Fiul întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul, după cum spune sfântul apostol Pavel: „După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri și în multe chipuri, a vorbit părinților noștri prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moștenitor a toate și prin Care a făcut și veacurile; Care fiind strălucirea slavei și chipul ființei Lui și Care ține toate cu cuvântul puterii Sale” (Evrei 1, 1-3).
 
Alte articole:
Nu există intrări pentru azi.
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe