05 Octombrie 22

„Cine-mi va da mie aripi ca de porumbel, ca să zbor şi să mă odihnesc?”

    PSALMUL 54 Al lui David.

    1 Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea şi nu trece cu vederea ruga mea.
    2 Ia aminte spre mine şi mă ascultă; mâhnitu-m-am întru neliniştea mea şi m-am tulburat de glasul vrăjmaşului şi de necazul păcătosului.
    3 Că a abătut asupra mea fărădelege şi întru mânie m-a vrăjmăşit.
    4 Inima mea s-a tulburat întru mine şi frica morţii a căzut peste mine;
    5 Teamă şi cutremur au venit asupra mea şi m-a acoperit întunericul.
    6 Şi am zis: Cine-mi va da mie aripi ca de porumbel, ca să zbor şi să mă odihnesc?
    7 Iată m-aş îndepărta fugind şi m-aş sălăşlui în pustiu.
    8 Aşteptat-am pe Dumnezeu, Cel ce mă mântuieşte de puţinătatea sufletului şi de vifor.
    9 Nimiceşte-i, Doamne şi împarte limbile lor, că am văzut fărădelege şi dezbinare în cetate.
    10 Ziua şi noaptea o va înconjura pe ea peste zidurile ei; fărădelege şi osteneală în mijlocul ei şi nedreptate;
    11 Şi n-a lipsit din uliţele ei camătă şi vicleşug.
    12 Că de m-ar fi ocărât vrăjmaşul, aş fi răbdat;
    13 Şi dacă cel ce mă urăşte s-ar fi fălit împotriva mea, m-aş fi ascuns de el.
    14 Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea şi cunoscutul meu,
    15 Care împreună cu mine te-ai îndulcit de mâncări, în casa lui Dumnezeu am umblat în acelaşi gând!
    16 Să vină moartea peste ei şi să se coboare în iad de vii,
    17 Căci vicleşug este în locaşurile lor, în mijlocul lor.
    18 Iar eu, către Dumnezeu am strigat, şi Domnul m-a auzit pe mine.
    19 Seara şi dimineaţa şi la amiezi spune-voi, voi vesti, şi va auzi glasul meu.
    20 Izbăvi-va cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulţi erau împotriva mea.
    21 Auzi-va Dumnezeu şi-i va smeri pe ei, Cel ce este mai înainte de veci.
    22 Că nu este în ei îndreptare şi nu s-au temut de Dumnezeu. Întins-au mâinile împotriva aliaţilor lor,
    23 Întinat-au legământul Lui. Risipiţi au fost de mânia feţei Lui şi s-au apropiat inimile lor;
    24 Muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decât untdelemnul, dar ele sunt săgeţi.
    25 Aruncă spre Domnul grija ta şi El te va hrăni; nu va da în veac clătinare dreptului.
    26 Iar Tu, Dumnezeule, îi vei coborî pe ei în groapa stricăciunii.
    27 Bărbaţii vărsători de sânge şi vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor; iar eu voi nădăjdui spre Tine, Doamne.

Biblia sau Sfânta Scriptură / Foto: Facebook.com

Căutări recente:

Map of Goa Progressive Music (18.03.11) 1996-2007 инструкция по эксплуатации ноутбук es ari anjelina jolis surati AV-Comparatives The Seamstress (2009) Online Fourplay unblock Երգեր Seabiscuit Заправка картриджей hp в Санкт-Пете производственная инструкция мойщика 133BPM Records собейт Pick Up Records/Lizard Яблонского Caro Ornamental Ведьмаку Win32 API CODEX descarca The River Why (2010) http://www.allshares.ge/download.ph артифлекс хондро инструкция свет 295 серия Bitt Sensation NuZone Gears DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE EPISODUL 2 Чаки: Bài 19 : Tiếng Nhật Thông Dụng skelbimai IL TEMPO SE NE VA online power point servisi Best golden AWP для css ne IF FRENCH FRIES WERE FAT FREE латвийцев BELOW YOUR MEANS Naija Купить обои 5775-01 Купить обои 5652-25 Dumnezeu si хроническая глаукома lui mai cel sunt CE am care Cum din este Cea nu sau cu mare despre viața cei copii ai bine aL are toate unde Hristos Iisus SE ar cine Lumea 10 au domnului Dacă Prin Ioan te le mult face spre in IPs Calistrat De la Când VA sa ... pe Un
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe