17 Octombrie 21

Am fost acolo și știu: pe 2 octombrie în Piața Victoriei la București am fost 30 000 de oameni care am strigat LIBERTATE

Ieri, până târziu în noapte am fost în Piața Universității, apoi în Piața Victoriei pentru a ne face auziți, pentru a le aminti globaliștilor care doresc resetarea lumii în care trăim, că noi suntem liberi și că libertatea nu o cerem de la ei, ci ne-a fost dată din prima secundă a vieții de către Dumnezeu!
Trusturile de presă care fac de dimineață până seara prozelitism anti-creștin, contra neamului românesc, gen digi24, au mințit spunând că am fost în Piața Victoriei doar 10-15000 de oameni, am fost în jur de 30 000 de frați în același cuget, LIBERTATE!! 
Maestrul Dan Puric a amintit fraților din stradă că eroii din primul război mondial au murit sute de mii din pricina tifosului și a altor boli, în tranșee, în frig, în apă ...pe cadavrele prietenilor răpuși de gloanțe, dar NU au luat degetul de pe trăgaci. 
Frați creștini, prieteni dragi, oameni buni de orice credință, UNIȚI-VĂ dacă mai doriți democrație, dacă mai doriți libertate. M-am săturat de manipularea guvernelor, m-am săturat de minciuni, de amenințări ... guvernele țărilor lumii nu au luptat nici măcar o lună întreagă pentru eradicarea acestui nenorocit virus, Covid-19, ei au luptat sistematic pentru a elimina libertățile fundamentale ale oamenilor, pentru a-i speria, pentru a-i îmbolnăvi!

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI

"ARTICOLUL 29 
Libertatea conștiinței
(1) Libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrare convingerilor sale.
(2) Libertatea conștiinței este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranță și de respect reciproc.
(3) Cultele religioase sunt libere și se organizează potrivit statutelor proprii, în condiții legii.
(4) În relațiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de învrăjbire religioasă.
(5) Cultele religioase sunt autonome față de stat și se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenței religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în azile și în orfelinate.
(6) Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine.
ARTICOLUL 30
Libertatea de exprimare
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă
(3) Libertatea presei implică și libertatea de a înființa publicații.
ARTICOLUL 39
Libertatea întrunirilor
Mitingurile, demonstrațiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere și se pot organiza și desfășura numai în mod pașnic, fără nici un fel de arme."
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe