08 Decembrie 22

Dacă un medic este reținut de poliție pentru că a încălcat legea, înseamnă că este atacată medicina?

Eram mai devreme în biserică și îmi spune cineva "Este atacată spovedania. Se încearcă desființarea ei sau mai grav înregistrarea ei"
Așa cum am răspuns persoanei respective, așa las răspuns și aici:
Nu se încearcă nimic. Dacă un medic este reținut de poliție pentru că a încălcat legea, înseamnă că este atacată medicina ? S-a tot încercat și modificarea rânduielii a Sfintei Taine a Botezului. S-au făcut cereri, petiții și nu s-a întâmplat nimic. S-a încercat modificarea rânduielii Sfintei Împărtășanii în sensul că Lingurița ar reprezenta o problemă de răspândire a virusului vedetă. Nu s-a întâmplat și nu s-a schimbat nimic. Nu se încearcă nimic nici acum dar noi suntem cei care tot mai inventăm câte ceva. Nu este vinovată biserică de căderea oamenilor în păcat.

Apoi i-am dat persoanei respective să citească un cuvânt de învățătură. Îl las și aici la îndemâna oricui care este speriat că Sfânta Taină a Spovedaniei este atacată :

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ către preotul ce voieşte a fi duhovnic,cum să înveţe fără sfială pe cei ce vin către dânsul

Cel ce voieşte a lua asupră-i sarcina cea grea a duhovniciei, unul ca acela dator este a se face pildă tuturor şi chip de înfrânare, de umilinţă şi de lucrare a tot felul de fapte bune, rugându-se lui Dumnezeu în tot ceasul ca să i se dea cuvânt de înţelegere şi cunoştinţă spre a putea îndrepta pe cei ce vin la dânsul. Şi mai înainte de toate, dator este a se îndeletnici cu citirea dumnezeieştii Scripturi, adică a Legii Vechi şi a celei Noi. A şti pe de rost cele zece porunci şi a le păzi cu dinadinsul. A şti, de asemenea, Tainele şi Dogmele dreptei credinţe. A posti întâi el, miercurea şi vinerea peste tot anul, după cum poruncesc dumnezeieştile Canoane, ca din faptele bune ce însuşi le va dobândi, să poată porunci şi altora a le face. Căci de va fi el însuşi neînvăţat, neînfrânat şi iubitor de desfătări, cum va putea învăţa pe alţii fapta cea bună? Într-adevăr, cine ar fi atât de nepriceput încât să asculte sfaturile duhovnicului, văzându-l fără rânduială în ale sale? Sau cum poate învăţa pe alţii să nu se îmbete, fiind însuşi beţiv? Sau cum poate fi ascultat, învăţând şi îndemnând pe alţii a face fapte bune, când el însuşi nu s-a încercat a le face? Însuşi dumnezeiasca Scriptură zice: că mai de crezut este ceea ce se vede decât ce se aude. Drept aceea ia aminte la tine, o duhovnice, ca să nu piară vreo oaie din neîngrijirea ta, că din mâna ta se va cere. Că iarăşi zice Scriptura: „Blestemat este tot cel ce face lucrul Domnului cu nepurtare de grijă”. Să nu te grăbeşti, ci pe rând, cum s-a însemnat aici, pe câte pe unul să-i întrebi, nemirându-te de mărimea sau mulţimea păcatelor ce ţi se vor spune, nici înfricoşându-te, ca nu cumva să tai îndrăzneala celui ce se mărturiseşte, şi să ascundă păcatele sale; ci cu faţa blândă să-i zici, că ori în ce fel de păcate ar fi căzut, mărturisindu-le şi părăsindu-se şi canonul plinindu-şi, Dumnezeu îl iartă. Însă să iei aminte, ca nu cumva prea cu de-amănuntul iscodind întâmplările şi lucrurile păcatelor, să le aţâţi şi în inima ta. Asemenea şi marele Vasile zice: „Să nu te temi de om pentru dregătoria lui, ca nu cumva să dai pe Fiul lui Dumnezeu în mâinile celor nevrednici, nici să te ruşinezi de vreunul din cei mai mari pe pământ”. Ci chiar de ar fi împărat sau domn, de nu va fi vrednic, să nu cutezi a-l împărtăşi cu Sfintele Taine; căci dumnezeieştile Canoane poruncesc, ca toţi cei nevrednici să nu se împărtăşească; ba încă se socotesc ca nişte păgâni; şi de nu se vor întoarce, amar va fi şi celor ce-i împărtăşesc pe dânşii. Acestea şi altele ca acestea să le păzeşti, să le iei în minte şi mai cu seamă să ţii neschimbate toate Dogmele Bisericii, ca să te poţi mântui şi pe tine şi pe cei ce te vor asculta pe tine. Şi fiecare dintre voi, preoţilor, fără carte de duhovnicie de la arhiereul eparhiot, să nu îndrăznească a fi duhovnic, că unul ca acela se va pedepsi de lege ca un călcător al dumnezeieştilor Canoane. Pentru că nu se pierde numai pe sine, ci şi câţi s-au mărturisit la dânsul sânt ca nemărturisiţi, şi câte au legat şi au dezlegat sânt nedezlegate, după Canonul 6 al Soborului de la Catargina şi după Canonul 43 al aceluiaşi sobor.

De asemenea, cele ascunse ale Sfintei Taine a Spovedaniei, rămân ascunse conform canoanelor și prin ceea ce a stabilit și Sfântul Nichita Mărturisitorul:

- „Duhovnicul, care primeşte mărturisirea celor ce mărturisesc păcate ascunse, trebuie să-i oprească pe aceştia de la împărtăşanie; dar să nu-i oprească de a intra în biserică, nici să nu dea în vileag cele ce le ştie despre ei, ci să-i sfătuiască cu blândeţe ca să stăruiască ei întru pocăinţă şi rugăciune, şi să li se administreze epitimiile ce li se cuvin, potrivit dispoziţiei sufleteşti a fiecăruia“.
- Canonul 132 Cartagina (DUHOVNICUL NU POATE FI MARTOR. SINGURĂ MĂRTURIA DUHOVNICEASCĂ NU ARE CREZARE)
Aşijderea s-a hotărât ca, dacă un episcop ar zice cândva că cineva lui singur i-a mărturisit vinovăţia sa şi acela tăgăduieşte, să nu socotească episcopul că va fi târât în ocara sa, fiindcă lui singur nu i se dă crezământ, chiar daca zice că din imboldul conştiinţei sale nu poate să fie în comuni­une cu cel ce tăgăduieşte fapta sa.
- Canonul 34 al Sfântului Vasile cel Mare (POCĂINŢA PUBLICĂ ŞIPOCĂINŢA ÎN TAINĂ):
Pe femeile care au comis adulter şi din evlavie au mărturisit, sau vădite fiind în oarecare chip, părinţii noştri au oprit de a le da la iveală în public, ca nu cumva vădindu-se, să le oferim cauză spre moarte; dar au poruncit ca ele să stea fără de împărtăşire până se va împlini timpul pocăinţei.
- „Nomocanonul" ( 120) şi „Pravila lui Matei Basarab“: preoţii duhovnici care au trădat secretul spovedaniei să fie suspendaţi trei ani şi să fie canonisiţi cu 100 de metanii pe zi.
- Potrivit noului „Regulament de procedură al instanţei disciplinare şi de judecată al Bisericii Ortodoxe Române“, violarea secretului mărturisirii e considerată un delict (art. 3, alin. d) şi se pedepseşte cu depunerea din treapta preoţiei (art. 28).
Prin urmare, în rânduiala Sfintei Taine a Spovedaniei nu este scris nimic imoral sau nimic care să poate fi contestat.

Jurnalistul și teologul Cornelius Florin.

Căutări recente:

Map of Goa Progressive Music (18.03.11) 1996-2007 инструкция по эксплуатации ноутбук es ari anjelina jolis surati AV-Comparatives The Seamstress (2009) Online Fourplay unblock Երգեր Seabiscuit Заправка картриджей hp в Санкт-Пете производственная инструкция мойщика 133BPM Records собейт Pick Up Records/Lizard Яблонского Caro Ornamental Ведьмаку Win32 API CODEX descarca The River Why (2010) http://www.allshares.ge/download.ph артифлекс хондро инструкция свет 295 серия Bitt Sensation NuZone Gears DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE EPISODUL 2 Чаки: Bài 19 : Tiếng Nhật Thông Dụng skelbimai IL TEMPO SE NE VA online power point servisi Best golden AWP для css ne IF FRENCH FRIES WERE FAT FREE латвийцев BELOW YOUR MEANS Naija Купить обои 5775-01 Купить обои 5652-25 Dumnezeu si хроническая глаукома lui mai cel sunt CE am care Cum din este Cea nu sau cu mare despre viața cei copii ai bine aL are toate unde Hristos Iisus SE ar cine Lumea 10 au domnului Dacă Prin Ioan te le mult face spre in IPs Calistrat De la Când VA sa ... pe Un
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe