28 Noiembrie 21

Cum vedeau sfinții părinți ai bisericii gravitatea schismei ?

    Având efecte directe negative asupra vieții Trupului tainic al lui Hristos, care este Biserica, Sfinții Părinții au fost categorici în a condamna orice schismă, pentru a păstra unitatea, sănătatea și pacea Bisericii. De aceea, schisma este considerată de Sfântul Ioan Gură de Aur păcatul cel mai grav, „pe care nici sângele muceniciei nu-l poate vindeca”(Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Epistola către Efeseni, 11, Migne, PG 62, 85).
    „Dascălul pocăinței”, Sfântul Ioan Gură de Aur, cel care a acceptat la finalul vieții sale toate acuzele nedrepte, răutatea celorlalți, trădarea, exilul, din dragostea sa pentru Biserică și pentru unitatea ei, atunci când a primit toate acestea nu și-a făcut o „Biserică paralelă”, ci a socotit toate suferințele ca fiind mai degrabă laudă și cunună de la Domnul Slavei, Cel Răstignit, Mort și Înviat:
    „Nimic nu poate irita (supăra) mai mult pe Dumnezeu decât dezbinarea Bisericii! Chiar de am săvârşi mii de lucruri bune, noi cei care sfărâmăm pleroma bisericească nu suntem mai puțini vrednici de pedeapsă decât cei care au răstignit Trupul Său! Căci faptul acela a fost spre folosul lumii întregi, chiar dacă nu a fost făcut cu această intenție, în vreme ce acesta nu numai că nu aduce niciun folos, ci aduce multă vătămare. [...] Vătămarea aceasta nu este mai mică decât cea adusă de vrăjmaşii [Bisericii], ci cu mult mai mare, pentru că cea dintâi o face mai strălucită, pe când aceasta o face de ruşine în fața vrăjmaşilor ei, când este luptată de proprii ei fii. Căci acest fapt li se pare [vrăjmaşilor] drept o mare dovadă de înşelare: ca cei care au fost născuți şi crescuți în Biserică şi au fost învățați cu exactitate tainele ei cele negrăite, tocmai aceia să se întoarcă fără de veste şi să se pună în rândul vrăjmaşilor ei”(Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Epistola către Efeseni, 11, Migne, PG 62, 85).
    Tot Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că schisma nu e cu nimic mai prejos decât erezia, prin vătămarea pe care o aduce Trupului lui Hristos, la fel de greu de vindecat.„Spune-mi: să presupunem că un supus al regelui nu ar trece de partea unui alt rege şi nici nu i s-ar preda acestuia, însă luând purpura împărătească, şi-ar însuşi-o şi ar deşira-o toată de la încheietură de sus până jos, şi ar rupe-o în multe bucăți; unul ca acesta va fi mai puțin pedepsit decât cei care au trecut de partea altui rege? Dar ce? Dacă o dată cu aceasta l-ar apuca pe acelaşi rege de gât şi l-ar sugruma, iar apoi i-ar ciopârți trupul în bucăți, cam ce pedeapsă după dreptate va lua? Dar dacă cineva care ar face aşa ceva unui rege - care e împreună rob cu el [al lui Dumnezeu] - ar lua cea mai mare pedeapsă, apoi cel care sugrumă şi ciopârțeşte în bucăți pe Hristos, de care gheenă nu va fi vrednic?”(Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Epistola către Efeseni, 11, Migne, PG 62, 87).
    Sfântul Marcu Eugenicul, Mitropolitul Efesului, adresând, la rugămintea împăratului, un îndemn la unitate papei de la Roma, Eugeniu al IV-lea, referindu-sela marea schismă de la 1054 a Bisericii latine, la începutul lucrărilor Sinodului unionist de la Ferrara (1438), spune (la aproape 400 de ani de la marea schismă din 1054):
    „Eu cred că cel ce a introdus această despărțire și a sfâșiat cămașa Stăpânului, țesută dintr-o bucată, mai mare osândă va avea decât cei ce L-au răstignit și decât toți necredincioșii și ereticii din veac. Însă ție, dimpotrivă, îți este cu putință, preafericite părinte (papa Eugeniu al IV-lea, n.n.), să unești cele despărțite și să nimicești zidul cel din mijloc al despărțiturii (cf. Ef. 2,14) și să lucrezi lucrarea dumnezeieștii iconomii, numai să vrei. Începutul acesteia tu însuți l-ai pus și l-ai sporit prin strălucite cinstiri și mari daruri; binevoiește a-l și duce la bun-sfârșit, căci nu vei găsi un alt prilej mai potrivit  decât cel pe care ți l-a dat Dumnezeu astăzi”(Sfântul Marcu Eugenicul,Opere,vol. I, Ed. Pateres, 2009, p. 203).

Extras din: Despre Sfântul și Marele Sinod din Creta, 16-26 iunie 2016 
Editura Basilica București- 2017
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe