19 Octombrie 20

Avocat Ana - Corina Săcrieru: Numai în dictaturi, aparatul de manipulare este cel mai bine pus la punct, însă Dreptul nu minte niciodată.

de Avocat Ana - Corina Săcrieru, Facebook

   E o manipulare și o încălcare crasă a Constituției susținerea că în continuare, inclusiv după Decizia CCR din 6 mai 2020, se pot aplica amenzi, în forma lor nemajorată, prevăzută initial în art. 28 din OuG. 1/1999 care reglementează starea de urgență.
   Aceste amenzi (care în timpul stării de urgență au fost majorate prin OuG 34/2020) erau prevăzute în art. 28 din OuG 1/1999 care reglementează starea de urgență, articol declarat el însuși neconstituțional de CCR , în prealabil declarării ca neconstitutională în întregime a OuG 34/2020.

   Argumentul pentru care CCR a declarat neconstituțional art. 28 din Ordonanța 1/1999 nu a fost modificarea lui prin Ordonanța 34/2020, ci a fost faptul că, prin modul în care a fost redactat - așadar de la redactarea lui apriorică majorării - nu întrunește exigențele de claritate, precizie și previzibilitate, încălcând astfel atât art. 1 alin. 5 din Constituție, cât și art. 53 alin. 2 din Constituție.

   Concret, art. 28 din OuG 1/1999 prevedea că „Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 1.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.” (la art. 9 fiind prevăzută obligatia de respectare a tuturor măsurilor stabilite în ordonanța de urgență privind starea de urgență, în actele normative conexe, precum și în ordonanțele militare sau în ordine, specifice stării instituite), iar CCR retine clar că aceasta dispozitie de sanctionare în bloc a tuturor măsurilor, prin sintagma "nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contraventie califică drept contraventie încălcarea obligatiei generale de a respecta si de a aplica toate măsurile stabilite în Ordonanta de Urgenta 1/1999, în actele conexe, precum și în ordonantele militare sau în ordine specifice stării instituite, fără a distinge expres actele, faptele sau omisiunile care pot atrage răspunderea contraventională", aceasta reprezentând o tehnică legislativă deficitară.

   Asadar, declararea neconstitutionalitătii textului în baza căruia se puteau da amenzi s-a făcut pentru ratiuni distincte de majorarea amenzilor, prin OuG 34/2020, ea însăsi declarată neconstitutională pentru un alt motiv, respectiv că Guvernul și-a permis să restrângă drepturi și libertăți fundamentale, acesta fiind apanajul exclusiv al legiuitorului (față de art 115 alin. 6 din Constitutie).
Dictaturile trec, dar Dreptul rămâne.
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe