14 August 22

Ați auzit vreodată această întrebare: Unde scrie că trebuie să merg la biserică? Dumnezeu a mers la biserică?

Ați ascultat cuvintele de ieri? Întrebarea de mai sus a fost spulberată în pericopa evanghelică de ieri.
✔️ "Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor." Matei 9, 35
✔️ Nu este singura mențiune. Mai avem și: "Iar când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul sărbătorii. Şi sfârşindu-se zilele, pe când se întorceau ei, Copilul Iisus a rămas în Ierusalim şi părinţii Lui nu ştiau. Şi socotind că este în ceata călătorilor de drum, au venit cale de o zi, căutându-L printre rude şi printre cunoscuţi. Şi, negăsindu-L, s-au întors la Ierusalim, căutându-L. Iar după trei zile L-au aflat în templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi întrebându-i.Şi toţi care Îl auzeau se minunau de priceperea şi de răspunsurile Lui." Luca 2, 43-47
Mai avem și alte mențiuni că Fiul lui Dumnezeu propovăduia și în templu? Da
✔️ ".Şi a intrat Iisus în Ierusalim şi în templu şi, privind toate în jur şi vremea fiind spre seară, a ieşit spre Betania cu cei doisprezece." Marcu 11, 11
✔️ "Şi învăţând Iisus în templu, grăia zicând: Cum zic cărturarii că Hristos este Fiul lui David? " Marcu 12 , 35
✔️ "Dar dimineaţa iarăşi a venit în templu, şi tot poporul venea la El; şi El, şezând, îi învăţa." Ioan 8, 2
✔️ "Şi era atunci la Ierusalim sărbătoarea înnoirii templului şi era iarnă. Iar Iisus umbla prin templu, în pridvorul lui Solomon." Ioan 10, 22-23
✔️ "Iisus i-a răspuns: Eu am vorbit pe faţă lumii; Eu am învăţat întotdeauna în sinagogă şi în templu, unde se adună toţi iudeii şi nimic nu am vorbit în ascuns." Ioan 18, 20
✔️ "Şi venind în Capernaum şi îndată intrând sâmbăta în sinagogă, îi învăţa. Marcu  1 , 21
✔️ " Şi iarăşi a intrat în sinagogă. Şi era acolo un om având mâna uscată." Marcu 3, 1
✔️ "Şi a venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după obiceiul Său, a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă şi S-a sculat să citească." Luca 4, 16
Așadar, înainte de a găsi scuza "Nu merg la biserică. Dumnezeu este peste tot", să vă gândiți că în templu a intrat chiar și Fiul lui Dumnezeu iar El nu a făcut nazuri că are "fir direct" cu Tatăl. Uităm că "Scris este: "Casa Mea, casă de rugăciune se va chema" . Dumnezeu este peste tot dar ne întâlnim cu El în biserică.

Autor: Jurnalistul și teologul Cornelius Florin.
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe