09 Decembrie 22

Ce „mărturisesc” experiențele de astăzi

Dacă nu ascultă de Moise si de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morţi. 
 
– Luca 16, 31 

Ce „mărturisesc” experienţele de astăzi 

    Am văzut, de bună seamă, că experienţele de „după moarte” si cele din „afara trupului”, despre care se vorbeste atât de mult astăzi, sunt foarte deosebite de experienţele adevărate ale celeilalte lumi, care s-au petrecut de-a lungul veacurilor în vieţile bărbaţilor si femeilor care-L iubesc pe Dumnezeu. Mai mult, experienţele din zilele noastre au fost atât de dese si au ajuns să fie „la modă” în ultimii ani, nu pentru că sunt „noi” cu adevărat (s-au strâns multe asemenea experienţe în Anglia secolului al XIX-lea), si nu pentru că s-au ivit în acesti ani mult mai des, ci mai ales pentru că mintea oamenilor din apus, si îndeosebi a celor din America, era „pregătită” pentru acestea. Interesul public pare a fi parte a unei urmări larg răspândite împotriva materialismului si a necredinţei secolului al XX-lea, semn al unui interes faţă de religie cu mult mai răspândit. Ne vom întreba care ar putea fi semnificaţia acestui nou interes „religios”. 
 

    Dar mai întâi, să stabilim încă o dată ce „mărturisesc” aceste experienţe despre adevărul religiei. Cei mai mulţi cercetători par să fie de acord cu Dr. Moody, că experienţele nu adeveresc învăţătura crestină „tradiţională” asupra raiului (Viaţă după viaţă, pag. 70, 98); experienţele acelora care cred că au văzut raiul, nu-si arată trăinicia când sunt asemănate cu adevăratele vedenii din trecut ale raiului; iar experienţele iadului sunt mai mult „sugerări” decât orice fel de dovadă a existenţei adevărate a 
iadului. 
    De aceea, trebuie să se aibă în vedere faptul că Dr. Kubler-Ross dă o prea mare însemnătate cercetării experienţelor de „după moarte” contemporane care, zice ea, „vor adeveri ceea ce am fost învăţaţi vreme de două mii de ani - că există viaţă după moarte”, si că această cercetare ne va ajuta mai degrabă „să cunoastem decât să credem” aceasta (Prefaţă la Viaţă după viaţă, pag. 7-8). De fapt, se poate spune că aceste experienţe nu „dovedesc” decât cea mai mică doctrină a supravieţuirii sufletului omenesc în afara trupului, si existenţa unei realităţi nemateriale, dar nu oferă nici o lămurire despre starea următoare sau chiar despre existenţa sufletului după primele cinci minute de la „moarte”, nici despre alcătuirea de bază a sălasului nematerial. Din acest punct de vedere, experienţele contemporane sunt cu mult mai puţin mulţumitoare decât povestirile pe care le-au lăsat peste veacuri Vieţile sfinţilor si alte izvoare crestine; cunoastem cu mult mai multe lucruri din aceste izvoare crestine -numai dacă, desigur, avem încredere în cei care ne-au adus această cunoastere, în aceeasi măsură în care cercetătorii contemporani au încredere în cei cu care au stat de vorbă. Dar chiar si asa, în esenţă, noi mai degrabă credem decât cunoastem lumea cealaltă; putem sti cu oarecare siguranţă că există „ceva” după moarte -dar ceea ce este cu adevărat, mai degrabă credem decât cunoastem. 
    Mai mult, cele ce cred Dr. Kubler-Ross împreună cu alţii care gândesc asemenea si cred că cunosc cele despre viaţa de „după moarte”, bazându-se pe experienţele de „după moarte”, sunt contrare celor ce cred crestinii ortodocsi despre aceasta, care se bazează pe învăţătura crestină revelată si pe experienţele de „după moarte” din literatura ortodoxă. Toate experienţele crestine de după moarte adeveresc existenţa raiului, a iadului si a judecăţii, a nevoii de pocăinţă, a nevoinţei si a fricii pentru pierderea sufletului nemuritor. În contrast, experienţele de astăzi, ca acelea ale samanilor, ale păgânilor iniţiaţi si ale mediumurilor par să ducă către un „pământ vesnic verde”, al experienţelor desfătătoare din „altă lume”, unde nu există nici o judecată, ci numai „mărire”, si moartea nu este ca o sperietoare, ci este asteptată ca un „prieten” care ne introduce în dezmierdările „vieţii de după moarte”. 
    Am arătat deja în capitolele anterioare (vezi cartea IEROMONAH SERAFIM ROSE / Sufletul dupa moarte ), care este pricina deosebirilor dintre aceste două feluri de experienţe: experienţa crestină este cu adevărat despre cealaltă lume, a raiului si iadului, în vreme ce experienţa spiritistă este numai a părţii văzduhului a lumii acesteia , „planul astral” al duhurilor căzute. Experienţele de astăzi sunt în chip lămurit din cea de a doua categorie -dar nu am putea sti aceasta dacă nu am primi (prin credinţă) descoperirea crestină a firii celeilalte lumi. La fel, dacă Dr. Kubler-Ross si alţi cercetători primesc (ori le place) o tâlcuire necrestină a acestor experienţe, nu este din pricină că experienţele de astăzi dovedesc această tâlcuire, ci din pricină că aceste cercetări însele au deja credinţa într-o tâlcuire necrestină a lor. 
    De aceea, semnificaţia experienţelor de astăzi stă în faptul că sunt tot mai cunoscute, chiar în clipa potrivită pentru a sluji ca o „adeverire” pentru părerea necrestină despre viaţa după moarte; aceste experienţe sunt folosite ca parte a unei miscări religioase necrestine. Să privim mai îndeaproape la firea acestei miscări religioase. 
 
IEROMONAH SERAFIM ROSE / Sufletul dupa moarte 
 
 
 

Căutări recente:

Map of Goa Progressive Music (18.03.11) 1996-2007 инструкция по эксплуатации ноутбук es ari anjelina jolis surati AV-Comparatives The Seamstress (2009) Online Fourplay unblock Երգեր Seabiscuit Заправка картриджей hp в Санкт-Пете производственная инструкция мойщика 133BPM Records собейт Pick Up Records/Lizard Яблонского Caro Ornamental Ведьмаку Win32 API CODEX descarca The River Why (2010) http://www.allshares.ge/download.ph артифлекс хондро инструкция свет 295 серия Bitt Sensation NuZone Gears DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE EPISODUL 2 Чаки: Bài 19 : Tiếng Nhật Thông Dụng skelbimai IL TEMPO SE NE VA online power point servisi Best golden AWP для css ne IF FRENCH FRIES WERE FAT FREE латвийцев BELOW YOUR MEANS Naija Купить обои 5775-01 Купить обои 5652-25 Dumnezeu si хроническая глаукома lui mai cel sunt CE am care Cum din este Cea nu sau cu mare despre viața cei copii ai bine aL are toate unde Hristos Iisus SE ar cine Lumea 10 au domnului Dacă Prin Ioan te le mult face spre in IPs Calistrat De la Când VA sa ... pe Un
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe