02 Octombrie 22

CE I-A APUCAT TOCMAI ACUM SĂ DEZGROAPE MORȚII DE LA REVOLUȚIE, SĂ STABILEASCĂ CINE SUNT CRIMINALII ... BRUSC?

Răspuns: Dacă ar fi deconspirat adevăraţii autori, sistemul planetar de exploatare a popoarelor Lumii s-ar prăbuşi, deci realii autori nu vor fi deconspiraţi oficial. În același timp, cei desemnați a fi învinuiţi ca paravan pentru adevăraţii criminali, erau prea tineri ca să moară fără să trezească suspiciuni. Acum au ajuns pe la 70-90 de ani şi ar fi credibil dacă mor că e natural. Apoi se va arăta către ei ca presupuși autori ai crimelor revoluției, Ceaușescu inclus la pachet, si cu asta basta, cazul s-a rezolvat. Ăsta este planul lor. Dar ce va ieși din el vom vedea întrucît mai au și românii ceva de spus, de fapt tot mai mult în ultimul timp. Mai au mafioții și alte planuri cu aceasta acțiune dar nu le vom ști decât când se vor manifesta în public.
 

    Daţi şi voi “Share” să afle mai mulţi români de aceste manevre să se poată feri şi învăţa şi pe alţii. Cu atât mai mult cu cât feisbuc restricţionează drastic vizibilitatea celor care dezvăluie adevărul, deci singura noastră posibilitate de informare este să dăm de la unul la cât mai mulţi.

Iată în cadrul cărui fenomen se integrează aceste acţiuni recente:

    Societatea este condusă la nivel internaţional şi local de un grup de crimă organizată care a implementat şi derulează un sistem integrat de exploatare a populaţiei Lumii. Un nume potrivit este Mafia Internaţională (MI).

    MI are o conducere centralizată şi un executiv local. Grupul de conducere are ca funcții cea de planificare, organizare și comanda a acţiunilor și este beneficiarul final al exploatării.

    Pentru a se proteja de furia celor exploatați, grupul de conducere se ascunde adânc conspirat în spatele organelor executive locale care au ca funcţie să aplice procedeele de exploatare, să culeagă beneficiile pe care le dirijează spre conducerea MI şi să protejeze conducerea MI de nemulţumirea şi furia popoarelor. La rândul său, conducerea MI asigura imunitatea juridică pentru organele executive.

CUM SE EXECUTĂ ȘI SE MENȚINE CONDUCEREA SOCIETĂŢII:

A) CONDUCEREA ŞI EXPLOATAREA A SOCIETĂŢII SE EXECUTĂ PRIN MIJLOACELE SISTEMULUI FINANCIAR care sunt:

1. ASIGURAREA CONTINUITĂȚII CONDUCERII MAFIEI INTERNAŢIONALE prin selecţia celor mai competenţi membrii ai ei în procedeele de înşelare şi crima în masă, prin transmiterea către aceştia în mod sistematic a tezaurului de cunoștințe de înşelare în masă, acumulat şi dezvoltat în ultimii 2,000 de ani, asigurarea ca aceste cunoştinţe nu vor ajunge la cei exploataţi, asigurarea secretizării absolute a existenței, componentei şi amplasamentului conducerii MI.

2. DEPENDIZAREA SOCIETĂŢII DE SISTEMUL FINANCIAR – prin eliminarea tuturor posibilităţilor de trai independent de sistemul financiar precum sunt: condiţionarea proprietarilor de pământ să îl văndă pentru a supraviețui; cumpărarea, sau în caz de refuz, distrugerea firmelor deținute de autohtoni; DISTRUGEREA ACUMULĂRILOR DE MIJLOACE DE SUBZISTENŢĂ prin războaie, cauzarea de catastrofe naturale precum tsunami, cutremure sau distrugerea de protecțiilor în fata catastrofelor naturale precum distrugerea de baraje, diguri sau neluarea de măsuri de protecţie precum neconsolidarea clădirilor vulnerabile la cutremure etc.; jefuirea, compormiterea și distrugerea organizațiilor care susțin funcționarea societăţii precum s-a efectuat cu secularizarea averilor Mânăstireşti la 1863 în România şi cu alte măsuri de ateizare a societăţii.

3. SĂRĂCIREA FINANCIARĂ – prin retragerea banilor din societate prin impozite, profituri, inflaţie, credite, dobânzi, comisioane, înşelări și tălharii prin mijloacele sistemului juridic și multe altele;

4. DIRIJAREA DISCRIMINATORIE A REPARTIZĂRII BANILOR ÎN SOCIETATEA numai către acele entităţi care susţin sistemul de exploatare, astfel doar acestea vor putea funcţiona iar celelalte autohtone vor fi eliminate din existenţă pentru a elimina orice formă de stabilitate și opoziţie a autohtonilor la exploatare.

Dar toate mijloacele de mai sus nu ar avea nici un folos pentru Mafia Internaţională dacă mijloacele lor ar fi vulnerabile posibilităţilor de atac şi eliminare. Din acest motiv concret, au dezvoltat ample mijloace de protecţie.

B) PROTECŢIA ŞI ASIGURAREA CONTINUITĂŢII SISTEMULUI DE EXPLOATARE SE EXECUTĂ PRIN URMĂTOARELE MIJLOACE/PROCEDEE:

1. SEPARAREA BISERICII DE STAT care asigura necunoaşterea de către popor a realităţii cu precădere NECUNOAŞTEREA RĂULUI ŞI MIJLOACELOR DE MANIFESTARE ŞI LUPTA A RĂULUI ÎN SOCIETATE dar şi a SOLUŢIILOR ȘI MIJLOACELOR DE ACŢIUNE ÎMPOTRIVA RĂULUI. Prin separarea Bisericii de Stat se realizează posibilitatea distrugerii Bisericii prin aplicarea mijloacelor distructive ale sistemul financiar şi al organelor statului. Distrugerea Bisericii Ortodoxe are ca scop şi privarea Poporului Român de singurul sprijin pe care l-a avut în 2,000 de ani. Fără acest sprijin, ar cădea pradă tehnologiilor de distrugere şi exploatare ale Mafiei Internaţionale. Prin separarea Bisericii de stat se asigură şi că tezaurul de cunoştinţe, de înțelepciune, nu se va transmite la noile generaţii.

2. ASASINATUL individual şi în masă a celor care se găsesc, conștient sau nu, în calea procedeelor de exploatare, fie rapid prin violență sau războaie fie lent prin otrăvire sau inocularea în subconștient în masă prin Mass Media de prejudecați autodistructive;

3. CREAREA DE ORGANIZAŢII CU FALSA MISIUNE DE APĂRARE A CELOR EXPLOATAŢI care atrag şi anihilează energiile celor nemulţumiţi, fie prin implicarea în activităţi fară nici un efect util fie în mod mult mai nociv, prin implicarea în activităţi a căror efect este descurajant, precum sunt comemorările care nu sunt însoţite de informarea participanților privind realizările concrete ale martirilor comemoraţi, realizări de care poporul beneficiază în prezent.

4. INSTRUMENTELE DE COMUNICARE PUBLICĂ UNIDIRECŢIONALĂ (Mass Media) prin care se asigura conspirarea, distrugerea adevărului, dezinformarea şi inocularea de prejudecăţi în masă care dirijează efortul colectiv uman către procese de sprijinirea a sistemului, precum cel electoral, şi de procese autodistructive dintre care cel mai distructiv este DISPREȚUL TINERILOR PENTRU GENERAȚIILE ANTERIOARE, care are ca scop suprem ca tezaurul de cunoştinţe, de înțelepciune utilă şi reală, să nu se transmită din generație în generație, să nu se acumuleze, fiecare generație să redeescopere "apa caldă și mersul pe jos" cu efectul irosirii celei mai importante părți a vietii fiecarei generații.

5. SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DISCRIMINATORIU în ce priveşte subiectele şi adevărul istoric și prezent, tehnic şi practic, care asigura că tezaurul de cunoştinţe, de înțelepciune utilă şi reală, să nu se transmită la noile generaţii;

6. SISTEMUL JURIDIC care asigura multiple funcţii precum imunitate juridică pentru membrii Mafiei Internaţionale, sărăcire şi dependizare prin transferul averii celor exploataţi către conducerea Mafiei Internaţionale, anihilarea oricărei forme de opoziţie exceptând asasinatul, care se execută separat, dar asasinilor li se asigura imunitate juridică.

7. PROCESELE DE DIRIJARE A VINOVĂŢIEI CĂTRE CEI EXPLOATAȚI, îndeplinite de sistemul politic şi electoral, chipurile “democratic”. Ocupanții funcţiilor în stat, politicienii oricare ar fi ei, au ca rol să aplice în societate ordinele dispuse de conducerea MI, să fie “paratrăsnet” al nemulţumirii şi furiei publicului, furie profesional şi viclean dirijată de către Mass Media împotriva politicienilor, cât mai departe de conducerea reală a MI, să detensioneze nemulţumirile prin executarea unor pedepse simbolice, prin aplicarea discriminatorie a legii în favoarea membrilor MI, să organizeze şi să participe la regia electorală, o gigantică cacialma, prin care se induce poporului prejudecata că ar avea vreun rol decizional în conducerea societăţii, prin ...... alegerea unor oameni despre care în fapt nu se știe niciodată nimic. ÎN REALITATE, PRINCIPALUL ROL AL SISTEMULUI ELECTORAL ESTE CREAREA DIVERSIUNII CA VINOVĂŢIA PENTRU SUFERINŢELE POPORULUI SĂ FIE REDIRECŢIONATĂ CĂTRE POPOR. Abia în secundar îndeplinește rolul să conspire decidenţii şi beneficiarii reali ai exploatării.

    Iată ce moduri “ingenioase” au elaborat criminalii umanității pentru a îşi asigura continuitatea conducerii şi a realizării beneficului exploatării societăţii, a popoarelor, un sistem perfid în care se asigură participarea activă a popoarelor exploatate atât pentru conspirarea exploatatorilor cât şi pentru aplicarea terorii coercitive asupra chiar a popoarelor însăși.

În cazul specific al revoluţiei din 1989 în România,

(DEX: REVOLÚȚIE, revoluții, s. f. I. 1. Schimbare fundamentală a valorilor, a instituțiilor politice, a structurii sociale, a conducătorilor și ideologiilor unei societăți.)

    Pentru declanşarea procedeelor de sărăcire a Poporului Român cu suportul însăşi a Poporului Român (subiectul A1), anterior lui 1989 a fost instrumentată infometarea şi nemulţumirea artificială a românilor iar la momentul 1989 au fost eliminaţi din calea exploatatorilor un număr de patrioţi în ansamblul unei crime în masă în care au fost ucişi 1,100 de români. Aceasta a fost parte dintr-un plan mai amplu de ucidere a câtorva zeci de mii de romani, plan care a fost sabotat de nişte patrioţi isteți care au blocat iniţiativele genocidale ale exploatatorilor.

    Exploatatorii cunosc faptul că exploatații pot suporta un nivel oarecare de sărăcire şi constrângere materială, suferințe pe care sunt dispuși să le suporte în schimbul liniştii, şi chiar să le ignore.

    NU aceeaşi atitudine au faţă de crimă, cu atât mai mult faţă de asasinarea unor nevinovaţi şi cu atât mai mult față de asasinarea unora dintre cei mai buni dintre noi. Acest lucru nici nu se poate nici uita, nici nu se poate ierta. Faţă de acest situație, Mafia Internaţională a dezvoltat un număr de apărări. În cadrul procedeelor de dirijare a vinovăţiei către cei exploataţi (B.6. Mai sus) între diversele metode de diversiune, cea mai eficace s-a găsit a fi atribuirea vinovăţiei către unii membrii ai executivului din componenta vizibilă la Mafiei Internaţionale, adică nişte politicieni care nu mai pot riposta sau nu sunt situaţie să riposteze fie pentru că sunt morţi sau în apropierea morţii, precum s-a comis cu Stalin, cu Pinochet, și chiar în cazul unor foşti mari adversari de moarte ai exploratorilor precum Ceauşescu, Saddam, Ghaddafi cărora li s-au atribuit crimele comise de către chiar dușmanii lor și ai popoarelor lor.

    Motivul pentru care până acum nu a fost nimeni acuzat şi condamnat pentru crimele de la revoluţie este că, desigur trebuie ascunşi făptuitorii reali, respectiv existenţa a zeci de mii de sayanimi adânc conspirați în România de generaţii dar nici nu se putea atribui vina către cei din executiv care au fost prea tineri, moartea lor prematura ar fi ridicat suspiciuni și alte intrebari în loc să stinga toate întrebările. Dar în prezent, cei pe care se poate da vină sunt în zona de vârstă de 70 la 90 de ani, o vârstă la care moartea lor nu ar mai apărea suspectă.

    Urmează ca unii din cei care au fost implicaţi să fie acuzaţi şi să cunoască o moarte survenită cu o convenabilă promptitudine precum cazul lui Pinochet sau al multor altor subordonați al MI, care au decedat la scurt timp după ce au fost acuzaţi ca fiind singurii vinovați de faptul că averea popoarelor lor a fost preluată de MI.

    În consecință, ne aşteptam ca Iliescu şi alții să fie acuzaţi, condamnaţi, dar nu vor fi încarceraţi pentru că sunt prea bătrâni. Iar dacă ajung în pragul pierderii controlului său vor să se confeseze de păcatele vieţii înainte de a muri, ne aşteptăm să moară spontan aparent firesc.

    Vedem cum tehnologiile de conducere a societăţii dezvoltate de 2,000 de ani, se bazează strict pe tehnicile arătate la punctul B.4,. şi B.5..

    Cum ne apărăm de aceste tehnologii? EXTREM DE SIMPLU: NU PARTICIPĂM LA PROCESELE LOR, ÎN MOD SPECIAL LA CELE DE ÎNŞELARE ŞI DEZINFORMARE PRIN INTOXICARE INFORMAȚIONALĂ EFECTUATE PRIN MIJLOACELE DE COMUNICARE PUBLICĂ UNIDIRECTIONALE RADIO, TV SI FILME.

    ABIA DUPĂ CE VOM AVEA MINTEA CURĂȚITĂ DE FALSURI, VOM PUTEA GĂSI SAU ÎNŢELEGE SOLUŢII PRACTICE. Desigur Mafia Internaţională nu ne va oferi niciodată aceste soluţii, ba dimpotrivă le va calomnia și compromite prin toate mijlocele deţinute.

    Procedeul de luptă împotriva dezinformării este SMERENIA. Omul smerit nu prezumă că ştie, el se va strădui să fie de folos și va învăţa orice, va evalua drept şi va lua decizii în favoarea celor mulţi. Să nu se facă vreo confuzie intre smerenie şi umilinţă, umilinţa fiind înjosire în inferioritate pe când smerenie este punerea celui mai puternic în slujba celui mia slab. Iisus însuși A oferit exemplul suprem de smerenie. Despre smerenie a scris deosebit de sugestiv Sfântul Iona Gura de Aur aici, citez:

”... Aceea este smerenie, când cineva cu faptele cele bune ale sale este mai presus de toţi, şi totuşi se înjoseşte înlăuntrul său. Iară pentru ca să cunoaşteţi cât de bine este a nu gândi cineva lucruri înalte despre sine, închipuiţi-vă două trăsuri care se întrec între ele. Trăgătorii uneia să fie dreptatea cu mândria, iar trăgătorii alteia – păcatul cu smerenia; şi veţi vedea că trăsura păcatului învinge pe cea a dreptăţii; nu pentru că păcatul ar fi având aşa de multă putere proprie, ci prin tăria smereniei celei legate cu dânsul. Şi trăsura dreptăţii rămâne în urmă, nu pentru că dreptatea ar fi foarte slabă, ci pentru greutatea şi povara mândriei. Adică, precum smerenia, prin puterea ei cea însemnată, covârşeşte puterea păcatului şi ne ridică până la cer, aşa pe de altă parte, mândria, prin greutatea şi povara ei cea mare, pune stăpânire pe dreptate şi o doboară la pământ...”

Articol scris de Adrian Grigoriu

Căutări recente:

Map of Goa Progressive Music (18.03.11) 1996-2007 инструкция по эксплуатации ноутбук es ari anjelina jolis surati AV-Comparatives The Seamstress (2009) Online Fourplay unblock Երգեր Seabiscuit Заправка картриджей hp в Санкт-Пете производственная инструкция мойщика 133BPM Records собейт Pick Up Records/Lizard Яблонского Caro Ornamental Ведьмаку Win32 API CODEX descarca The River Why (2010) http://www.allshares.ge/download.ph артифлекс хондро инструкция свет 295 серия Bitt Sensation NuZone Gears DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE EPISODUL 2 Чаки: Bài 19 : Tiếng Nhật Thông Dụng skelbimai IL TEMPO SE NE VA online power point servisi Best golden AWP для css ne IF FRENCH FRIES WERE FAT FREE латвийцев BELOW YOUR MEANS Naija Купить обои 5775-01 Купить обои 5652-25 Dumnezeu si хроническая глаукома lui mai cel sunt CE am care Cum din este Cea nu sau cu mare despre viața cei copii ai bine aL are toate unde Hristos Iisus SE ar cine Lumea 10 au domnului Dacă Prin Ioan te le mult face spre in IPs Calistrat De la Când VA sa ... pe Un
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
Citate Ortodoxe