24 Septembrie 20

6 septembrie: Pr.Calistrat, o scurtă meditație la „Parabola Vierilor nedrepți”

"HAI SĂ-L UCIDEM PE MOȘTENITOR ȘI VIA VA FI A NOASTRĂ".(Sf.Evanghelie).
- Dumnezeu ne-a dat Pământul ca pe un dar, să trăim pe el, să ne hrănim din el, să ne odihnim pe el, să dormim liniștea de dinaintea veșniciei în el, până la chemarea cea mare a Judecății de Apoi, nu să ne credem noi dumnezeii și atotștiutorii în fața Creatorului, răzvrătindu-ne împotriva rânduielilor din via Sa, uitând, că El ne veghează clipă de clipă viața noastră.
- "Și perii capului vostru sunt numărați"(Sf.Evanghelie).
- Majestatea Supremă- Tatăl, are ultima decizie în Logosul lucrurilor, din via Sa.
- "La glasul Arhanghelului și la porunca Tatălui, la trâmbița judecății, într-o clipeală de ochi, toți vom fi la judecată pe norii cerului".(Sf.Evanghelie).
- "Doamne, Doamne, caută din Cer și vezi și cercetează via aceasta, pe care a sădit-o dreapta Ta și o desăvârșește pe ea".(Psalmii).
- Pilda acunde în chip duhovnicesc, în acțiunea ei, răutatea imprimată lumii de diavol, prin neascultarea de Legea lui Dumnezeu.
- Fericirea ascunsă în acestă "Parabolă a vierilor nedrepți", din via Stăpânului, constă în faptul că toți lucrătorii au voie să lucreze, indiferent cât de mult ar întârzie, iar plata Stăpânului este la fel.
- Chiar târziu spre seară ajungând unii, tot un dinar este plata lucrătorilor, așa Stăpân și așa plată toți dorim, chiar și aici pe pământ, dar cu atât mai mult în Cer.
- Nici o făptură sub soare, nu poate fi mai generoasă ca Dumnezeu, fața de lucrătorii viei Sale, o arată clar Sfânta Evanghelie.
- Scopul lui Dumnezeu este doar mântuirea noastră, nu trecerea în cărțile datoriei, sau ale statului de plată cu număr de ore lucrate Stăpânului, ci scopul este unirea cu Dumnezeu, slujirea lui Dumnezeu și scrierea lucrătorilor în Cartea Vieții.
- "Nu vă bucurați că izgoniți demoni, că vindecați bolnavi, că faceți minuni, bucurați-vă mai ales că numele voastre s-au scris în CARTEA VIEȚII."(Sf.Evanghelie).
- În concluzie, nu răzvrătirea împotriva Stăpânului viei(Dumnezeu), este soluția lumii de astăzi, ci împăcarea cu Majestatea Divină, dorința de a fi în rândul lucrătorilor, dorința de a fi în vie, contează pentru veșnicia sufletului nostru.
- "Căutați Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, iar celelalte se vor adăuga vouă".(Sf.Evanghelie).
- Uciderea moștenitorului viei, adică Răstignirea Domnului Hristos la Golgota de poporul Legii Vechi, a fost greșeala supremă față de Dumnezeu Tatăl, El, care din iubire a trimis pe unicul Său Fiu, să ne răscumpere din lucrarea  vicleanului diavol, care ne-a întunecat mintea cu mândria și neascultarea fața de Dumnezeu Creatorul nostru, noi am bătut "iubirea supremă", în cuie și am vărsat sânge nevinovat.
- "Astfel, pe cei răi cu rău îi va pierde, iar via a dat-o Stăpânul la alte neamuri la alți lucrători"(Sf.Evanghelie)
- Marea despărțire prin greșeala uciderii lui Iisus, de harul Duhului Sfânt, a poporul ales Israel pierzând șansa supremă  de fii legitimi, în fața lui Dumnezeu.
- Dumnezeu, care l-a protejat 450 ani în Egipt, l-a hrănit 40 ani în pustie, l-a adus în pământul făgăduinței- Țara Canaanului, iar răsplata a fost invers proporțională, cu iubirea Lui Veșnică.
- "Răstignește-L ! Răstignește-L ! Sângele Lui asupra noastră și a copiilor noștri".(Sf.Evanghelie).
- Ca o concluzie, în viața noastră, toți avem șansa lucrării în via Stăpânului, prin credință și fapte bune, toți suntem mlădițe roditoare de vie în Butucul Hristos, prin marea Taină a Sfântului Botez, toți suntem sub Pronia divină a Tatălui, gratis și nemeritat.
- Depinde de noi, dacă dezertăm în tabăra vrăjmașului diavol, dacă nu vrem să lucrăm în via credinței cu Hristos, sau punem potrivnici Domnului Hristos, ascultând de demon.
- Noi singuri suntem vinovați, zice în Sfânta Evanghelie, Domnul Hristos:
"Dacă nu ați fi știut păcat nu ați avea, dar acum nu aveți răspuns la păcatele voastre".(Sf.Evanghelie).
 
Părintele Calistrat, Facebook / foto: bzi.ro
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe