14 August 22

Cum trebuie să arate femeia ortodoxă în Biserică şi în societate?

Dracii, vrăjmaşii înverşunaţi ai mântuirii sufletelor omeneşti, conlucrează nevăzut cu femeile şi fetele purtătoare de nume creştinesc, a slugări cât mai mult satanicei mode a nudului (dezgolire, despuiere), a-şi face apariţia lor fără nici o ruşine în casă, printre oaspeţi, prin curte, pe străzi, pe drumuri, în călătorii, în localuri publice, în birouri, ba chiar şi în casa lui Dumnezeu, în Sfânta Biserică. Zilnic spiritele infernale conlucrează nevăzut cu ele la coafor şi acasă pentru a-şi tortura părul capului, a-l bucla, încreţi, drota, vopsi… a-şi smulge sprâncenele şi a-şi încondeia altele false cu creionul, a-şi grima ochii, a-şi roşi buzele şi unghiile, a-şi vopsi (sulimeni, pudra) feţele, a-şi scurta poalele şi mânecile îmbrăcămintei, până ce le scot în public aproape despuiate, chiar şi în Sfânta Biserică cu capul, pieptul, spatele, mâinile și picioarele dezgolite. Adevăraţii creştini şi creştine strigă miraţi la vederea acelor arătări: „A pierit ruşinea… au apărut idolii, diavolii despuiaţi, printre noi! Satanica modă a nudismului nu se dă bătută, nu cedează, nu cade, se ţine tot în picioare!”. Diavolii conlucrează cu multe purtătoare de nume creştinesc, unii la sluţirea feţelor, alţii la sluţirea portului cuviincios creştinilor; iar boierul drăcesc saltă bucuros că are ce scrie în cartea păcatelor, care-i promite un seceriş grozav, o prăbuşire în iad a sumedenii de suflete cu nume creştinesc. O! Ce viclene şi pornite sunt spiritele acelea infernale în a răzvrăti omenirea împotriva Creatorului ei! Partea bărbătească o amăgeşte ca măcar o dată în săptămână să se sluţească lepădându-şi podoaba bărbătească (barba şi mustăţile) pentru a se face asemenea femeilor, famenilor, scapeţilor; iar pe femei şi fete le pune pe jăratec a se sluţi la faţă şi port pentru a deveni şi a se arăta în public fără pic de ruşine, cât se poate mai sluţite şi mai despuiate ca şi demonii!!!

Pr. Nicodim Măndiță, Vămile Văzduhului volumul II, pp. 575-576 / sursă: Femeia ortodoxă. / sursă foto: ziarulnational.md
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe