19 Aprilie 21

„Coboară-te degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta”

   Evanghelia de astăzi (31.01.2021) se mai numește și „Evanghelia lui Zaheu”, de fapt, în Evanghelia după Luca (Ev. Luca 19, 1-10) scrie că în vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și, iată, un om bogat cu numele Zaheu, care era mai-mare peste vameși, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Iată, această urcare a lui Zaheu cel doritor de pocăință e ca o mărturisire, o vădire a păcatelor multe pe care le făcuse până atunci fără de dezlegare ... Această „vădire”, această „spovedanie”, această urcare a lui Zaheu în sicomor mai poate reprezenta și ieșirea lui din „lume” pentru a fii a lui Hristos. Când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât degrabă și L-a primit, bucurându-se. Câți dintre noi mergem la Spovedanie cu bucurie? Câți dintre noi mergem către Hristos cu nădejdea că vom primi bucurie? Acest mai marele-vameșilor avea de toate, era îndestulat în ale lumii, dar lumescul nu l-a satisfăcut, auzind că există cu adevărat ceva mult mai mult decât atât, astfel s-a însetat de întâlnirea cu Dumnezeu, astfel a trecut de la păgânătate la creștinism. Ucenicii Mântuitorului văzând toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Omul care judecă pe Dumnezeu. Ucenicii încă nu înțeleseseră că Mântuitorul Iisus Hristos nu a venit să cheme pe cei drepți la pocăință, ci pe cei păcătoși ... Zaheu, dintr-o plinătate a doririi lui Dumnezeu, stând înaintea Domnului, I-a zis: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. El fiind conștient că averea lui nu este făcută tocmai prin muncă cinstită ... Și a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. De fapt, după Sfânta Taină a Spovedaniei noi primim același dar de mântuire după măsura mărturisirii noastre. Corpul, sufletul reprezintă o casă a lui „eu”. O casă care nu este curățită, ștearsă, aspirată, aerisită nu poate fi o gazdă bună, așa și cu sufletul nostru, trebuie să fie curat, blând, miluitor și iubitor în ale lui Hristos, astfel, Domnul ne va spune cum i-a spus și lui Zaheu în Evanghelia de astăzi „coboară-te degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta”.
 
Sursă foto: Facebook.com
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe