03 Octombrie 22

Apropierea de Sfânta Masă - simbol al intrării în cer

    Dupã secolul al X-lea se va generaliza utilizarea rugãciunii specifice iniţial Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare, rugãciune pe care o folosim pânã astãzi la ambele Liturghii:
    "Stãpâne Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai asezat în ceruri cetele si ostile îngerilor si ale arhanghelilor spre slujba slavei Tale, fã ca împreunã cu intrarea noastrã sã fie si intrarea sfinţilor îngeri care împreunã cu noi slujesc si împreunã slãvesc bunãtatea Ta. Cã tie se cuvine toatã slava, cinstea si închinãciunea, Tatãlui si Fiului si Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor".
La Sfânta Liturghie se împlineste cuvântul Mântuitorului cã vom vedea cerurile deschizându-se si pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se si coborându-se peste Fiul Omului (Ioan 1, 51). Chiar mai mult, intrãm si noi în cer unindu-ne cu îngerii în slujirea lui Dumnezeu potrivit îndemnului venit din tronul dumnezeirii: "Lãudati pe Dumnezeul nostru toate slugile Lui (Apoc. 19, 5). 
 

    Punând în paralel cele douã rugãciuni ale intrãrii care erau utilizate concomitent, una la Liturghia Sfântului Ioan Gurã de Aur, alta la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, si erau rostite de cãtre protos la intrarea în locas, este evident cã rugãciunea actualã nu se referã numai la cler ci si la credinciosi care sunt împreunã-slujitori la Sfânta Liturghie. "Intrarea noastrã" despre care se vorbeste în rugãciune este intrarea Bisericii în Împãrãtia lui Dumnezeu împlinitã simbolic prin intrarea clerului si a credinciosilor în locas, continuatã cu intrarea clerului în altar prin uşile împãrãteşti si apropierea de Sfânta Masã. Esenta intrãrii constã tocmai în apropierea de Sfânta Masã pentru cã aceasta este "simbolul lui Hristos si al Împãrãtiei lui Hristos, Cina la care Hristos ne adunã pe noi, este jertfelnicul care uneste pe arhiereu cu jertfa, este Cerul".
 
Extras din "​Explicarea Sfintei Liturghii
Pr. Florin Botezan"

Căutări recente:

Map of Goa Progressive Music (18.03.11) 1996-2007 инструкция по эксплуатации ноутбук es ari anjelina jolis surati AV-Comparatives The Seamstress (2009) Online Fourplay unblock Երգեր Seabiscuit Заправка картриджей hp в Санкт-Пете производственная инструкция мойщика 133BPM Records собейт Pick Up Records/Lizard Яблонского Caro Ornamental Ведьмаку Win32 API CODEX descarca The River Why (2010) http://www.allshares.ge/download.ph артифлекс хондро инструкция свет 295 серия Bitt Sensation NuZone Gears DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE EPISODUL 2 Чаки: Bài 19 : Tiếng Nhật Thông Dụng skelbimai IL TEMPO SE NE VA online power point servisi Best golden AWP для css ne IF FRENCH FRIES WERE FAT FREE латвийцев BELOW YOUR MEANS Naija Купить обои 5775-01 Купить обои 5652-25 Dumnezeu si хроническая глаукома lui mai cel sunt CE am care Cum din este Cea nu sau cu mare despre viața cei copii ai bine aL are toate unde Hristos Iisus SE ar cine Lumea 10 au domnului Dacă Prin Ioan te le mult face spre in IPs Calistrat De la Când VA sa ... pe Un
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
Citate Ortodoxe