28 Noiembrie 21

Ce este erezia? Dar schisma?

    De-a lungul veacurilor, încă din epoca Sfinților Apostoli au apărut ereziile și, totodată, schismele. Primul eretic cunoscut este Simon Magul, cel exclus din comuniunea Bisericii de însuși Sfântul Apostol Petru (cf. Fapte 8, 9-24).
    Erezia (gr. hairesis) înseamnă opinie separată, învățătură greșită cu privire la adevărul de credință. Câtă vreme dogmele credinței sunt adevăruri descoperite de Dumnezeu oamenilor, ereziile reprezintă o deformare a acestora, sunt învățături care amestecă adevărurile descoperite de Dumnezeu, cu învățătura „cea din afară”, adică străină de Biserică.
 

    Schisma (gr. schisma, ruptură, despărțire, separare) este o rupere a comuniunii bisericești (cel mai adesea manifestată ca întrerupere a comuniunii euharistice dintre diferite comunități și indivizi), având la bază o problemă de disciplină bisericească, morală sau de altă natură. Nu întotdeauna schismele au avut la bază o problemă de natură teologică, adică o erezie, ci motive de altă natură (canonică, politică, etnică ș.a.). Deși unii Părinți ai Bisericii nu exprimau întotdeauna o distincție foarte clară între schismă și erezie, totuși Sfântul Ciprian al Cartaginei le considera drept fețele diferite ale uneia și aceleiași realități grave pentru Biserică. În acest sens, Sfântul Ciprian, în lucrarea sa Despre unitatea Bisericii universale, de altfel una dintre cele mai vechi și importante abordări patristice ale acestei probleme, vedea în schismă o problemă atât de serioasă pentru Biserică, încât o considera un păcat împotriva Duhului Sfânt (cf. Matei 12,31-32). De aceea, Sfinții Părinți includeau pe eretici și pe schismatici în rândul ucigașilor, afirmând că, atât separarea prin schismă, cât și separarea prin erezie, înseamnă moarte sufletească, iar stăruința în această stare era asociată cu moartea veșnică. Pentru Biserica Ortodoxă, schisma reprezintă o negare a autorității și a unității ecleziale de către unele persoane sau grupuri răzvrătite.
    Separarea prin schismă are întotdeauna la bază mândria, judecarea și înfruntarea superiorilor ierarhici, neascultarea, dorința de a conduce sau a domina, ori zelul excesiv, fără discernământ și măsură, dăunător vieții Bisericii.   

Extras din: Despre Sfântul și Marele Sinod din Creta, 16-26 iunie 2016 
Editura Basilica București- 2017
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe