24 Ianuarie 21

Curtea de Apel București a decis că libertățile religioase au fost limitate ilegal.

    Acum câteva luni publicam în articolul „Este inadmisibil să vezi cum credincioșii stau în ploaie pentru că slujbele nu se pot oficia în lăcașurile de cult cu accesul credincioșilor” un text al jurnalistului Cornelius Florin: „Prin art. 29 din Constituție Cultele au libertatea conștiinței și libertatea credințelor religioase. Prin art 2 alin 1 din legea cultelor avem libertatea libertatea religioasă cuprinde dreptul oricărei persoane de a avea sau de a adopta o religie, de a și-o manifesta în mod individual sau colectiv, în public sau în particular, prin practicile și ritualurile specifice cultului, inclusiv prin educație religioasă, precum și libertatea de a-și păstra sau schimba credința religioasă, ceea ce înseamnă că ne putem manifesta în mod colectiv practicile și ritualurile specifice cultului adică ÎN BISERICĂ! Art. 2 alin. 2 spune așa "Libertatea de a-și manifesta credința religioasă nu poate face obiectul altor restrângeri decât al celor care sunt prevăzute de lege și constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru securitatea publică, protecția ordinii, a sănătății sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului." Avem și drepturi și libertăți, nu doar obligativități!!” - Iată că în sfârșit, cam târziu, dar bine meritat, Curtea de Apel București a decis că libertățile religioase au fost limitate ilegal.

    „Mai precis, este ilegal că "Organizarea de sărbători religioase este permisă numai cu participarea persoanele care au domiciliul sau reședința înlocalitateaunde se desfășoară activitatea, fără participarea persoanelor/pelerinilor din alte localități."
    Curtea admite că manifestările religioase pot fi limitate/ restricționate în timpul pandemiei cu respectarea cumulativă (nu selectivă) a următoarelor condiții:
    Limitările să fie „prevăzute (deja) de legea națională. Legea trebuie să preceadă cronologic formularea restricțiilor, să fie clară și concisă, accesibilă tuturor, nediscriminatorie în intenție și aplicare, iar restricțiile să nu fie arbitrare și să ofere suficiente garanții împotriva unei aplicări ilegale și abuzive. Astfel, pentru a fi predictibile, restricțiile trebuie să se bazeze pe o lege deja în vigoare. Or, din dispozițiile normative arătate anterior, această condiție nu este îndeplinită.
    Limitările trebuie să fie nediscriminatorii. Limitarea manifestărilor religioase prin interdicția participării la acestea a persoanelor care au domiciliul în alte localități decât cea în care se desfășoară evenimentele trebuie să fie aplicată nediscriminatoriu și față de alte segmente sau zone sociale. Or, Curtea constată că în acest segment nu au fost luate măsuri similare.
    Să fie absolut necesară în limitarea efectelor pandemiei. Statul este cel care trebuie să facă dovada necesității nu în baza unor aprecieri subiective, ci în baza unor considerații obiective și măsurabile (ex: numărul de infectări etc.). Din observarea documentaţiei depuse la dosar, Curtea, deşi constată o creştere a numărului de cazuri de îmbolnăvire în rândul populaţiei, nu poate reţine că acest element este determinat în luarea măsurii contestate de reclamantă, fără o identificare a măsurilor alternative care să răspundă cerinţei respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.
    Să fie proporțională cu scopul urmărit, condiție care decurge din cea a necesității. Astfel, restricțiile trebuie să fie nu doar absolut necesare, dar și proporționale cu pericolul existent. Din principiile non-discriminării și neutralității statului rezultă obligativitatea statului de a interveni în domeniul vieții religioase într-o manieră similară cu viața socială non-religioasă.
Prin dispozițiile contestate din Hotărârea nr.47/2020, Curtea observă că este acordată o atenție disproporționată domeniului vieții religioase prin adăugarea de reguli suplimentare în cazul pelerinajelor de sărbători, față de restricțiile generale în vigoare pe același interval temporal nelimitat, la nivelul altor segmente ale vieții sociale..” - informează purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, părintele Eugen Tănăsescu
 
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe