24 Octombrie 20

Care sunt datoriile creștinului față de Biserică?

   Mântuitorul Iisus Hristos a întemeiat Biserica, pentru ca ea să continue propovăduirea învățăturii Sale în așa fel ca oricine va crede în El să ajungă la cunoașterea adevărului și să se mântuiască. Sfântă noastră Biserică este orânduită, deci, pentru binele credincioșilor, pentru cunoașterea adevărurilor credinței creștine și pentru desăvârșirea lor morală.
   Pentru acest fapt, credincioșii au datoria de a prețui și iubi Biserica și de a-și îndeplini cu sfințenie datoriile față de ea. Datoriile credincioșilor față de Biserică sunt:
   1) Credința ortodoxă. Să creadă toate adevărurile creștine și numai așa cum le propovăduiește Sfânta Scriptură Ortodoxă, păstrându-le în toată curăția lor și întocmindu-și viața după ele.
   2) Mărturisirea credinței creștine. Să-și dea silința pentru păstrarea, întărirea și răspândirea credinței creștine ortodoxe și să o apere, cu tot curajul, de răstălmăcirile eretice, amintindu-și de spusele Mântuitorului: „De cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, de acesta și Fiul Omului se va rușina când va veni întru slava Sa și a Tatălui și a sfinților îngeri” (Luca 9, 26).
   3) Împlinirea poruncilor. Sa împlinească poruncile Sfintei noastre Biserici cu privire la: participarea la sfintele slujbe, ținerea posturilor orânduite de ea, mărturisirea păcatelor, primirea Sfintei Împărtășanii etc.
   4) Supunerea și ascultarea. Să se supună ierarhiei și disciplinei bisericești (Luca 10, 16)
   5) Ajutorarea. Să iubească și să cinstească pe cei ce îndeplinesc slujbele bisericești, îngrijindu-se de cele trebuitoare vieții lor, după cuvintele Sfintei Scripturi: „Vrednic este lucrătorul de hrana sa” (Matei 10, 10) și „Așa a rânduit și Domnul celor ce propovăduiesc Evanghelia, să trăiască din Evanghelie” (1 Corinteni 9, 13-14).
   Prin împlinirea conștiincioasă a datoriilor față de Biserică, credincioșii îi oferă posibilitatea să lucreze cât mai rodnic pentru binele întregii omeniri și pentru binele fiecăruia dintre ei.
 
Extras din: Învățătură de Credință Creștin Ortodoxă, editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București - 2015
Foto credit: Basilica.ro
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe